mIRC Away Addonu

alias awayon {  if ($readini(away.ini,settings,nickchange) == on) {    /nick $readini(away.ini,settings,awaynick)    set %timeaway $time    set %timeaway2 $ctime    /away $readini(away.ini,settings,awayreason) $chr(166) %version    /ame Away: $readini(away.ini,settings,awayreason) $chr(166) %version  }  else {    set %timeaway $time    set %timeaway2 $ctime    /away $readini(away.ini,settings,awayreason) $chr(166) %version    /ame Away: $readini(away.ini,settings,awayreason) $chr(166) %version  }}alias awayoff {  if ($readini(away.ini,settings,nickchange) == on) {    /nick $readini(away.ini,settings,normalnick)    /away    /ame Back: Was away: $duration($calc($ctime - %timeaway2)) since %timeaway $+ , reason was: $readini(away.ini,settings,awayreason) $chr(166) %version  }  else {    /away    /ame Back: Was away: $duration($calc($ctime - %timeaway2)) since %timeaway $+ , reason was: $readini(away.ini,settings,awayreason) $chr(166) %version  }}on 1:text:*:?: {   if ($away) {     .notice $nick $readini(away.ini,settings,queryreply) $chr(166) %version  }}on 1:text:*:#: {   if ($me isin $strip($1-)) {     if ($away) {       .notice $nick $readini(away.ini,settings,chanreply) $chr(166) %version    }  }}on 1:text:*:*: {   if ($me isin $strip($1-)) {     if ($away) {       .notice $nick $readini(away.ini,settings,highreply) $chr(166) %version    }  }}dialog away {  title "Away system"  size -1 -1 242 226  option dbu  text "BlackWolf script away system", 1, 77 3 71 8  text "Away nick:", 2, 6 18 32 8  edit "", 3, 36 17 73 10, read  button "Change", 4, 189 15 37 12  edit "", 5, 112 17 74 10  text "Normal nick:", 6, 6 31 29 8  edit "", 7, 36 30 73 10, read  edit "", 8, 112 30 74 10  button "Change", 9, 189 29 37 12  box "Nicks", 10, 4 9 236 59  button "Ok", 11, 89 210 37 12, ok  box "Replies", 12, 4 68 236 83  text "Query:", 13, 7 78 20 9  edit "", 14, 30 76 203 10, read  edit "", 15, 7 88 188 10  button "Change", 16, 196 87 37 12  text "Channel:", 17, 7 102 25 8  edit "", 18, 30 100 203 10, read  edit "", 19, 7 112 188 10  button "Change", 20, 196 111 37 12  text "Highlight:", 21, 7 126 25 8  edit "", 22, 30 124 203 10, read  edit "", 23, 7 136 188 10  button "Change", 24, 196 135 37 12  text "Reason:", 25, 7 155 25 8  edit "", 26, 30 153 203 10, read  edit "", 27, 7 165 188 10  button "Change", 28, 196 164 37 12  button "Away on", 29, 89 181 37 12  button "Away off", 30, 128 181 37 12  box "Away info", 31, 4 175 235 33  text "Away:", 32, 7 183 25 8  edit "Off", 33, 38 182 17 10, read  edit "Time", 34, 38 194 50 10, read  text "Away time:", 35, 7 195 30 8  box "Change nick", 36, 6 42 220 23  button "On", 37, 106 49 25 11  button "Off", 38, 133 49 25 11  edit "", 39, 65 49 22 11, read  text "Change nick on away:", 40, 10 51 54 8}on *:dialog:away:init:*:{  set %awayniks $readini(away.ini,settings,awaynick)  set %normalnick $readini(away.ini,settings,normalnick)  set %awayreason $readini(away.ini,settings,awayreason)  set %nickchange $readini(away.ini,settings,nickchange)  .did -ra $dname 3 %awayniks  .did -ra $dname 7 %normalnick  .did -ra $dname 14 %queryreply  .did -ra $dname 18 %chanreply  .did -ra $dname 22 %highreply  .did -ra $dname 26 %awayreason  .did -ra $dname 39 %nickchange  if ($away) {    .did -ra $dname 33 On    .did -ra $dname 34 $duration($calc($ctime - %timeaway2))  }  else {    .did -ra $dname 33 Off    .did -ra $dname 34 Not away  }}ON *:DIALOG:away:sclick:4:{  .writeini away.ini settings awaynick $did($dname,5).text  .did -ra $dname 3 $did($dname,5)  .did -r $dname 5}ON *:DIALOG:away:sclick:9:{  .writeini away.ini settings normalnick $did($dname,8).text   .did -ra $dname 7 $did($dname,8)  .did -r $dname 8}ON *:DIALOG:away:sclick:28:{  .writeini away.ini settings awayreason $did($dname,27).text   .did -ra $dname 26 $did($dname,27)  .did -r $dname 27}ON *:DIALOG:away:sclick:29:{  awayon  .did -ra $dname 33 On  .did -ra $dname 34 $duration($calc($ctime - %timeaway2))}ON *:DIALOG:away:sclick:30:{  awayoff  .did -ra $dname 33 Off  .did -ra $dname 34 Not away}ON *:DIALOG:away:sclick:16:{  .writeini away.ini settings queryreply $did($dname,15).text   set %queryreply $did($dname,15).text   .did -ra $dname 14 $did($dname,15)  .did -r $dname 15}ON *:DIALOG:away:sclick:20:{  .writeini away.ini settings chanreply $did($dname,19).text   set %chanreply $did($dname,19).text   .did -ra $dname 18 $did($dname,19)  .did -r $dname 19}ON *:DIALOG:away:sclick:24:{  .writeini away.ini settings highreply $did($dname,23).text   set %highreply $did($dname,23).text   .did -ra $dname 22 $did($dname,23)  .did -r $dname 23}ON *:DIALOG:away:sclick:37:{  .writeini away.ini settings nickchange On  set %nickchange On   .did -ra $dname 39 On}ON *:DIALOG:away:sclick:38:{  .writeini away.ini settings nickchange Off  set %nickchange Off   .did -ra $dname 39 Off}menu menubar,status,channel {  Away system:dialog -m away away}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir