Spamfilter Dialog

 

» Devamını Oku

mIRC Hızlı Memo Gönderimi (Multi Mesaj)

alias MultiMesaj { dialog -m MultiMesaj MultiMesaj }  dialog MultiMesaj {   size -1 -1 280 220   title KELEBEK Admin MultiMesaj Sistemi   box "Nickler Listesi:",1, 5 5 150 148   button "Tamam",2, 159 100 110 50,ok   list 3, 15 20 130 140   button "Ekle",4, 170 60 50 20   edit "",5, 170 35 90 20   text "Nick:",6, 170 20 45 15   button "Sil",7, 222 60 40 20   box "Ayarlar ( Ekle/Sil )",8, 159 5 110 85   button "BAŞLAT",9, 159 160 110 50   button "Gidecek Mesajı Ayarla",10, 6 160 140 50 }  on 1:dialog:MultiMesaj:sclick:*: {   if ($did == 3) {      did -ra $dname 5 $did(3).seltext   }   if ($did == 4) {      set %MultiMesaj [ %MultiMesaj ] $did(5)     did -a $dname 3 $did(5)     did -ra $dname 5    }   if ($did == 7) {      if ($did(3).sel > 0) {        set %MultiMesaj $remtok(%MultiMesaj,$did(3).seltext,32)       did -d MultiMesaj 3 $did(3).sel        did -ra $dname 5      }    }   if ($did == 9) { MultiMesaj.Gonder }   if ($did == 10) { MultiMesaj.Ayar } }  on *:dialog:MultiMesaj:init:*: {   var %a = 1   while ($gettok(%MultiMesaj,%a,32)) {     did -a MultiMesaj 3 $gettok(%MultiMesaj,%a,32)     inc %a   } }  alias MultiMesaj.Gonder {   set %sikici 1   $+(.,timer,MMS) 0 1 /MultiMesaj.Gonder.Devam }  alias MultiMesaj.Gonder.Devam {   if $gettok(%MultiMesaj,1,32) == $null {      $+(.,timer,MMS) off     echo -a *** Mesaj Gönderilecek NickListesi şu anda boş.     goto son   }   if $gettok(%MultiMesaj,1,32) != $null {      if $gettok(%MultiMesaj,%sikici,32) != $null {        .ms send $gettok(%MultiMesaj,%sikici,32) %MultiMesaj.Mesaj       inc %sikici 1       goto son     }     if $gettok(%MultiMesaj,%sikici,32) == $null {        $+(.,timer,MMS) off       echo -a *** Mesaj Gönderimi başarıyla tamamlandı.       goto son     }   }   :son }  alias MultiMesaj.Ayar {   set %MultiMesaj.Mesaj $$?="Lütfen Gönderilecek Mesajı Giriniz"   echo -a *** Gönderilecek Mesaj: %MultiMesaj.Mesaj } Komut Kullanım: /MultiMesaj Ne işe yarar? Nick Listesine ekleyeceniz nicklere tek tek otomatik olarak mesaj göndermeye yarar. Bütün mesajların gönderimi tamamlandığında sistem durur. Not: Bu sistem adminler için ayarlanmıştır. Sunucularda, genelde 5 dk’lık bir zaman dilimiyle mesaj göndermenize izin verir. bu durumda aşağıda vereceğim koddaki zaman dilimini değiştiriniz. Mevcut Kod: $+(.,timer,MMS) 0 1 /MultiMesaj.Gonder.Devam Userler için değişecek kod: $+(.,timer,MMS) […]

