mIRC Hızlı Memo Gönderimi (Multi Mesaj)

alias MultiMesaj { dialog -m MultiMesaj MultiMesaj }  dialog MultiMesaj {   size -1 -1 280 220   title KELEBEK Admin MultiMesaj Sistemi   box "Nickler Listesi:",1, 5 5 150 148   button "Tamam",2, 159 100 110 50,ok   list 3, 15 20 130 140   button "Ekle",4, 170 60 50 20   edit "",5, 170 35 90 20   text "Nick:",6, 170 20 45 15   button "Sil",7, 222 60 40 20   box "Ayarlar ( Ekle/Sil )",8, 159 5 110 85   button "BAŞLAT",9, 159 160 110 50   button "Gidecek Mesajı Ayarla",10, 6 160 140 50 }  on 1:dialog:MultiMesaj:sclick:*: {   if ($did == 3) {      did -ra $dname 5 $did(3).seltext   }   if ($did == 4) {      set %MultiMesaj [ %MultiMesaj ] $did(5)     did -a $dname 3 $did(5)     did -ra $dname 5    }   if ($did == 7) {      if ($did(3).sel > 0) {        set %MultiMesaj $remtok(%MultiMesaj,$did(3).seltext,32)       did -d MultiMesaj 3 $did(3).sel        did -ra $dname 5      }    }   if ($did == 9) { MultiMesaj.Gonder }   if ($did == 10) { MultiMesaj.Ayar } }  on *:dialog:MultiMesaj:init:*: {   var %a = 1   while ($gettok(%MultiMesaj,%a,32)) {     did -a MultiMesaj 3 $gettok(%MultiMesaj,%a,32)     inc %a   } }  alias MultiMesaj.Gonder {   set %sikici 1   $+(.,timer,MMS) 0 1 /MultiMesaj.Gonder.Devam }  alias MultiMesaj.Gonder.Devam {   if $gettok(%MultiMesaj,1,32) == $null {      $+(.,timer,MMS) off     echo -a *** Mesaj Gönderilecek NickListesi şu anda boş.     goto son   }   if $gettok(%MultiMesaj,1,32) != $null {      if $gettok(%MultiMesaj,%sikici,32) != $null {        .ms send $gettok(%MultiMesaj,%sikici,32) %MultiMesaj.Mesaj       inc %sikici 1       goto son     }     if $gettok(%MultiMesaj,%sikici,32) == $null {        $+(.,timer,MMS) off       echo -a *** Mesaj Gönderimi başarıyla tamamlandı.       goto son     }   }   :son }  alias MultiMesaj.Ayar {   set %MultiMesaj.Mesaj $$?="Lütfen Gönderilecek Mesajı Giriniz"   echo -a *** Gönderilecek Mesaj: %MultiMesaj.Mesaj }

Komut Kullanım: /MultiMesaj

Ne işe yarar?
Nick Listesine ekleyeceniz nicklere tek tek otomatik olarak mesaj göndermeye yarar. Bütün mesajların gönderimi tamamlandığında sistem durur.

Not: Bu sistem adminler için ayarlanmıştır. Sunucularda, genelde 5 dk’lık bir zaman dilimiyle mesaj göndermenize izin verir. bu durumda aşağıda vereceğim koddaki zaman dilimini değiştiriniz.

Mevcut Kod: $+(.,timer,MMS) 0 1 /MultiMesaj.Gonder.Devam
Userler için değişecek kod: $+(.,timer,MMS) 0 301 /MultiMesaj.Gonder.Devam

Bir cevap yazın