mIRC Helper Popups

»Helper özel.Hitaplar..(+) Ver Yardım Et:/mode # +v $$1 2 | /say Merhaba $$1 : YardIm kanaLı # `e HoşgeLdin. Size ServisLer hakkında nasıL yardImcı oLaßiLirim?..SoRun ßeLirt:/say $$1 : Sorunuz Yoksa GerekSiz ßekLeme yapmayın. Aksi haLde kanaLdan ßanLanacakSınız...(-) Al Bye:/mode # -v $$1 2 | /say $$1 : Hoş Sohbetler Dileriz.. .-.ChanServ Yardım..Sık Kullanılan Komutlar...Kayıt Et:/say $$1 : /Cs Register #Kanal Şifreniz Açıklamanız | /say Başka Yardım edeßiLeceğim ßir Konu varmı?...Şifre Tanıt:/say $$1 : /Cs identify #Kanal Şifre | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Topic At:/say $$1 : /Cs Topic #Kanal Topiciniz | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...İnfo Çek:/say $$1 : /Cs info #Kanal | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ? ...Dropla Düşür:/say $$1 : Once : /Cs identify #KanaL Şifre | /Say DoğRu Şifreyi Girdikten Sonra : /Cs Drop #Kanal | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Şifre Gönder:/say $$1 : /Cs Sendpass #Kanal | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...İnvite:/say $$1 : /Cs invite #Kanal Nick | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Unban:/say $$1 : /Cs unban #Kanal Nick | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Access Ayarları...Ekle:/say $$1 : /Cs Access #Kanal Add Nick Seviye | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Sil:/say $$1 : /Cs Access #Kanal Del Nick | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Tümünü Sil:/say $$1 : /Cs Access #Kanal Del 1-999 | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Listele:/say $$1 : /Cs Access #Kanal List | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Status:/say $$1 : /Cs Status #Kanal Nick | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Set Ayarları...Şifre Değiştirme:/say $$1 : /Cs Set #Kanal Password YeniŞifre | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Founder Değiştirme:/say $$1 : /Cs Set #Kanal Founder Nick | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Açıklama Değiştirme:/say $$1 : /Cs Set #Kanal Desc Açıklamanız | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...E-mail Değiştirme:/say $$1 : /Cs Set #Kanal Email YeniEmail | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...URL Değiştirme:/say $$1 : /Cs Set #Kanal URL WebSitesi | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Giriş Mesajı:/say $$1 : /Cs Set #Kanal EntryMsg Mesajınız | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Acc'siz Giremez:/say $$1 : /Cs Set #Kanal Restricted On | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Gizleme:/say $$1 : /Cs Set #Kanal Private On | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Topic Hatırlatma:/say $$1 : /Cs Set #Kanal KeepTopic On | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Topic Kilit:/say $$1 : /Cs Set #Kanal TopicLock On | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Kısıtlı Op:/say $$1 : /Cs Set #Kanal SecureOps On | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...İlk Giren Op:/say $$1 : /Cs Set #Kanal LeaveOps On | /sayYardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Güvenlik:/say $$1 : /Cs Set #Kanal Secure On | /sayYardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Linkleme:/say $$1 : /Cs Set #KanaL +lL 1 #2.KanaL | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Memo Seviyesi:/say $$1 : /Cs Set #Kanal Memo Level | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Entrymsg:/Say $$1 : /cs set #kanaL entrymsg Mesaj | /Say yardım edebiLeceğim farkLı ßir Konu varmı ?..Levels Ayarları...Her Giren Op:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set AutoOp 0 ( Eski Haline Getirmek İçin ise /Cs Levels #Kanal Set AutoOp 50 Yazınız ) | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Her Giren HaLfOp:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set AutoHalfOp 0 ( Eski Haline Getirmek İçin ise /Cs Levels #Kanal Set AutoHaLfOp 40 Yazınız ) | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Her Giren Voice:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set AutoVoice 0 ( Eski Haline Getirmek İçin ise /Cs Levels #Kanal Set AutoVoice 30 Yazınız ) | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Op-Deop Seviyesi:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set OpDeop Seviye | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Ban Seviyesi:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set Ban Seviye | /say Yardım EdebiLecegim Baska Bir Konu var mi ?...Unban Seviyesi:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set Unban Seviye | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Access Listeleme:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set Acc-List Seviye | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Access Değiştirme:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set Acc-Change Seviye | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...İnvite Seviyesi:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set invite Seviye | /say Yardım Edebileceğim Baika Bir Konu var mı ?...Akick Seviyesi:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set Akick Seviye | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Clear Seviyesi:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set Clear Seviye | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Topic Seviyesi :/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set Topic Seviye | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Level Listesi:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal List | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...-...Disable Ayarları....Op İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis AutoOp | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....HalfOp İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis AutoHalfOp | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Voice İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis AutoVoice | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Protect İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis AutoProtect | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Set İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis Set | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Access Değiştirme İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis Acc-Change | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Access List İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis Acc-List | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Clear İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis Clear | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Akick İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis Akick | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Topic İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis Topic | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Ban İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis Ban | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Unban İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis Unban | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....İnvite İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis invite | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Clear Ayarları...Opları Al:/say $$1 : /Cs Clear #Kanal Ops | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...HalfOpları Al:/say $$1 : /Cs Clear #Kanal HalfOps | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Voiceleri Al:/say $$1 : /Cs Clear #Kanal Voices | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Banları Temizle:/say $$1 : /Cs Clear #Kanal Bans | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Userleri Temizle:/say $$1 : /Cs Clear #Kanal Users | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Modları Sıfırla:/say $$1 : /Cs Clear #Kanal Modes | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Akick Ayarları...Ekle:/say $$1 : /Cs Akick #Kanal Add Nick*!*@* (İsterseniz Sebep) IP Adresinden Almak İçin İse /Cs Akick #Kanal Add *!*@IP Örneğin : *!*@127.0.0.1 ) | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Sil:/say $$1 : /Cs Akick #Kanal Del Nick*!*@* | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Tümünü Sil:/say $$1 : /Cs Akick #Kanal Del 1-50 | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Listele:/say $$1 : /Cs Akick #Kanal List | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Kim Akick Atmış:/say $$1 : /Cs Akick #Kanal view | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Kaç Akick Var:/say $$1 : /Cs Akick #Kanal Enforce | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?.-.NickServ Yardım..Kayıt Et:/say $$1 : /Ns Register Şifren EmaiL@adresin | /Say Kayıt işLemini takip ederek Size GeLen onay (AUTH) Kodunu Girince kayıt işLemi tamamLanacaktır. | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..İdentify Et:/say $$1 : /Ns identify Şifre | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Şifre Değiştir:/say $$1 : /Ns Set Password YeniŞifre | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..İnfo Çek:/say $$1 : /Ns info Nick | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Sendpass:/say $$1 : /Ns Sendpass Nick | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Mail Değiştir:/say $$1 : /Ns Set Email YeniEmail | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..URL Değiştir:/say $$1 : /Ns Set URL WebSite | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Quit Gizleme:/say $$1 : /Ns Set Hide Quit On | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Email Gizleme:/say $$1 : /Ns Set Hide Email On | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Ghost:/say $$1 : /Ns Ghost Nick Şifre | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Release:/say $$1 : /Ns Release Nick Şifre | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..İdentify Zaman Aktif:/say $$1 : /Ns Set Kill On | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Güvenlik:/say $$1 : /Ns Set Secure On | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Saat Tabanı:/say $$1 : /Ns Set Timezone +?:?? ( Örneğin : Timezone +2:40 ) | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ? ../Nick'siz Nick Değişme:/say $$1 : /Quote Nick YeniNick veya /Raw Nick YeniNick ya da /!nick YeniNick | /say Yardım Edebileceğim Baika Bir Konu var mı ALT + R yapip popups kısmında nick bölümüne ekleyiniz.

