JAVA SCRIPT / Browser Bulma Servisi

Giren Kullanıcların Browse Rini Bulur Uygun Degilse Download Sitesine Yönlendirir &lt;!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "<a href="http://www.kanalbizim.tr.gg/">http://www.kanalbizim.tr.gg</a>" &gt; &lt;html xmlns= "<a href="http://www.kanalbizim.tr.gg/">http://www.kanalbizim.tr.gg</a>" &gt; &lt;head&gt; &lt;script language= "javascript" &gt;   alert( "Tarayiciniz Kontrol Ediliyor.." );   function bak(){    if (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer" ){     alert( "Siteye Girebilirsiniz" );    var yon = "location.href='<a href="http://www.javascriptindir/">http://www.javascriptindir</a>'" ; setTimeout(yon,2000);      } else if (navigator.appName == "Netscape" ){    var yon = "location.href='<a href="http://www.microsoft.com/">http://www.microsoft.com</a>'" ; setTimeout(yon,3000);   alert( "İE indirebileceğiniz adrese youml;neliyorsunuz.." );           } else {   alert( "tarayiciniz desteklenmiyor" ); } } &lt;/script&gt; &lt;/head&gt; &lt;body onload= "bak()" &gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;

» Devamını Oku

C# Massivin Elementlerini Tersine Duzer

using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; // Massivin Elemetleri Cemi namespace MyConsoleApplication { class Program { public static void Main(string[] args) { int i,s,n; n=5; int[] a = new int[n]; Console.WriteLine(“Zehmet olmasa masssivi daxil:”); for ( i = 0; i < n; i++) a[i]=Convert.ToInt32 (Console.ReadLine ());; s=0; for ( i = 0; i < n/2; i++) { s=a[i]; a[i]=a[(n-1)-i]; a[(n-1)-i]=s; [...]

» Devamını Oku

PASCAL / Metin Bir Sonraki Harfinin Sifreleme

program lenghth_fonk; uses crt; var asckod, uz, j : integer; sif, st, st2 : string[10]; k, ch : char; begin window(15,10,60,10); textcolor(white + blink); textbackground(red); clrscr; write(‘Bir string giriniz >’);readln(st); uz := length(st); write(‘Girilen stringin uzunlugu = ‘, uz); readln; for j := 1 to uz do begin st2 := copy(st,j,1); for k := ‘a’ to ‘z’ do if st2 […]

» Devamını Oku
1 54 55 56 57 58 89