mIRC Özele kodla girmek

; Bu yazıyı değiştirmek kodun çalışmamasına sebep olabilir... ;Bu kod PysCoPaT tarafından yazılmıştır...on *:open:?:*:{    if ( $nick != %ozelson ) {    unset %ozelkod    set %ozelyazi $1-     set %gerekli  (ßy PysCoPaT)     set %ozelkod $rand(a,z) $+ $rand(1,9) $+ $rand(a,z)     .privmsg $nick 4 Kontrol ediliyorsunuz... 15 %gerekli    .timer 1 4 .msg $nick 2Selam4 $nick     .timer 1 4 .msg $nick 2Bot olmadığınız kanıtlamak için özelime 4 !kod %ozelkod 2 yazınız.. 15 %gerekli    .timer 1 4 .msg $nick 2Kodu 30 saniye içinde girmediğiniz zaman mesajlarınızı göremiyeceğim. 15 %gerekli    window -m @Özel     echo @Özel 1,4 $time(HH:nn.ss) 2 Özel isteği Nick: 4 $nick     set %ozelson $nick    .timer 1 30 unset %ozelson  }  closemsg $nick}on *:text:!kod *:?:{  if ( $2  ==  %ozelkod ) {    clear $nick    .window -m @Özel    .echo @Özel 1,4 $time(HH:nn.ss) 2 $nick şifreyi doğru girdiği için özelinize kabul edilmiştir...     .timers off    .q $nick    set %gerekli  (ßy PysCoPaT)    .msg $nick 2Şifreniz Doğru. Görüşme talebiniz 4kabul edilmiştir... Not Sadece İlk Yazdığınız $me Nickine ulaşacaktır... 15 %gerekli    .echo $nick $timestamp < $+ $nick $+ > %ozelyazi  }  else {    set %gerekli  (ßy PysCoPaT)    .privmsg $nick 2Girdiğiniz kod 4yanlıştır2 30 saniyeliğine bana yazmanız engellenmiştir...15 %gerekli    .timers off    .ignore $nick    .timer 1 30 ignore -r $nick    .closemsg $nick    unset %ozelson    .window -m @Özel    .echo @Özel 1,4 $time(HH:nn.ss) 2 $nick ile özel görüşme reddedilmiştir... Çünkü kodu yanlış girmiştir. Girmesi gereken kod:7 %ozelkod 2Kod olarak gösterilen yazı:4 $2   }}}

Bir cevap yazın