mIRC Helper Bilgi – Voice/Devoice/Ban/Kick Bilgileri

alias help return #helpalias helper return #helperalias helpadd writeini help.ini $1-alias helpdel remini help.ini $1-alias helpekle return $iif(!$ini(help.ini,$1,$2),1,$calc($readini(help.ini,$1,$2) + 1))alias helpgoster return $iif(!$readini(help.ini,$1,$2),0,$readini(help.ini,$1,$2))alias goster {  if ($ini(help.ini,0) == 0) {  msg $helper Helperler Adina Kayit Bulunmamaktadir. | halt }  if ($1 == $null) { var %x = 1,%y = $ini(help.ini,0) | while (%x < = %y) {  msg $helper  Helper: $($chr(2),$ini(help.ini,%x),$chr(2)) Voice: $+($chr(2),$helpgoster($ini(help.ini,%x),voice),$chr(2)) Devoice:  $+($chr(2),$helpgoster($ini(help.ini,%x),devoice),$chr(2))  Ban:  $+($chr(2),$helpgoster($ini(help.ini,%x),ban),$chr(2)) Kick:  $+($chr(2),$helpgoster($ini(help.ini,%x),kick),$chr(2)) | inc %x } }  else {    if ($1 == -r) {  msg $helper Helperlere Ait Butun Bilgiler Sifirlanmistir. | write -c help.ini | halt }    if ($ini(help.ini,$1)  == 0) {    msg $helper $1 Nickine Ait Bilgi Bulunmamaktadir! | halt }    msg $helper Helper: $($chr(2),$1,$chr(2)) Voice: $+($chr(2),$helpgoster($1,voice),$chr(2)) Devoice:  $+($chr(2),$helpgoster($1,devoice),$chr(2))  Ban:  $+($chr(2),$helpgoster($1,ban),$chr(2)) Kick:  $+($chr(2),$helpgoster($1,kick),$chr(2))   }}on *:rawmode:#: {  if ($chan == $help) {    if ($1 == +v) { helpadd $nick voice $helpekle($2,voice) }    if ($1 == -v) { helpadd $nick devoice $helpekle($2,devoice) }    if ($1 == +b) { helpadd $nick ban $helpekle($2,ban) }  }}on *:kick:#: { if ($chan == $help) { helpadd $nick kick $helpekle($nick,kick) } }on *:text:!bilgi*:#: {  if ($chan == $helper) {    if ($2 == $null) { goster | halt }    if ($2 == -r) { goster -r }    else { goster $2 }  }}

ALINTIDIR.

» Devamını Oku