» Devamını Oku

mIRC Oper/admin ekleme dialog

;Yapımcı: L4roXyLdialog oa {  title "Oper ekleme."  size -1 -1 240 129  option dbu  text "Yapımcı: L4roXyL", 1, 65 4 107 8, center  text "Oper nick:", 3, 5 47 31 8  edit "", 4, 39 46 46 10, autohs  text "Oper pass:", 5, 5 59 31 8  edit "", 6, 39 58 46 10, autohs  text "Swhois:", 7, 5 71 31 8  edit "", 8, 39 70 46 10, autohs  box "Gerekli bilgiler;", 9, 2 37 95 49  box "Ek bilgiler;", 10, 2 86 95 23  check "Snomask?", 11, 5 94 36 10  combo 12, 42 94 18 33, size drop  box "Açıklamalar;", 13, 99 86 139 23  box "Yetki seçiniz;", 15, 2 14 95 23  combo 16, 19 22 60 44, size drop  box "CONF;", 14, 99 14 139 72  button "KOPYALA", 17, 80 113 36 12, hide  list 2, 102 23 133 59, hide size hsbar vsbar  button "KAYDET", 18, 118 113 36 12, hide  button "OK", 19, 85 46 10 9  button "OK", 20, 85 58 10 9  button "OK", 21, 85 70 10 9  text "", 22, 102 95 133 8, center  button "AÇ", 23, 224 113 12 12, hide  button "EKLE", 25, 61 94 16 10  button "SIL", 26, 78 94 16 10  button "TAMAMLA", 27, 30 113 37 12, hide  button "KAPAT", 24, 156 113 37 12, hide}alias mdx { return $dll(mdx.dll,$1,$2-) }alias kapat { if $dialog(oa) { dialog -x oa oa } }alias conf { if !$dialog(oa) { dialog -md oa oa } }on *:dialog:oa:init:*: {  var %p = 1,%pp = $len(Unreal IRC/d yetkili ekleme) | while %p < = %pp { .timer 1 %p .did -a $dname 1 $left(Unreal IRC/d yetkili ekleme,%p) | inc %p }   did -b $dname 9,4,6,8,10,11,12,13,17,18,3,5,7,19,20,21,25,26   var %yy = $numtok(k c f n e N F S v P G q s o,32)  while %yy { did -a $dname 12 $gettok(k c f n e N F S v P G q s o,%yy,32) | dec %yy }  var %1 = 1,%2 = IRCOP Co-admin Server-admin Services-admin Network-admin Root-admin,%3 = $numtok(%2,32)  while %1 <= %3 { did -a $dname 16 $replace($gettok(%2,%1,32),-,$chr(32)) | inc %1 }  mdx MarkDialog $dname  mdx SetFont $dname 1 18 800 Bauhaus  mdx SetFont $dname 15,9,10,13,3,5,7,11,22,4,6,8,16,12,14 14 800 Bauhaus  mdx SetFont $dname 19,20,21,25,26,27,17,18,24,23 13 800 Bauhaus  mdx SetColor $dname 1,4,6,8,16,12 text $rgb(0,0,128)   mdx SetColor $dname 3,5,7,11,22,2 text $rgb(205,38,38)}on *:dialog:oa:sclick:*: {  if $did == 16 {     var %y = $did($dname,16).seltext | did -b $dname 16 | did -e $dname 3,4,19 | did -v $dname 2 | did -ra $dname 22 Yetki düzeyi başarı ile seçildi. Kalan kademe: 4    if $gettok(%y,1,32) == ircop { set %ircop OorewgcLkKbZtBnGzW^Hv* }    if $gettok(%y,1,32) == co { set %co OorDhwgqcLkbZtBnGCzW^Hv* }    if $gettok(%y,1,32) == server { set %server OoArDqhwgcLkbZtBnGzW^Hv* }    if $gettok(%y,1,32) == services { set %services OoArqDhwgcaLkbZtBnGCzW^Hv* }    if $gettok(%y,1,32) == network { set %network OoArDhwgcaqNLkbZtBnGCzW^Hv* }    if $gettok(%y,1,32) == root { set %root aASsDdFfgHhjKkLliMmnNBbVvCcXZzPpOoIUuYyTtREeWwQq^ }  }  if $did == 19 {     if $did(4) == $null { $iif($input(Lütfen oper nick'ini giriniz. Aksi taktirde devam edemezsiniz.,ohud,UYARI) == $true,halt,halt) }    else {      did -b $dname 3,4,19 | did -e $dname 5,6,20 | did -a $dname 2 $+($chr(32),from,$chr(32),$chr(123))       did -a $dname 2 $+(userhost,$chr(32),*@*;) | did -a $dname 2 $+($chr(125),;) | did -ra $dname 22 Oper rumuz'u başarı ile girildi. Kalan kademe: 3    }  }  if $did == 20 {     if $did(6) == $null { $iif($input(Lütfen oper pass giriniz. Aksi taktirde devam edemezsiniz.,ohud,UYARI) == $true,halt,halt) }    else {      did -b $dname 5,6,20 | did -e $dname 7,8,21       did -i $dname 2 6 flags " $+ $($+(%,$gettok($did($dname,16).seltext,1,32)),2) $+ ; $+($chr(32),") | did -ra $dname 22 Oper pass başarı ile girildi. Kalan kademe: 2    }  }  if $did == 21 {     if $did(8) == $null { $iif($input(Lütfen SWHOIS giriniz. Aksi taktirde devam edemezsiniz.,ohud,UYARI) == $true,halt,halt) }    else {      did -v $dname 27 | did -b $dname 7,8,21 | did -e $dname 11,22 | did -ra $dname 22 Swhois başarı ile girildi. Kalan kademe: 1    }  }  if $did == 11 {     if $did(11).state == 1 { did -e $dname 12,25,22 | did -ra $dname 22 SNOMASK aktif konumda. }    else { did -b $dname 12,25,26,11 | did -ra $dname 22 SNOMASK de-aktif edildi. Tamam'la butonuna basınız. }  }  if $did == 25 {     if $did($dname,12).seltext == $null { $iif($input(Herhangi bir snomask eki girmediniz.,ohud,UYARI) == $true,halt,halt) }    else {       did -e $dname 26      if $did(2,9).text == $null { did -o $dname 2 9 $+(snomask,$chr(32),$did($dname,12).seltext) }      if $did(2,9) != $null && $+(*,$did($dname,12).seltext,*) !iswmcs $gettok($did(2,9).text,2,32) { set %7 $did(2,9).text | did -o $dname 2 9 $+(snomask,$chr(32),$gettok(%7,2,32),$did($dname,12).seltext) }     }  }  if $did == 26 {     if $did($dname,12).seltext == $null { $iif($input(Snomask silmek için herhangi bir snomask eki seçmeniz gerektmektedir.,ohud,UYARI) == $true,halt,halt) }    if $gettok($did(2,9).text,2,32) == $null { $iif($input(Silinecek herhangi bir snomask eklememişsiniz.,ohud,UYARI) == $true,halt,halt) }    else {       if $+(*,$did($dname,12).seltext,*) iswmcs $gettok($did(2,9).text,2,32) { var %u = $removecs($did(2,9).text,$did($dname,12).seltext) | did -o $dname 2 9 $+(snomask,$chr(32),$gettok(%u,2,32)) }    }    }  if $did == 27 {    if $did(2,8).text == $null { did -b $dname 11,27 | did -i $dname 2 8 $+(class,$chr(32),clients,;) | did -o $dname 2 9 $+($chr(125),;) | did -v $dname 17,18 | did -e $dname 17,18 | did -ra $dname 22 CONF başarıyla tamamlandı. }    else { did -o $dname 2 9 $+($did(2,9).text,;) | did -o $dname 2 10 $+($chr(125),;) | did -b $dname 12,11,27,25,26 | did -v $dname 17,18 | did -e $dname 17,18 | did -ra $dname 22 CONF başarıyla tamamlandı. }  }  if $did == 17 { did -v $dname 24 | did -b $dname 17 | did -ra $dname 22 CONF başarı ile kopyalandı. | clipboard -x | var %1 = 1,%2 = $did(2).lines | while %1 <= %2 { clipboard -a $crlf $did(2,%1) | inc %1 } }  if $did == 18 { did -b $dname 18 | did -v $dname 23,24 | did -e $dname 23,24 | did -ra $dname 22 CONF başarı ile kaydedildi. | var %q = 1,%qq = $did(2).lines | set %qqq $+(conf,$r(1,999),.txt) | while %q <= %qq { write %qqq $did(2,%q) | inc %q } }  if $did == 23 { run $+($mircdir,%qqq) }  if $did == 24 { kapat }  if $did == 12 {     inc -e %op 1 | if %op == 1 { did -i $dname 2 8 $+(class,$chr(32),clients,;) }    if $did($dname,12).seltext === o { did -ra $dname 22 Oper girenleri görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === s { did -ra $dname 22 Genel mesajları görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === q { did -ra $dname 22 Qline mesajlarını görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === G { did -ra $dname 22 (X)-line mesajlarını görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === P { did -ra $dname 22 Özel sohbetleri, görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === v { did -ra $dname 22 v-Host kullananları görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === S { did -ra $dname 22 Spamfilter mesajlarını görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === F { did -ra $dname 22 Link'li sunucudan girenleri görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === N { did -ra $dname 22 Link'li sunucuda nick değişenleri görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === e { did -ra $dname 22 /CHG - /SET işlevlerini görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === n { did -ra $dname 22 Yere sunucudaki nick değişimlerini görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === f { did -ra $dname 22 Flood saldırılarını görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === c { did -ra $dname 22 Giriş/çıkış'ları görecektir. }    if $did($dname,12).seltext === k { did -ra $dname 22 Kill olaylarını görecektir. }  }}on *:dialog:oa:edit:*: {  if $did == 4 { did -ra $dname 2 oper $+($did(4),$chr(32),$chr(123)) }  if $did == 6 { did -o $dname 2 5 $+(password,$chr(32),$qt($did(6)),;) }  if $did == 8 { did -o $dname 2 7 $+(swhois,$chr(32),$qt($did(8)),;) }}on *:dialog:oa:close:0:.timers off | unset %op Mdx.dll olmalıdır. Kullanım; /conf ALINTIDIR.

» Devamını Oku

mIRC Dialog Baslik Efekti

mIRC Addonlariza bir efekt veren bir kod. Addonlardaki dialog isimlerine efekt veriyor bu kod ile. Kullanımı: /efekt dialog ad? Örnek: /efekt mircarge Kod; alias -l efekt.tit { if ($dialog($1)) { set %klen $calc(%klen + 1) if (%pos == sol) { dialog -t $1 $left(%baslik,%klen) } if (%pos == sag) { dialog -t $1 $right(%baslik,%klen) } if (%klen == %kbaslik) { […]

» Devamını Oku

mIRC Nick Karşılama Paneli

Kod hakkında bilgi: Bu ufak kod yardımıyla, kendi belirleyeceğimiz 12 nicke kadar karşılama mesajı ayarlayabiliriz. Bu nicklerden herhangi biri kanala girdikten 2 saniye sonra, onun için belirlediğimiz mesajla karşılama yapar. Kod sahibini bilmiyorum; yabancı bir siteden alıp Türkçe’ye çevirdim. button “Nick 1 Karşılama”, 1, 10 23 50 15 button “Nick 2 Karşılama”, 2, 10 40 50 15 ….. kısımlarında Nick […]

» Devamını Oku
1 2