mirc indir

mIRC Google Translate

mIRC Google Translate
 • Lisans:
 • Dil Desteği:
 • İşletim Sistemi:
 • Dosya Boyutu:
 • Üretici:
 • Eklenme Tarihi:
 • Ücretsiz
 • Türkçe
 • Win7/Vista/WinXP/Win...
 • 15.8 MB
 • view larger
 • 1 Ekim 2015
İndirme İşlemi Başlatılıyor..
Dosya indiriliyor bekleyin...

mIRC Google Translate İncelemesi

Toplam okunma: 67 kere
Stskeep

mIRC Google Translate

tarafından 1 Ekim 2015 tarihinde eklendi.

kullanımı
/cevir # en-tr yes yazarsanız evet döner
/cevir # tr-en evet yazarsanız yes döner
aynı mantık diğer dillerdede geçerli örneğin almancada
/cevir # de-tr Salut yazarsanız selam döner
/cevir # tr-de selam yazarsanız Salut döner
kanal kullanıcıları için
!cevir en-tr yes yazarsanız evet döner
!cevir tr-en evet yazarsanız yes döner
aynı mantık diğer dillerdede geçerli örneğin almancada
!cevir de-tr Salut yazarsanız selam döner
!cevir tr-de selam yazarsanız Salut döner


#TransTrigger on
On $*:Text:/^(!|@)cevir.*/Si:#: {
if ($timer($+(Gtrans,$network,$nick))) { return }
.timer $+ $+(Gtrans,$network,$nick) 1 4 noop
var %method $iif($regml(1) == !,.notice $nick,$iif($regex($nick($chan,$nick).pnick,/(!|~|&|@|%)/),.msg $chan,.notice $nick))
if (help isin $1) { TransHelp %method | return }
if (!$3) { %method No text to Translate | TransHelp %method | return }
if (!$regex($left($2,3),/-|_/)) { %method $2- is unknown to me. | TransHelp %method | return }
if (!$regex($left($2,2),/en|fr|nl|de|pt|it|es|sq|et|ca|hr|cs|da|et|tl|fi|gl|hu|id|lv|lt|mt|no|pl|ro|sk|sl|sv|tr/i)) {
%method $2- is unknown to me.
TransHelp %method
return
}
if (!$regex($right($2,2),/en|fr|nl|de|pt|it|es|sq|et|ca|hr|cs|da|et|tl|fi|gl|hu|id|lv|lt|mt|no|pl|ro|sk|sl|sv|tr/i)) {
%method $2- is unknown to me.
TransHelp %method
return
}
cevir %method $2 $strip($3-)
}
#TransTrigger end
alias -l TransHelp {
$1-2 Syntax: !cevir L1-L2 Text to translate. L1 = the language you are typing in. L2 = The language you want to translate to.
$1-2 Valid languages: en,fr,nl,de,pt,it,es,sq,et,ca,hr,cs,da,et,tl,fi,gl,hu,id,lv,lt,mt,no,pl,ro,sk,sl,sv,tr $&
For a code explanation look here -->> Google Translate API v1 JavaScript Reference - Google Translate API v1 - Google Code
}
alias -l cevir {
var %sockname $+(GTrans,$network,$2,$ticks)
sockopen %sockname translate.google.com 80
sockmark %sockname $1-2 $+(/translate_t?langpair=,$lower($replace($3,-,|,_,|)),&text=,$fixurl($4-),#)
}
on *:sockopen:GTrans*: {
if (!$sockerr) {
sockwrite -nt $sockname GET $gettok($sock($sockname).mark,3,32) HTTP/1.0
sockwrite -n $sockname Host: translate.google.com $+ $str($CRLF,2)
}
else { echo -st socket error $nopath($script) | sockclose $sockname | return }
}
on *:sockread:GTrans*: {
if ($sockerr) { echo -st socket error $nopath($script) | sockclose $sockname | return }
else {
sockread -fn &transvar
;echo -a $bvar(&transvar,1,$bvar(&transvar,0)).text
if ($bintween(&transvar,onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">,,1)) {
$gettok($sock($sockname).mark,1-2,32) $fixhtml($v1)
}
}
}
alias -l bintween {
var %count = 1, %mark = 0, %mark2 = 0
while (%count < = $4) { if ($bfind($1, %mark2, $2).text) { %mark = $calc($bfind($1, %mark2, $2).text + $len($2)) if ($bfind($1, %mark, $3).text) { %mark2 = $bfind($1, %mark, $3).text } else { return 0 } } else { return 0 } inc %count } return $bvar($1, $iif(%mark > 0,%mark,1), $calc(%mark2 - %mark)).text
}
alias -l fixhtml { return $remove($regsubex($1-,/#([\d][\d][\d]?);/g,$chr(\t)),&,gt;,lt;) }
ON *:Start:{
Echo -a 4 6You have just loaded 3F4o5r6d7-9T3r4a5n6s7l9a3t4o5r 4 6English Version.
Echo -a 4 6By Ford_Lawnmower
Echo -a 4 6Questions and comments, You can find me in #USA-Chat on irc.geekshed.net
Echo -a 4 6irc://irc.geekshed.net
}
dialog Translate {
title "Ford-Trans Basic"
size -1 -1 152 137
option dbu
combo 1, 8 8 60 10, drop
combo 2, 84 8 60 10, drop
edit "", 3, 8 32 136 82, multi autovs
button "Translate", 5, 56 115 38 12
combo 6, 84 21 60 10, drop
button "Close", 7, 104 115 38 12, cancel
button "Clear Screen", 8, 10 115 37 12
text "To", 9, 70 10 9 8, center
text "Translate this text to ------->", 10, 6 22 73 8, right
text "", 11, -2 128 153 8, center
}
On *:Dialog:Translate:Sclick:8: {
did -rf $dname 3
}
On *:Dialog:Translate:Sclick:5: {
if (!$did($dname,3).text) {
did -a $dname 11 Type some text in the box to translate
did -f $dname 3
.timer 1 3 did -a $dname 11
return
}
var %trans.text, %trans.lines = $did($dname,3).lines, %trans.count = 1
while (%trans.count < = %trans.lines) { %trans.text = %trans.text $+ $did($dname,3,%trans.count).text inc %trans.count } if ($did($dname,6).seltext == Echo Here) { cevir echo -a $langcode($+($did($dname,1).seltext,_,$did($dname,2).seltext)) %trans.text } else { var %tlanguages = $langcode($+($did($dname,1).seltext,|,$did($dname,2).seltext)) cevir msg $did($dname,6).seltext %tlanguages %trans.text } } On *:Dialog:Translate:init:*: { didtok $dname 1,2 44 English,German,Italian,Spanish,Portuguese,French,Dutch,Albanian,Estonian,Catalan,Croatian,Czech,Danish,Estonian,Filipino didtok $dname 1,2 44 Galician,Hungarian,Indonesian,Latvian,Lithuanian,Maltese,Norwegian,Polish,Romanian,Slovak,Slovenian,Swedish,Turkish did -c $dname 1 1 did -c $dname 2 2 did -ac $dname 6 Echo Here if ($chan(0)) { var %chan.count = $chan(0) while %chan.count { did -a $dname 6 $chan(%chan.count) dec %chan.count } } if ($query(0)) { var %pm.count = $query(0) while (%pm.count) { did -a $dname 6 $query(%pm.count) dec %pm.count } } } alias Trans_Chan { if ($dialog(Trans_Chan)) { dialog -v Trans_Chan Trans_Chan } else { dialog -m Trans_Chan Trans_Chan } } dialog Trans_Chan { title "Translate to Channel/Query" size -1 -1 136 48 option dbu combo 1, 0 0 60 10, drop combo 2, 76 0 60 10, drop text "To", 3, 64 2 9 8 edit "", 4, 0 15 135 10, autohs button "Clear", 5, 2 32 37 12 button "Send", 6, 50 32 37 12 button "Cancel", 7, 96 32 37 12, cancel } On *:Dialog:Trans_Chan:Sclick:6: { if (!$did($dname,4).text) { did -f $dname 4 | return } else { var %tlanguages = $langcode($+($did($dname,1).seltext,|,$did($dname,2).seltext)) if ($active == status window) { cevir echo -a %tlanguages $did($dname,4).text } else { cevir msg $active %tlanguages $did($dname,4).text } } } On *:Dialog:Trans_Chan:Sclick:5: { did -rf Trans_Chan 4 } On *:Dialog:Trans_Chan:init:*: { didtok $dname 1,2 44 English,German,Italian,Spanish,Portuguese,French,Dutch,Albanian,Estonian,Catalan,Croatian,Czech,Danish,Estonian,Filipino didtok $dname 1,2 44 Galician,Hungarian,Indonesian,Latvian,Lithuanian,Maltese,Norwegian,Polish,Romanian,Slovak,Slovenian,Swedish,Turkish did -c $dname 1 1 did -c $dname 2 2 did -f $dname 4 } dialog ClipTrans { title "ClipTrans" size -1 -1 64 48 option dbu combo 1, 1 0 63 10, drop combo 2, 1 20 63 10, drop text "To", 3, 24 11 9 8, center button "Translate", 4, 1 34 29 12 button "Close", 5, 34 34 29 12, cancel } alias -l ClipTrans { if ($dialog(Cliptrans)) { dialog -v Cliptrans Cliptrans } else { dialog -m Cliptrans Cliptrans } } On *:Dialog:ClipTrans:Sclick:4: { var %tlanguages = $langcode($+($did($dname,1).seltext,|,$did($dname,2).seltext)) if ($cb(0)) { TransClip %tlanguages } else { echo -a clipboard is empty } } On *:Dialog:ClipTrans:init:*: { didtok $dname 1,2 44 English,German,Italian,Spanish,Portuguese,French,Dutch,Albanian,Estonian,Catalan,Croatian,Czech,Danish,Estonian,Filipino didtok $dname 1,2 44 Galician,Hungarian,Indonesian,Latvian,Lithuanian,Maltese,Norwegian,Polish,Romanian,Slovak,Slovenian,Swedish,Turkish did -c $dname 1 2 did -c $dname 2 1 } alias -l httpstrip { var %x, %i = $regsub($1-,/(^[^<]*>|< [^>]*>|< [^>]*$)/g,$null,%x), %x = $remove(%x, ,',' ;)
return %x
}
alias -l fixurl return $regsubex($1-,/([^a-z0-9])/ig,% $+ $base($asc(\t),10,16,2))
alias -l transclip {
var %clip.count = $cb(0), %clip.counter = 1, %clip.time = 1
while (%clip.counter < = %clip.count) { .timer 1 %clip.time cevir echo -a $1 $remove($strip($cb(%clip.counter)),$chr(124)) inc %clip.counter inc %clip.time 2 } } alias -l Ford-Trans { if (!$dialog(Translate)) { dialog -m translate translate } else { dialog -v translate translate } } alias -l langcode { var %langcode = $replace($1,english,en,german,de,italian,it,spanish,es,portuguese,pt,french,fr,dutch,nl,albanian,sq,estonian,et,catalan,ca,croatian,hr,czech,cs,$& danish,da,estonian,et,filipino,tl,finnish,fi,galician,gl,hungarian,hu,indonesian,id,latvian,lv,lithuanian,lt,maltese,mt,norwegian,no,polish,pl,romanian,ro,slovak,sk,$& slovenian,sl,swedish,sv,turkish,tr) return %langcode } alias cevir { if ($timer($+(Gtrans,$network,$nick))) { return } .timer $+ $+(Gtrans,$network,$nick) 1 4 noop var %method $iif($regml(1) == !,.msg $nick,$iif($regex($nick($chan,$nick).pnick,/(!|~|&|@|%)/),.msg $nick,msg $chan)) if (help isin $1) { TransHelp %method | return } if (!$3) { %method No text to Çevir | TransHelp %method | return } if (!$regex($left($2,3),/-|_/)) { %method $2- is unknown to me. | TransHelp %method | return } if (!$regex($left($2,2),/en|fr|nl|de|pt|it|es|sq|et|ca|hr|cs|da|et|tl|fi|gl|hu|id|lv|lt|mt|no|pl|ro|sk|sl|sv|tr/i)) { %method $2- is unknown to me. TransHelp %method return } if (!$regex($right($2,2),/en|fr|nl|de|pt|it|es|sq|et|ca|hr|cs|da|et|tl|fi|gl|hu|id|lv|lt|mt|no|pl|ro|sk|sl|sv|tr/i)) { %method $2- is unknown to me. TransHelp %method return } cevir %method $2 $strip($3-) } ;;;;;;;;;;;;;;;; menu * { - .Google Çeviri ..özelde Çeviri:Trans_Chan ..Dialog Kullanım:Ford-Trans ..Diller arası kullanım:dilr ..$iif($group(#TransTrigger) == On,$style(1)) Kanaldakilerin çevirisi örn: !cevir en-tr yes ...$iif($group(#TransTrigger) == On,$style(2)) On: .enable #TransTrigger ...$iif($group(#TransTrigger) == Off,$style(2)) Off: .disable #TransTrigger - }

Bir önceki yazımız olan mIRC Lisanslama kodu başlıklı makalemizde lisanslama, mirc ve Mirc indir hakkında bilgiler verilmektedir.

mIRC Google Translate Hakkında Yorum Yap

mIRC Google Translate
En Çok İndirilenler
 • Türkçe mIRC

  Türkçe mIRC programı'nın Türkiye resmi download adresi www.turkirc.com'dur. Türkçe mIRC bugün Türkiye'nin her yerinde kullanılan bir chat sohbet programıdır. Türkçe mirc programı ile sohbet edebilir yepyeni arkadaşlıklar kurabilirsini...

 • HelpOper Script v2

  Sohbet.NET HelpOper Script  Helpoper Script'in 2. versionu ile karşınızdayız. Bu version ile daha çok gelişen scriptimiz sizlere geniş kolaylıklar sağlayacaktır. v2 versionu ile işte HelpOper Script sizlerle.. HelpOper Script, Türkiy...

 • HelpOper Script v3

  DOSYA.CO download LINK HelpOper v.3 Script çıktı! Merakla beklenen sohbet.net Help departmanı birim ekibi tarafından yapılan HelpOper Script v.3 artık sizlerle. Kullanışlı menüleri, kolaylaştırıcı addonları ve göze hitap eden görünüm...

 • Google Tool, Google Tools...

  Nedir ? Google Üzerinde Site Tanıtımı, Site Araçları Düzenlemesi Yapılan Yol - Ne İşe Yarar ? Google üzerinden belli bilgileri çekmeye yarar.. Kullanımı; /google -a [kelime] => Googlede belirttiğiniz kel...

 • Proxy Koruması Çok gelişmiş

  menu menubar,status,channel { . • Proxy Koruması ..Açık:.enable #MKSProxy | echo -a 0,4 Proxy koruması devrede. ..Kapalı:.disable #MKSProxy | echo -a 0,2 Proxy koruması devredışı. } #MKSProxy off alias proxy_ { if ($1) { inc %_ ...

 • Sohbet Script

  [caption id="attachment_5906" align="alignnone" width="300"] Türkçe mirc indirmek için tıklayınız[/caption] Sohbet Script Güncellendi. Kolay menu %100 türkçe kullanım sade ve sış tema ile karşınızda....

 • Kanal Koruma Sistemi addonu

  alias badtara { var %jnk 1 while %jnk <= $nick($1,0) { if $ulist($nick($1,%jnk),badnick,0) { mode $chan +b $nick($1,%jnk) kick $chan $nick($1,%jnk) 1Nickiniz Kanal kurallarına aykırı. 4"/nick yeninickiniz" 1şeklinde nickinizi de...

 • Sc5 Saldırı Koruma Kodu

  ConferenceRoom sunucular için Sc5 saldırılarına kline atan bir koruma hazır kodudur.  Bu kod ile sunucunuzu Sc5 saldırılarına karşı koruyabilirsiniz. Dosyayı indirdiğinizde içerikte kullanımı yazmaktadır. Kodu indirmek için lütfen yuk...

 • Kanal Temizleme Kodu (Tür...

  Basit ve kullanışlı bir koddur kodu mircinizin Alias kısmına ekleyeceksiniz. F8 tuşuna basınca kanalı Türk Bayrağıyla temizleyecektir. Bu kodu indirmek için yukarıda ki programı indir butonunu kullanınız... ...

 • IRC Proxy Koruma Kodu

  IRC Proxy Koruması arayan arkadaşlara yardımcı olacagına inandıgım bir kod paylaşmak istiyorum.. Bu kod ile proxy ipleri sunucuzdan uzaklaştırabilirsiniz. Kodu indirmek için lütfen yukarıda ki botunu kullanınız. ...

Aranan Kelimeler
 • mIRC Google Translate
 • mIRC Google Translate indir
 • mIRC Google Translate türkçe
 • mIRC Google Translate son sürüm


islami sohbet
%d blogcu bunu beğendi: