mIRC Helper Popups

»Helper özel.Hitaplar..(+) Ver Yardım Et:/mode # +v $$1 2 | /say Merhaba $$1 : YardIm kanaLı # `e HoşgeLdin. Size ServisLer hakkında nasıL yardImcı oLaßiLirim?..SoRun ßeLirt:/say $$1 : Sorunuz Yoksa GerekSiz ßekLeme yapmayın. Aksi haLde kanaLdan ßanLanacakSınız...(-) Al Bye:/mode # -v $$1 2 | /say $$1 : Hoş Sohbetler Dileriz.. .-.ChanServ Yardım..Sık Kullanılan Komutlar...Kayıt Et:/say $$1 : /Cs Register #Kanal Şifreniz Açıklamanız | /say Başka Yardım edeßiLeceğim ßir Konu varmı?...Şifre Tanıt:/say $$1 : /Cs identify #Kanal Şifre | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Topic At:/say $$1 : /Cs Topic #Kanal Topiciniz | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...İnfo Çek:/say $$1 : /Cs info #Kanal | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ? ...Dropla Düşür:/say $$1 : Once : /Cs identify #KanaL Şifre | /Say DoğRu Şifreyi Girdikten Sonra : /Cs Drop #Kanal | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Şifre Gönder:/say $$1 : /Cs Sendpass #Kanal | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...İnvite:/say $$1 : /Cs invite #Kanal Nick | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Unban:/say $$1 : /Cs unban #Kanal Nick | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Access Ayarları...Ekle:/say $$1 : /Cs Access #Kanal Add Nick Seviye | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Sil:/say $$1 : /Cs Access #Kanal Del Nick | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Tümünü Sil:/say $$1 : /Cs Access #Kanal Del 1-999 | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Listele:/say $$1 : /Cs Access #Kanal List | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Status:/say $$1 : /Cs Status #Kanal Nick | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Set Ayarları...Şifre Değiştirme:/say $$1 : /Cs Set #Kanal Password YeniŞifre | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Founder Değiştirme:/say $$1 : /Cs Set #Kanal Founder Nick | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Açıklama Değiştirme:/say $$1 : /Cs Set #Kanal Desc Açıklamanız | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...E-mail Değiştirme:/say $$1 : /Cs Set #Kanal Email YeniEmail | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...URL Değiştirme:/say $$1 : /Cs Set #Kanal URL WebSitesi | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Giriş Mesajı:/say $$1 : /Cs Set #Kanal EntryMsg Mesajınız | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Acc'siz Giremez:/say $$1 : /Cs Set #Kanal Restricted On | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Gizleme:/say $$1 : /Cs Set #Kanal Private On | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Topic Hatırlatma:/say $$1 : /Cs Set #Kanal KeepTopic On | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Topic Kilit:/say $$1 : /Cs Set #Kanal TopicLock On | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Kısıtlı Op:/say $$1 : /Cs Set #Kanal SecureOps On | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...İlk Giren Op:/say $$1 : /Cs Set #Kanal LeaveOps On | /sayYardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Güvenlik:/say $$1 : /Cs Set #Kanal Secure On | /sayYardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Linkleme:/say $$1 : /Cs Set #KanaL +lL 1 #2.KanaL | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Memo Seviyesi:/say $$1 : /Cs Set #Kanal Memo Level | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Entrymsg:/Say $$1 : /cs set #kanaL entrymsg Mesaj | /Say yardım edebiLeceğim farkLı ßir Konu varmı ?..Levels Ayarları...Her Giren Op:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set AutoOp 0 ( Eski Haline Getirmek İçin ise /Cs Levels #Kanal Set AutoOp 50 Yazınız ) | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Her Giren HaLfOp:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set AutoHalfOp 0 ( Eski Haline Getirmek İçin ise /Cs Levels #Kanal Set AutoHaLfOp 40 Yazınız ) | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Her Giren Voice:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set AutoVoice 0 ( Eski Haline Getirmek İçin ise /Cs Levels #Kanal Set AutoVoice 30 Yazınız ) | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Op-Deop Seviyesi:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set OpDeop Seviye | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Ban Seviyesi:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set Ban Seviye | /say Yardım EdebiLecegim Baska Bir Konu var mi ?...Unban Seviyesi:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set Unban Seviye | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Access Listeleme:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set Acc-List Seviye | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Access Değiştirme:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set Acc-Change Seviye | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...İnvite Seviyesi:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set invite Seviye | /say Yardım Edebileceğim Baika Bir Konu var mı ?...Akick Seviyesi:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set Akick Seviye | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Clear Seviyesi:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set Clear Seviye | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Topic Seviyesi :/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Set Topic Seviye | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Level Listesi:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal List | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...-...Disable Ayarları....Op İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis AutoOp | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....HalfOp İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis AutoHalfOp | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Voice İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis AutoVoice | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Protect İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis AutoProtect | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Set İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis Set | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Access Değiştirme İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis Acc-Change | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Access List İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis Acc-List | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Clear İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis Clear | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Akick İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis Akick | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Topic İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis Topic | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Ban İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis Ban | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....Unban İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis Unban | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?....İnvite İptal:/say $$1 : /Cs Levels #Kanal Dis invite | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Clear Ayarları...Opları Al:/say $$1 : /Cs Clear #Kanal Ops | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...HalfOpları Al:/say $$1 : /Cs Clear #Kanal HalfOps | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Voiceleri Al:/say $$1 : /Cs Clear #Kanal Voices | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Banları Temizle:/say $$1 : /Cs Clear #Kanal Bans | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Userleri Temizle:/say $$1 : /Cs Clear #Kanal Users | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Modları Sıfırla:/say $$1 : /Cs Clear #Kanal Modes | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Akick Ayarları...Ekle:/say $$1 : /Cs Akick #Kanal Add Nick*!*@* (İsterseniz Sebep) IP Adresinden Almak İçin İse /Cs Akick #Kanal Add *!*@IP Örneğin : *!*@127.0.0.1 ) | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Sil:/say $$1 : /Cs Akick #Kanal Del Nick*!*@* | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Tümünü Sil:/say $$1 : /Cs Akick #Kanal Del 1-50 | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Listele:/say $$1 : /Cs Akick #Kanal List | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Kim Akick Atmış:/say $$1 : /Cs Akick #Kanal view | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?...Kaç Akick Var:/say $$1 : /Cs Akick #Kanal Enforce | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?.-.NickServ Yardım..Kayıt Et:/say $$1 : /Ns Register Şifren EmaiL@adresin | /Say Kayıt işLemini takip ederek Size GeLen onay (AUTH) Kodunu Girince kayıt işLemi tamamLanacaktır. | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..İdentify Et:/say $$1 : /Ns identify Şifre | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Şifre Değiştir:/say $$1 : /Ns Set Password YeniŞifre | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..İnfo Çek:/say $$1 : /Ns info Nick | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Sendpass:/say $$1 : /Ns Sendpass Nick | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Mail Değiştir:/say $$1 : /Ns Set Email YeniEmail | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..URL Değiştir:/say $$1 : /Ns Set URL WebSite | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Quit Gizleme:/say $$1 : /Ns Set Hide Quit On | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Email Gizleme:/say $$1 : /Ns Set Hide Email On | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Ghost:/say $$1 : /Ns Ghost Nick Şifre | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Release:/say $$1 : /Ns Release Nick Şifre | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..İdentify Zaman Aktif:/say $$1 : /Ns Set Kill On | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Güvenlik:/say $$1 : /Ns Set Secure On | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ?..Saat Tabanı:/say $$1 : /Ns Set Timezone +?:?? ( Örneğin : Timezone +2:40 ) | /say Yardım Edebileceğim Başka Bir Konu var mı ? ../Nick'siz Nick Değişme:/say $$1 : /Quote Nick YeniNick veya /Raw Nick YeniNick ya da /!nick YeniNick | /say Yardım Edebileceğim Baika Bir Konu var mı ALT + R yapip popups kısmında nick bölümüne ekleyiniz.

