mIRC Badnick Koruması

Kurulum:
Kodu çalıştırmak için aşağıdaki 2 işlemden birini uygulayabilirsiniz.

1) Kodları ALT+R yapıp açılan pencereye yapıştırın.
2) Bir not defteri açıp içine yapıştırın ve klasörünüzün içine atın. Daha sonra mIRCte /load -rs Dosyanız.txt komutunu uygulayın.

Kodlar:

;--------------------------------------------------; Kötü Rumuz Koruması; Kodlamaların tamamı ve bazı dialog kodları el33t'e aittir...; Dialog hazırlaması bana aittir...; /KötüRumuz Yazarak Çalıştırabilirsiniz...; www.IRCForumlari.net;---------------------------------------------------------alias kötürumuz { if (!$dialog(kötürumuz)) dialog -m kötürumuz kötürumuz }dialog kötürumuz {  title "Kötü Rumuz Koruması"  size -1 -1 200 180  option dbu  text "..:: Rumuz Listesi ::..", 999, 20 10 60 10  combo 1, 5 20 90 130  button "Ekle (+)", 2, 4 146 27 13  button "Çıkar (-)", 3, 32 146 27 13  button "Temizle (!)", 4, 60 146 35 13  box "Seçenekler", 5, 101 17 93 40  check "OP olduğumda tarama yap!", 6, 106 28 73 10  check "Yeni rumuz kötüyse at!", 7, 106 40 70 10  button "?", 8, 182 28 9 9  button "?", 9, 182 40 9 9  box "Kick Mesajınız", 10, 101 60 93 40  edit "", 11, 106 76 83 10, autohs  box "Açıklamalar", 12, 101 103 93 55  text "Kötü Rumuz Koruması  www.IRCForumlari.net              S1y4H", 13, 106 110 85 40  link "www.ircforumlari.net", 14, 108 164 52 15  button "Kapat!", 15, 168 161 27 13  text "..:: Kötü Rumuz Koruması ::..", 16, 13 165 80 10,disable}on *:dialog:kötürumuz:*:*:{  if ($devent == init) {    loadbuf -o $dname 1 $shortfn(nickler.txt) | did -c $dname 1 1    if (%oto-tara == on) { did -c kötürumuz 6 }    if (%NickDeğiş == on) { did -c kötürumuz 7 }    did -a $dname 11 %kckmsg  }  if ($devent == sclick) {    if ($did == 2) {      var %kötürmz = $did(1).text      if $read(nickler.txt,w,%kötürmz) {         echo -a $timestamp *** Eklemek istediğiniz rumuz listede mevcut.      }      else {        write nickler.txt %kötürmz | did -a $dname 1 %kötürmz | did -d $dname 1 $did(1).text      }    }    if ($did == 3) {      if $read(nickler.txt,w,$did(1).seltext) { write $+(-dl,$readn) nickler.txt | did -d $dname 1 $did(1).sel }    }    if ($did == 4) {      if ($$?!="Bütün listeyi silmek istediğinizden emin misiniz?" == $true) { set %satırsayısı $lines(nickler.txt) | write -c nickler.txt | did -r $dname 1 | echo -a $timestamp *** Listedeki  $+ %satırsayısı $+  adet rumuz silindi. | unset %satırsayısı } | else { return }    }    if ($did == 8) {      did -a $dname 13 +o modunu aldığınızda otomatik olarak kötü rumuz arar, bulunanları Nick!*@* şeklinde banlayıp atar. Özellikle kanala girdiğinizde (@ olursanız) oto. tarama yapacağından işinize yaracaktır.    }    if ($did == 9) {      did -a $dname 13 @ olduğunuz kanallarda kullanıcı nick değiştirdiğinde seçtiği yeni rumuz listedeki tanımlamalarınızdan biriyle uyuşursa @ olduğunuz tüm kanallarda Nick!*@* ban şeklinde uzaklaştırılır.    }    if ($did == 6) {      if (%oto-tara == off) { .set %oto-tara on | .enable #oto-tara | echo -a $timestamp *** Otomatik rumuz tarama 4aktif. }      elseif (%oto-tara == on) { .set %oto-tara off | .disable #oto-tara | echo -a $timestamp *** Otomatik rumuz tarama 4kapatıldı. }    }    if ($did == 7) {      if (%NickDeğiş == off) { .set %NickDeğiş on | .enable #NickDeğiş | echo -a $timestamp *** Yeni kötü rumuz koruması 4aktif. }      elseif (%NickDeğiş == on) { .set %NickDeğiş off | .disable #NickDeğiş | echo -a $timestamp *** Yeni kötü rumuz koruması 4kapatıldı. }    }    if ($did == 14) {      run http://www.ircforumlari.net    }    if ($did == 15) {      if ($did(11) == $Null) {        echo -a $timestamp *** Kick Mesajı belirlenmedi, orjinal mesaj kullanılacak.        dialog -x kötürumuz kötürumuz         set %kckmsg 4Rumuzunuz 1kanal seviyesine uygun olmayan nitelikler taşımaktadır. 4/Nick YeniRumuz 1komutuyla rumuzunuzu değiştirmeden kanala giriş yapamazsınız.      }      else {        set %kckmsg $did(11)        dialog -x kötürumuz kötürumuz      }    }  }};--------------------; Kodlamalar...;--------------------on @*:join:#:if $kotunick($nick) { mode # +b $nick | kick # $nick %kckmsg }#NickDeğiş onon *:NICK:{ if $kotunick($newnick) { var %_ = 1, %< = $v1 | while $comchan($newnick,%_) { if $me isop $v1 { mode $v2 +b %< | kick $v2 $newnick %kckmsg } | inc %_ } } }#NickDeğiş endalias kotunick { var %_ = 1 | while $read(nickler.txt,%_) { if $v1 iswm $1 { return $v1 } | inc %_ } | return $false }alias krt {  if $1 ischan && $me isop $1 {    var %` = $lines(Nickler.txt)    while %` {      if $fline($1,$read(Nickler.txt,%`),0,1) >= 1 { var %~ = $ifmatch | while %~ { if $line($1,$fline($1,$read(Nickler.txt,%`),%~,1),1) isreg $1 { mode $1 +b $+($read(Nickler.txt,%`),!*@*) | kick $1 $line($1,$fline($1,$read(Nickler.txt,%`),%~,1),1) %kckmsg } | dec %~ } }      dec %`     }   }}#oto-tara onon *:OP:#:if $opnick == $me { krt $chan }#oto-tara end;-----------------------------------------on *:LOAD:{  echo -a $timestamp *** Kötü Rumuz Koruması başarıyla yüklendi.  echo -a $timestamp *** S1y4H  run notepad.exe nickler.txt  set %oto-tara on  set %NickDeğiş on  set %kckmsg 4Rumuzunuz 1kanal seviyesine uygun olmayan nitelikler taşımaktadır. 4/Nick YeniRumuz 1komutuyla rumuzunuzu değiştirmeden kanala giriş yapamazsınız.}on *:UNLOAD:{   echo -a $timestamp *** Kötü Rumuz Koruması kaldırıldı.   unset %oto-tar  unset %NickDeğiş  unset %kckmsg}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir