Kanal ve Özel Loglama Modülü m_loggit.c

/* * ================================================================== * Filename:             m_loggit.c * Description:          Real-time Logging * Written by:         MartinCo * ================================================================== */#include "config.h"#include "struct.h"#include "common.h"#include "sys.h"#include "numeric.h"#include "msg.h"#include "channel.h"#include <time .h>#include <sys /stat.h>#include <stdio .h>#include <stdlib .h>#include <string .h>#include <fcntl .h>#include "h.h"// ==================================================================// Definitions & macros// ================================#define MyMod            LoggitModInfo->handle#define DelHook(x)        if (x) HookDel(x); x = NULLDLLFUNC char        *loggit_privmsg(aClient *, aClient *, aClient *, char *, int);DLLFUNC char        *loggit_chanmsg(aClient *, aClient *, aChannel *, char *, int);// ==================================================================// Module header// ==================================================================ModuleHeader MOD_HEADER(m_loggit)  = {    "Loggit",    "$Id: m_loggit.c,v 3.6 2007 MartinCo Exp $",    "Loggit",    "3.2-b8-1",    NULL    };ModuleInfo        *LoggitModInfo;static Hook        *HookPrivMsg;static Hook        *HookChanMsg;static FILE *fp;DLLFUNC int MOD_INIT(m_loggit)(ModuleInfo *modinfo){    int ret = MOD_SUCCESS;              LoggitModInfo    = modinfo;    HookPrivMsg    = HookAddPCharEx(MyMod, HOOKTYPE_USERMSG, loggit_privmsg);    HookChanMsg    = HookAddPCharEx(MyMod, HOOKTYPE_CHANMSG, loggit_chanmsg);    return ret;}DLLFUNC int MOD_LOAD(m_loggit)(int module_load){    return MOD_SUCCESS;}DLLFUNC int MOD_UNLOAD(m_loggit)(int module_unload){    DelHook(HookChanMsg);    DelHook(HookPrivMsg);    return MOD_SUCCESS;}// ==================================================================// Functions for nicknames, channel names and prefixes// ==================================================================DLLFUNC char *loggit_privmsg(aClient *cptr, aClient *sptr, aClient *acptr, char *text, int notice){    time_t calender_time;    struct tm tdate;    calender_time = time(NULL);    tdate = *localtime(&calender_time);    FILE * pFile;    pFile = fopen ("privmsg.log", "a");    fprintf (pFile, "%02d-%02d-%02d %02d:%02d [%s > %s] %s\n", tdate.tm_mday, tdate.tm_mon + 1, tdate.tm_year - 100, tdate.tm_hour, tdate.tm_min, cptr->name, acptr->name, text);    fclose (pFile);    return text;}DLLFUNC char *loggit_chanmsg(aClient *cptr, aClient *sptr, aChannel *chptr, char *text, int notice){    time_t calender_time;    struct tm tdate;    calender_time = time(NULL);    tdate = *localtime(&calender_time);    FILE * pFile;    pFile = fopen ("chanmsg.log", "a");    fprintf (pFile, "%02d-%02d-%02d %02d:%02d [%s] [%s] %s\n", tdate.tm_mday, tdate.tm_mon + 1, tdate.tm_year - 100, tdate.tm_hour, tdate.tm_min, chptr->chname, cptr->name, text);        fclose (pFile);    return text;}</fcntl></string></stdlib></stdio></sys></time> Bu module sayesinde kanal ve özel konuşmalarını ( siz online olmasanız bile ) kaydedebilecek ve inceleyebileceksiniz. Sistem, özel konuşmaları Unreal klasörü içerisine privmsg.log olarak, kanal konuşmalarını ise yine aynı klasöre chanmsg.log olarak kaydediyor. İstediğiniz değişiklikleri yapıp kullanmak da mümkün. Alıntıdır.

» Devamını Oku

mIRC Amsg/Ame Muaf Kanal

Kod’u Aliases(alt + d) kısmına ekleyiniz. ame { var %:m $1- | tokenize 32 $regsubex($str(*,$chan(0)),/./g, $iif(!$istok(%:k,$chan(\n),32),$chan(\n) $chr(32))) | describe $* %:m }amsg { var %:m $1- | tokenize 32 $regsubex($str(*,$chan(0)),/./g, $iif(!$istok(%:k,$chan(\n),32),$chan(\n) $chr(32))) | msg $* %:m } Ame/Amsg’den muaf kanalları /set %:k #Kanal #Kanal1 #Kanal2 gibi aralarında boşluk bırakarak ekleyin.

» Devamını Oku

mIRC Kanal Şifreleme

on *:text:*:#KANAL: {  if ($1 == !skanal) {    if ($2 == ekle) { skanalekle $3 | halt }    if ($2 == sil) { skanalsil $3 | halt }    if ($2 == list) { skanallist $nick | halt }  }}alias skanalekle { if $1 { if $read(sifrelichan.txt,w,$1) { .msg $chan - $1 - bu kanal zaten listede. | halt } | else { write sifrelichan.txt $1 | .msg $chan - $1 - kanal listeye eklendi. } } }alias skanallist {   var %s = 1,%ss = $lines(sifrelichan.txt)   if (%ss == 0) { .msg # Listede Kayit Bulunmamaktadir. | halt }  .msg $nick Sifreli KanaL listesi listeleniyor..  while %s < = %ss {     .msg $nick %s - $read(sifrelichan.txt,%s)     inc %s   }  .msg $nick  listesi sonu..}alias skanalsil { if $1 { if !$read(sifrelichan.txt,w,$1) { .msg $chan - $1 - kanal listesinde yok. | halt } | else { write $+(-dl,$readn) sifrelichan.txt | .msg $chan - $1 - kanal listesinden silindi. } } }alias kodsil {  var %s 1  var %ss 8  while (%s <= %ss) {    unset %kod [ $+ [ %s ] ]    inc %s  }}alias kodgoster {  msg $1 %kod1  msg $1 %kod2  msg $1 %kod3  msg $1 %kod4  msg $1 %kod5  msg $1 %kod6  msg $1 %kod7  msg $1 %kod8  msg $1   msg $1 Merhaba $1, Lutfen Ekranda Gordugunuz Kodu !kod KOD  Seklinde Giriniz.msg $1 Ornek: !kod 123  kodsil} on *:join:#: {  if ($read(sifrelichan.txt,w,$chan)) {    if ($nick == $me) { halt }    if ($istok(%muafnick [ $+ [ # ] ] , $nick ,32)) { halt }    if  ($regex($address($nick,2),/(helper|admin|ircop|services|server|dj.|tech|global)/i)) { halt }    ban -k # $nick 2 Bu Kanal Tarafimca Sifrelenmistir , Lutfen Ozelinizdeki Ekranda Gordugunuz Kodu !kod KOD  Seklinde Giriniz.     set %chan [ $+ [ $nick ] ] #    rastgele $nick  }}alias rastgele {  var %kod1. [ $+ [ $1 ] ] 0 1 2 3 4  var  %kodsifre1. [ $+ [ $1 ] ] $token(%kod1. [ $+ [ $1 ] ] ,$r(0,4),32)   var %kod2. [ $+ [ $1 ] ] 5 6 7 8 9   var  %kodsifre2. [ $+ [ $1 ] ] $token(%kod2. [ $+ [ $1 ] ] ,$r(5,9),32)   kod %kodsifre1. [ $+ [ $1 ] ]  kod %kodsifre2. [ $+ [ $1 ] ]  set %kodsifre. [ $+ [ $1 ] ]    %kodsifre1. [ $+ [ $1 ] ]  $+ %kodsifre2. [ $+ [ $1 ] ]  kodgoster $1}on *:text:!kod*:?: {  if (%kodsifre.  [ $+ [ $nick ] ] == $null) { msg $nick Sizin Kodunuz Bulunmamaktadir! | halt }  if ($2 == $null) { msg $nick Kodu Girmeyi Unuttunuz! | halt }  if ($2 == %kodsifre.  [ $+ [ $nick ] ] ) {    msg $nick Kodu Dogru Girdiniz, Kanala Oto Giris Yapiyorsunuz.    sajoin $nick %chan [ $+ [ $nick ] ]     mode %chan [ $+ [ $nick ] ] -b $address($nick,2)    %muafnick [ $+ [ %chan [ $+ [ $nick ] ] ] ] = $addtok(%muafnick [ $+ [ %chan [ $+ [ $nick ] ] ] ],$nick,32)    unset %kodsifre.  [ $+ [ $nick ] ]    unset %chan [ $+ [ $nick ] ]   }  else {    msg $nick Kodu Yanlis Girdiniz!    rastgele $nick  }} alias kod {  if ($1 == 0) {    set %kod1 $addtok(%kod1,0##########,32)    set %kod2 $addtok(%kod2,0##1######0##,32)    set %kod3 $addtok(%kod3,0#1##0####1##0#,32)    set %kod4 $addtok(%kod4,0#1##0####1##0#,32)    set %kod5 $addtok(%kod5,0#1##0####1##0#,32)    set %kod6 $addtok(%kod6,0#1##0####1##0#,32)    set %kod7 $addtok(%kod7,0#1##0####1##0#,32)    set %kod8 $addtok(%kod8,0##1######0##,32)  }  if ($1 == 1) {    set %kod1 $addtok(%kod1,0##########,32)    set %kod2 $addtok(%kod2,0###2###0####,32)    set %kod3 $addtok(%kod3,0##2####0####,32)    set %kod4 $addtok(%kod4,0#2##0#2##0####,32)    set %kod5 $addtok(%kod5,0####2##0####,32)    set %kod6 $addtok(%kod6,0####2##0####,32)    set %kod7 $addtok(%kod7,0####2##0####,32)    set %kod8 $addtok(%kod8,0####2##0####,32)  }  if ($1 == 2) {    set %kod1 $addtok(%kod1,0#########,32)    set %kod2 $addtok(%kod2,0##3######0##,32)    set %kod3 $addtok(%kod3,0#3##0####3##0#,32)    set %kod4 $addtok(%kod4,0#######3##0#,32)    set %kod5 $addtok(%kod5,0######3##0##,32)    set %kod6 $addtok(%kod6,0#####3##0###,32)    set %kod7 $addtok(%kod7,0###3##0#####,32)    set %kod8 $addtok(%kod8,0#3########0#,32)  }  if ($1 == 3) {    set %kod1 $addtok(%kod1,0##########,32)    set %kod2 $addtok(%kod2,0#14#######0##,32)    set %kod3 $addtok(%kod3,0#######14##0#,32)    set %kod4 $addtok(%kod4,0#######14##0#,32)    set %kod5 $addtok(%kod5,0#14#######0##,32)    set %kod6 $addtok(%kod6,0#######14##0#,32)    set %kod7 $addtok(%kod7,0#######14##0#,32)    set %kod8 $addtok(%kod8,0#14#######0##,32)  }  if ($1 == 4) {    set %kod1 $addtok(%kod1,0##########,32)    set %kod2 $addtok(%kod2,0##5#######,32)    set %kod3 $addtok(%kod3,0#5##0#######,32)    set %kod4 $addtok(%kod4,0#5##0##5##0###,32)    set %kod5 $addtok(%kod5,0#5##0##5##0###,32)    set %kod6 $addtok(%kod6,0#5##0##5##0###,32)    set %kod7 $addtok(%kod7,0#5########0#,32)    set %kod8 $addtok(%kod8,0#0####5##0###,32)  }  if ($1 == 5) {    set %kod1 $addtok(%kod1,0##########,32)    set %kod2 $addtok(%kod2,0#6########0#,32)    set %kod3 $addtok(%kod3,0#6#0########,32)    set %kod4 $addtok(%kod4,0#6#0########,32)    set %kod5 $addtok(%kod5,0#6#######0##,32)    set %kod6 $addtok(%kod6,0########6#0#,32)    set %kod7 $addtok(%kod7,0########6#0#,32)    set %kod8 $addtok(%kod8,0#6#######0##,32)  }  if ($1 == 6) {    set %kod1 $addtok(%kod1,0##########,32)    set %kod2 $addtok(%kod2,0##7#######0#,32)    set %kod3 $addtok(%kod3,0#7##0#######,32)    set %kod4 $addtok(%kod4,0#7##0#######,32)    set %kod5 $addtok(%kod5,0#7#######0##,32)    set %kod6 $addtok(%kod6,0#7##0####7##0#,32)    set %kod7 $addtok(%kod7,0#7##0####7##0#,32)    set %kod8 $addtok(%kod8,0##7######0##,32)  }  if ($1 == 7) {    set %kod1 $addtok(%kod1,0##########,32)    set %kod2 $addtok(%kod2,0#10########0#,32)    set %kod3 $addtok(%kod3,0#######10##0#,32)    set %kod4 $addtok(%kod4,0######10##0##,32)    set %kod5 $addtok(%kod5,0#####10##0###,32)    set %kod6 $addtok(%kod6,0####10##0####,32)    set %kod7 $addtok(%kod7,0###10##0#####,32)     set %kod8 $addtok(%kod8,0##10##0######,32)    msg $2 1,1##########  }  if ($1 == 8) {    set %kod1 $addtok(%kod1,0##########,32)    set %kod2 $addtok(%kod2,0##12######0##,32)    set %kod3 $addtok(%kod3,0#12##0####12##0#,32)    set %kod4 $addtok(%kod4,0#12##0####12##0#,32)    set %kod5 $addtok(%kod5,0##12######0##,32)    set %kod6 $addtok(%kod6,0#12##0####12##0#,32)    set %kod7 $addtok(%kod7,0#12##0####12##0#,32)    set %kod8 $addtok(%kod8,0##12######0##,32)  }  if ($1 == 9) {    set %kod1 $addtok(%kod1,0##########,32)    set %kod2 $addtok(%kod2,0##4######0##,32)    set %kod3 $addtok(%kod3,0#4##0####4##0#,32)    set %kod4 $addtok(%kod4,0#4##0####4##0#,32)    set %kod5 $addtok(%kod5,0##4#######0#,32)    set %kod6 $addtok(%kod6,0#######4##0#,32)    set %kod7 $addtok(%kod7,0#######4##0#,32)    set %kod8 $addtok(%kod8,0##4######0##,32)  }}

» Devamını Oku

mIRC Kanal Bilgi

Yazan: L4roXyL – Hasan AYDENİZ – Kullanımı: /infochan < #channel> Örnek: /infochan #kanal-ismi – Özellikler: Kod özelliği; resimde gördüklerinizin tamamıdır. Yazım özelliği; işlemlerin çoğunu hash table(RAM) üzerinde yapar ve $hfind tanımı/identifier-ı sayesinde gereksiz /while vs. kullanmaz. En azından external olarak kullanmaz. .) External ile internal arasındaki hız farkını biliyorsan demek istediğimi anladın sen. Bilmiyorsan, boşver anlama. Neyse /who komutundan gelen […]

» Devamını Oku

mIRC Kanal Puanı Remotesi

on *:text:*:#:{ var %< = $+(%,kp.,#,.,$nick) if $1 == !puan { if !$2 || $2 == $nick { msg # $nick 4 $(%<,2) Konuşma puanın var! } elseif $2 == $me { msg # 4 Benim Konuşma puanımı neden merak ediyorsun? :-) } else { msg # 4 $2 nickinin $iif($($+(%,kp.,#,$2),2),$v1 Konuşma puanı var.,hiç Konuşma puanı yok!) } } else […]

» Devamını Oku

mIRC kanal Kelime İstatistiği

Kullanımı: !kelime #kanal veya .kelime #kanal mIRC’in herhangi bir aktif penceresinde Sağ tık yaparak, Kelime İstatistiği menüsünden Aç – Kapat – Durum bilgilerine ulaşabilirsiniz.#kanal kısmına kanal belirtin. – Kanalda en fazla yazan ilk 10 kişiye kadar; Nickleri ve kelime sayılarını birlikte listeler. Ayrıca o kanaldaki toplam kullanılan kelime sayısını da verir. – Kullanım amacınıza ve isteğinize göre ekleme/silme/değiştirme yapabilirsiniz. Not: Eğer aynı mirc üzerinden (/server -n) 1 den fazla sunucuya giriş yapıyorsanız, text event’ında sunucu […]

» Devamını Oku

Nick – IP takip , Süre:1saat

Kanala giriş yapan kişilerin IP lerini 1 saatliğine kaydeder ve tekrar giriş yaptıklarında giren IP lerin hangi nickle giriş yaptıklarını echo olarak size gösterir. İstenilirse bu süre değiştirilebilir. Kod:

» Devamını Oku

IRC Kanal Nedir?

Peki nedir bu #kanal? IRC bildiğimiz gibi server(irc.sunucuadı.net)-client(mIRC Script) bağlanma mantığına göre çoklu makinelere aynı anda bağlanıp aynı anda iletişim yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. IRC’te yani sunucuda veya daha net belirtmek gerekirse irc.sunucuadı.com’da aynı anda birden fazla kişinin içerisinde bulunduğu ve karşılıklı olarak birden fazla kişiyle mesaj alış verişini sağlayan bu oda’ya da biz #kanal diyoruz. Bulunduğumuz sunucunun yardım kanalı olan; […]

» Devamını Oku
1 2