» Devamını Oku

mIRC While Komutları

While’ın anlamı türkçe’de de sık sık kullandığımız “iken”dir. – Mantığına gelince: – Önce bir variable oluşturuyoruz. Ve bu variable verdiğimiz bir değerden büyük, küçük veya o değere eşit olduğu sürece while X kısmından sonrası tekrarlanıyor. – Örneğin ; Bir kanalda bulunan kullanıcıların tümünün özeline ‘ Merhaba Nick , Nasılsın ? ‘ yazalım.. – ;varible ile while döngü komutunu oluşturuyoruz.. – […]

» Devamını Oku

mIRC CTCP (Client to client protocol)

Konu: CTCP(Client to client protocol) Döküman Sahibi: Deep CTCP, clientler arasında kullanıcı-kullanıcı protokolünü kurmaya yarar. Bu protokol, clientler arasında bağlantı kurup kişilerin birbirleriyle; paylaşım,iletişim gibi işlemlerini kapsamaktadır. Komutun işlevsel özelliklerine ve parametrelerine göz atmadan önce client tanımını yapalım. CLIENT; Her hangi bir sunucuya; (IRC olabilir Web olabilir fark etmez), bağlanırken kullanılan programların genel adıdır. Örnek vericek olursak; biz Girdiğimiz IRC […]

» Devamını Oku

mIRC dqwindow

Hazırlayan: AmiR Konu: dqwindow dqwindow: Tek bir mesaj pencersi açmak için kullanılır. – Komut: /dqwindow on Açıklama: Özelliği aktif eder ve özelinize gelicek tüm mesajları bir pencerede toplar. Bildiri: Özelinize birden fazla kullanıcı olucağı için, ” /Msg Nick Mesaj ” Şeklinde mesaj yollamalısınız. – Komut: /dqwindow off Açıklama: Özelliği deaktif eder. – Komut: /dqwindow Show Açıklama: ” massages ” Penceresini […]

» Devamını Oku

mIRC Raw nedir ? Nasıl kullanılır?

Rawlar “Serverin Diri mesajları” anl***** gelmektedir.Yani bu mesajlar, IRC server programının içine düzenli bir şekilde yerleştirilip, program tarafından belirli zamanlarda kullanıcılara iletiliyor. En basit örneği servere bağlanırken; Welcome to the OracLe IRC Network ircde!Coder@195.171.42.68 Your host is irc.ircde.net[@0.0.0.0], running version SoLIRCD(1)-9.0(07) This server was created Fri Mar 16 2001 at 13:48:43 EET irc.ircde.net SoLIRCD(1)-9.0(07) oiwscrknfydaAbghe biklmnoprRstvc NOQUIT WATCH=128 SAFELIST are […]

» Devamını Oku

mIRC Ignore ve parametreleri

Ignore Komutu ve Parametreleri Ignore komutu /ignore [-lrpcntikdwxu] nick!ident@host şeklinde kullanılmasıyla beraber Client tabanlı bir komuttur. Bu parametreleri teker teker açacak olursak; l: Yapmış olduğumuz ignoreleri listelememize yarar. Kullanılışı : /ignore -l Bu komutun kullanılışına örnek olarak servislerden şöyle bir cevap alınır.. Örnek: * Ignore list: *!*@* (d) Deep!*@* (p) – mIRCLive Deep_!*@* (c) – mIRCLive _Deep_!*@* (i) – mIRCLive […]

» Devamını Oku

mIRC Showmirc Parametreleri

ShowmIRC komutu çalışmakta olan mIRC progrogramını çeşitli direktifler vererek işlem yaptırmak için kullanılır. Yapılabilecek işlemlerden bazıları şunlardır ; Simge durumunda küçültme, ekranı kaplama seçeneğinin büyümesi, programı açma, programı saatin olduğu sağ alt bölüme yerleştirme, ekranı kaplama seçeneğinin küçülmesi, program üzerine farklı pencereler açma ve açmama gibi işlemler yapmak mümkündür Parametreler : /Showmirc – [ m | n | r | […]

» Devamını Oku

mIRC Timer Komutları

Bir işlemi ileriki bir zamanda uygulamak için kullanılmaktadır. Kaç saniye aralıkla ve kaç kere uygulanacağını belirlemek mümkündür. Parametreleri ile birlikte kullanımında geniş kapsamlı zamanlayıcı görevini görür. Kullanımı : /timer [adı] parametre zaman tekrar aralık komut. Aktif timerleri listelemek için : /timers Tüm timerleri devre dışı bırakmak için : /timers off Belirtilen timeri devre dışı bırakmak için : /timeradı off Belirtilen […]

» Devamını Oku
1 2 3 8