» Devamını Oku

mIRC While Komutları

While’ın anlamı türkçe’de de sık sık kullandığımız “iken”dir. – Mantığına gelince: – Önce bir variable oluşturuyoruz. Ve bu variable verdiğimiz bir değerden büyük, küçük veya o değere eşit olduğu sürece while X kısmından sonrası tekrarlanıyor. – Örneğin ; Bir kanalda bulunan kullanıcıların tümünün özeline ‘ Merhaba Nick , Nasılsın ? ‘ yazalım.. – ;varible ile while döngü komutunu oluşturuyoruz.. – […]

» Devamını Oku

mIRC CTCP (Client to client protocol)

Konu: CTCP(Client to client protocol) Döküman Sahibi: Deep CTCP, clientler arasında kullanıcı-kullanıcı protokolünü kurmaya yarar. Bu protokol, clientler arasında bağlantı kurup kişilerin birbirleriyle; paylaşım,iletişim gibi işlemlerini kapsamaktadır. Komutun işlevsel özelliklerine ve parametrelerine göz atmadan önce client tanımını yapalım. CLIENT; Her hangi bir sunucuya; (IRC olabilir Web olabilir fark etmez), bağlanırken kullanılan programların genel adıdır. Örnek vericek olursak; biz Girdiğimiz IRC […]

» Devamını Oku

mIRC dqwindow

Hazırlayan: AmiR Konu: dqwindow dqwindow: Tek bir mesaj pencersi açmak için kullanılır. – Komut: /dqwindow on Açıklama: Özelliği aktif eder ve özelinize gelicek tüm mesajları bir pencerede toplar. Bildiri: Özelinize birden fazla kullanıcı olucağı için, ” /Msg Nick Mesaj ” Şeklinde mesaj yollamalısınız. – Komut: /dqwindow off Açıklama: Özelliği deaktif eder. – Komut: /dqwindow Show Açıklama: ” massages ” Penceresini […]

» Devamını Oku

mIRC Raw nedir ? Nasıl kullanılır?

Rawlar “Serverin Diri mesajları” anl***** gelmektedir.Yani bu mesajlar, IRC server programının içine düzenli bir şekilde yerleştirilip, program tarafından belirli zamanlarda kullanıcılara iletiliyor. En basit örneği servere bağlanırken; Welcome to the OracLe IRC Network ircde!Coder@195.171.42.68 Your host is irc.ircde.net[@0.0.0.0], running version SoLIRCD(1)-9.0(07) This server was created Fri Mar 16 2001 at 13:48:43 EET irc.ircde.net SoLIRCD(1)-9.0(07) oiwscrknfydaAbghe biklmnoprRstvc NOQUIT WATCH=128 SAFELIST are […]

» Devamını Oku
1 2 3 12