mIRC Op – Voice Teşekkür (Dialog)

alias optes { if (%opvote == off) { dialog -m opvotes opvotes 180 200 280 180 | dialog -t opvotes Op-Voice Teşekkür Modu Kapalı. | did -b opvotes 9 | did -b opvotes 10 | did -b opvotes 11 | did -b opvotes 12 }if (%opvote == on) { dialog -m opvotes opvotes 180 200 280 180 | dialog -t opvotes Op-Voice Teşekkür Modu Açık. }}dialog opvotes {size 180 200 296 186box "", 505, 1 -5 293 190title ".::[ Op-Voice Teşekkür Olaylari ]::."button "Kaydet ve Çık",1,20 150 125 25,ok, flatbutton "Vazgeç",2,155 150 125 25,cancel, flattext "Op (+o) Mesajı ->",3,20 47 100 20text "DeOp (-o) Mesajı ->",4,20 72 100 20text "Voice (+v) Mesajı ->",5,20 97 100 20text "Devoice (-v) Mesajı ->",6,20 119 110 20box "",7,13 135 274 10box "",8,15 1 265 43,edit %optemsg ,9,125 45 155 20,autohsedit %deoptemsg ,10,125 69 155 20,autohsedit %votemsg ,11,125 93 155 20,autohsedit %devotemsg ,12,125 117 155 20,autohsradio "Açık",13,125 13 50 25,group, flatradio "Kapalı",14,190 13 50 25, flattext "Durum:" 501, 70 18 35 15}on *:dialog:opvotes:sclick:1: { set %optemsg $did(9) | set %deoptemsg $did(10) | set %votemsg $did(11) | set %devotemsg $did(12) }on *:dialog:opvotes:sclick:13: { set %opvote on | dialog -t opvotes Op-Voice Teşekkür Açıldı. | did -e opvotes 9 | did -e opvotes 10 | did -e opvotes 11 | did -e opvotes 12 }on *:dialog:opvotes:sclick:14 { set %opvote off | dialog -t opvotes Op-Voice Teşekkür Kapandı. | did -b opvotes 9 | did -b opvotes 10 | did -b opvotes 11 | did -b opvotes 12 }on *:dialog:opvotes:init:0:{if (%opvote == on) { did -c opvotes 13 }if (%opvote == off) { did -c opvotes 14 }}on ^*:OP:#:{if ($opnick == $me) && (%opvote == on) && ($nick != $me) { msg $chan $nick %optemsg }} on ^*:DEOP:#:{if ($opnick == $me) && (%opvote == on) && ($nick != $me) { msg $chan $nick %deoptemsg }} on ^*:VOICE:#:{if ($vnick == $me) && (%opvote == on) && ($nick != $me) { msg $chan $nick %votemsg }} on ^*:DEVOICE:#:{if ($vnick == $me) && (%opvote == on) && ($nick != $me) { msg $chan $nick %devotemsg }}

Bir cevap yazın