mIRC Hesap Makinesi

dialog polybasic {  title "PoLy "  size -1 -1 66 93  option dbu  button "7", 7, 2 16 14 14, flat  button "8", 8, 17 16 14 14, flat  button "9", 9, 32 16 14 14, flat  button "1", 1, 2 46 14 14, flat  button "4", 4, 2 31 14 14, flat  button "5", 5, 17 31 14 14, flat  button "6", 6, 32 31 14 14, flat  button "2", 2, 17 46 14 14, flat  button "3", 3, 32 46 14 14, flat  button ".", 10, 2 61 14 14, flat  button "0", 11, 17 61 14 14, flat  button "=", 12, 32 61 14 14, flat  button "+", 13, 50 16 14 14  button "-", 14, 50 31 14 14  button "*", 15, 50 46 14 14  button "/", 16, 50 61 14 14  ;button "+/-", 17, 2 77 14 14  button "^", 18, 50 77 14 14  button "C", 19, 50 1 14 14, flat  edit "", 20, 2 2 48 12  button "x²", 21, 32 77 14 14  button "x³", 22, 17 77 14 14}on *:Dialog:polybasic:init:0 :{  mdx SetMircVersion $version   mdx MarkDialog $dname   mdx SetDialog $dname bgcolor $rgb(130,163,250) }on *:dialog:polybasic:*:*: {  if ($devent == sclick) {    if ($did isnum 1-9) { did -a $dname 20 $did }    if ($did == 11) { did -a $dname 20 0 }    if ($did == 10) && (. !isin %stf) { did -a $dname 20 . }    if ($did == 19) { did -r $dname 20 }    if ($did == 12) { var %sett = $calc($did($dname,20)) | did -r $dname 20 | $iif($len(%sett) > 14,echo -a ek,did -a $dname 20) %sett }    if ($did == 13) { did -a $dname 20 + }    if ($did == 14) { did -a $dname 20 - }    if ($did == 15) { did -a $dname 20 * }    if ($did == 16) { did -a $dname 20 / }    if ($did == 18) { did -a $dname 20 ^ }    if ($did == 21) { var %sett $calc($did($dname,20) ^ 2) | did -r $dname 20 | did -a $dname 20 %sett }    if ($did == 22) { var %sett $calc($did($dname,20) ^ 3) | did -r $dname 20 | did -a $dname 20 %sett }  }} menu channel,status {  » Hesap Makinesi:dialog -m polybasic polybasic}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir