mIRC Mass Kodları

massmsg { set %msg $$?="Mass msg girin?" set %people 1 :loop if ($nick(#,%people) == cs) { inc %people | goto loop | halt } if ($nick(#,%people) == $me) { inc %people | goto loop | halt } if ($nick(#,%people) == $opnick) { inc %people | goto loop | halt } else { .msg $nick(#,%people) %msg } inc %people if ($nick(#,%people) == $null) { unset %msg | unset %people } else { goto loop } } alias massop { set %people 1 :loop if ($nick(#,%people) == cs) { inc %people | goto loop | halt } if ($nick(#,%people) == $me) { inc %people | goto loop | halt } else { .mode $chan +o $nick(#,%people) } inc %people if ($nick(#,%people) == $null) { unset %people } else { goto loop } } alias massdeop { set %people 1 :loop if ($nick(#,%people) == cs) { inc %people | goto loop | halt } if ($nick(#,%people) == $me) { inc %people | goto loop | halt } else { .mode $chan -o $nick(#,%people) } inc %people if ($nick(#,%people) == $null) { unset %people } else { goto loop } } alias massvoice { set %people 1 :loop if ($nick(#,%people) == cs) { inc %people | goto loop | halt } if ($nick(#,%people) == $me) { inc %people | goto loop | halt } else { .mode $chan +v $nick(#,%people) } inc %people if ($nick(#,%people) == $null) { unset %people } else { goto loop } } alias massdevoice { set %people 1 :loop if ($nick(#,%people) == cs) { inc %people | goto loop | halt } if ($nick(#,%people) == $me) { inc %people | goto loop | halt } else { .mode $chan -v $nick(#,%people) } inc %people if ($nick(#,%people) == $null) { unset %people } else { goto loop } } alias masskick { set %people 1 :loop if ($nick(#,%people) == cs) { inc %people | goto loop | halt } if ($nick(#,%people) == $me) { inc %people | goto loop | halt } else { .kick $chan $nick(#,%people) (Script name) Mass Kick.. } inc %people if ($nick(#,%people) == $null) { unset %people } else { goto loop } } alias massban { set %people 1 :loop if ($nick(#,%people) == cs) { inc %people | goto loop | halt } if ($nick(#,%people) == $me) { inc %people | goto loop | halt } else { .ban $nick(#,%people) } inc %people if ($nick(#,%people) == $null) { unset %people } else { goto loop } } alias masskb { set %people 1 :loop if ($nick(#,%people) == cs) { inc %people | goto loop | halt } if ($nick(#,%people) == $me) { inc %people | goto loop | halt } else { .ban $nick(#,%people) | kick $chan $nick(#,%people) (-[(Fıkra Beta)]-) Mass KickBan... } inc %people if ($nick(#,%people) == $null) { unset %people} else { goto loop } } } alias massinv { set %in $$?="Örnek: #fıkra :" set %people 1 :loop if ($nick(#,%people) == cs) { inc %people | goto loop | halt } if ($nick(#,%people) == $me) { inc %people | goto loop | halt } if ($nick(#,%people) == $opnick) { inc %people | goto loop | halt } else { .invite $nick(#,%people) %in } inc %people if ($nick(#,%people) == $null) { unset %massinv | unset %people | halt } else { goto loop } } menu channel { Mass Command .Mass Msg:/massmsg .Mass Invite:/massinv .- .Mass Op:/massop .Mass Deop:/massdeop .Mass Voice:/massvoice .Mass Devoice:/massdevoice .- .Mass Ban:/massban .Mass Kick Ban:/masskb .Mass Kick:/masskick } Görüntüleme: 1.629

» Devamını Oku

Türkçe mirc| Operserv komutları

Türkçe mirc Mirc indir Türkçe mirc indir 1.Userlarin Nicklerini Zorla Degistirme: komut : /MSG OperServ RAW SVSNICK oldnick newnick :0 örnek :/msg operserv raw svsnick batur A-Red-Line :0 2.Serviceslerin Nicklerini Degistirme komut : /MSG OperServ RAW :NickServ NICK NickServer örnek /msg operserv raw :NickServ Cemil NickServ 3.Servicesleri Konusturma: komut: /MSG OperServ RAW :InfoServ PRIVMSG #Channel :Merhaba! 4.Servicesleri Kanala Sokma & […]

» Devamını Oku

mirc indir Mirc kod ekleme

Bugun size mirce nasıl kod ekleyeceğimizi anlatacağım İlk olarak mirc indir mircimize eklemek istediğimiz kodu buluyoruz. Bu kodlar aslında cok önemli kodu alacağınız sitenin kesinlikle güvenilir bir site olmasına özen gösterin. Kodu almadan önce kodun verildiği sayfanın altında yorum kısmı varsa yorumları okuyun kodun işe yarayıp yaramadığı hakkında ilgi sahibi olursunuz. Kodumuzu bulduktan sonra kodu mirce entegre etmek için 2 […]

» Devamını Oku

DATABASE / SQL Server 2005 GSM No Kontrolü

CREATE FUNCTION [dbo].[fn_GSM] ( @deger nvarchar(1000) ) RETURNS @RtnValue table ( GSM nvarchar(10), Durum bit ) AS BEGIN SET @deger = LTRIM(RTRIM(@deger)) DECLARE @karakterler NVARCHAR(10) SET @karakterler = ‘0123456789’ DECLARE @deger_ NVARCHAR(1000) SET @deger_ = ” DECLARE @say INT SET @say = 1 DECLARE @harf NVARCHAR(1) WHILE (@say < = LEN(@deger)) BEGIN SET @harf = '' SET @harf = SUBSTRING(@deger, [...]

» Devamını Oku

DELPHI / Loop

// show 1,2,3,4,5 message boxes var i: integer; begin for i := 1 to 5 do begin ShowMessage(‘Box: ‘+IntToStr(i)); end; end; var i: integer; begin for i := 5 downto 1 do begin ShowMessage(‘T minus ‘ + IntToStr(i) + ‘seconds’); end; ShowMessage(‘For sequence executed!’); end; var i,j: integer; begin //be aware: //this double loop is executed 4×4=16 times for i:= […]

» Devamını Oku
1 2 3 5