mIRC ProxyKiller 3 SE

bu -sock[4-5] tarayıp, bulan, kayıt eden ve banlamaya yarayan bir kod..
açıklaması içinde 2-3 ayarla direk scriptinizde yada botunuzda kullanabilirsiniz..

kod icindeki şu bölümleri ayarlayarak kullanabilirsiniz..
aklınıza takılan ne varsa konu içinde sorabilirsiniz.. iyi eglenceler..

TestServer=irc.chatfox.net
TestServerIP=107.161.19.71
KontrolPort=80 8080 1080 3124 3127 3128 8000 9050 443
bazi cok kullanilan portlar
Ban=1
0 Echo | 1 Gzline
0 yalnizca ekrana yansitacaktir eger asagidaki log aciksa kayit alacaktir.
Log=1
bu deger 1 olursa gunluk bulunan proxyler kayit olacaktir
kayit islemi gun-ay-yil.txt olarak kayit edilir.
Komut=GZline
;socker botlar için orn: “sockwrite -tn bot_adi kline”

[ProxyKiller]TestServer=irc.chatfox.net;proxy olarak giris denemesi yapilacak server (aktif olmali)TestServerIP=107.161.19.71;giris denemesi yapilacak server'in ip adresi (bilmiyorsaniz /dns irc.serveradi.com)KontrolPort=80 8080 1080 3124 3127 3128 8000 9050 443;favori portlar yukaridadir;ve bazi cok kullanilan portlar ;1046 1080 1182 1183 1184 1188 1214 1278 1279 1745 1795 2124 2172 2173 2174 2175 2301 3128 3124 3127 3743 4095 4480 4747 5463 6588 8080 8000 8001 8118 8888 8922 9090Ban=1;0 Echo | 1 Gzline;0 yalnizca ekrana yansitacaktir eger asagidaki log aciksa kayit alacaktir.Log=1;bu deger 1 olursa gunluk bulunan proxyler kayit olacaktir;kayit islemi gun-ay-yil.txt olarak kayit edilir.Komut=GZline;socker botlar için orn: "sockwrite -tn bot_adi kline"Version=3.0SE;surum numarasiAhuthor=CoCoRiCo/Umit*GUNDUZ;yapimci hicbir yerde ban yada mesajda yer almaz.;emege saygi gosterip silmeyiniz.[/ProxyKiller]/*####################################################sisteminize entegrasyon için öneriler:serverinize giriste gorunen ip adreslerini (1.1.1.1) formatinda olacak bicimde $sok(1.1.1.1)  kodunu snotice event'iniza ekleyinElle tarama icin /sok 1.1.1.1 8080dokumandan yani txt dosyasindan taramak icin/prx dosyaadi.txt dosya icindeki proxyler asagidaki bicimlere uygun olmalidir101.255.17.244:1080103.16.112.137[bosluk]1080103.16.112.137[tap]1080eger genel olarak bir arama baslatmak istersenizki bu normal giren kullanicilari tarama esnasinda calisabilir/pbul 95.0.0.0 bu komut ile 95.255.255.255 araligindaki tüm iplerde proxy arayacaktir.arama islemi port sayisina gore bir zaman belirlenmistir, boylelikleher IP icin 25 format ve 5 formasyon(proxy,sock4,sock5 vb) deneyecektirbu islem cok uzun surebilir, ancak kesin calisan ve anlik aktif proxyleri bulmanizi saglar.####################################################*/;ban ayari ve log islevi alias banz {  $iif($conf(Ban) = 1,$conf(commandline),echo 3) $+(*@,$sock($1).ip)  $+($tip($1),$regsubex($sock($1).ip,/(\d+$)/i,$+($str(*,$len(\t)),:,$+(*@,$sock($1).port))))   if $conf(log) { write $+($replace($date,/,-),.txt) $+($sock($1).ip,:,$sock($1).port) }  sockclose $1};ip araligialias pbul {  if $regex(ip,$1,/^(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$/g) {    if $gettok($1,1,46) < 1 { echo ** Hatali ip.. Class A "1" den dusuk olamaz. orn: 1.0.0.0 | return }    set %d¨ $gettok($1,4,46) |  set %c¨ $gettok($1,3,46) | set %b¨ $gettok($1,2,46) |  set %a¨ $gettok($1,2,46)  }  $iif(!%d¨,set %d¨ 0)   ;class D  $iif(!%c¨,set %c¨ 0)   ;class C  $iif(!%b¨,set %b¨ 0)   ;class B  $iif(!%a¨,set %a¨ 1)   ;class A  if %d¨ < 256  { inc %d¨ }  if %d¨ == 256 && %c¨ < 256 { inc %c¨ | unset %d¨ }  if %c¨ == 256 && %b¨ < 256 { inc %b¨ | unset %d¨,%c¨ }  if %b¨ == 256 && %a¨ < 256 { inc %a¨ | unset %b¨,%c¨,%d¨ }  if %a¨ == 256 && %a¨ < 256 { inc %a¨ | unset %b¨,%c¨,%d¨ }  if %a¨ == 255 && %b¨ == 255 && %c¨ == 255 && %d¨ == 255 { echo : IP Tamamlandi | unset %*¨* }  $iif(!%d¨,set %d¨ 0)   $iif(!%c¨,set %c¨ 0)  $iif(!%b¨,set %b¨ 0)   $iif(!%a¨,set %a¨ 1)  sok $+(%a¨,.,%b¨,.,%c¨,.,%d¨)  titlebar :Sock&Proxy Araniyor:  $+(%a¨,.,%b¨,.,%c¨,.,%d¨)  .timer_ipc 0 4 pbul}alias prx {  ;/prx dosya.txt   ;> 1.1.1.1 3128  if $1 { var %dos $1 }  var %i 0  while %i < $lines(%dos) {     inc %i | sok $replace($read(%dos,%i),:,$chr(32),$chr(9),$chr(32))   }};baglanti baslaticialias sok {  if $regex($2,/(\d+)/) {    var %typ $iif( $gettok(%port,%i`,32) == 443,sockopen -e,sockopen)    if $gettok(%port,%i`,32) == 9050 {       %typ $+(Tor~,$1,:,$2)  $1 $2       }    %typ $+(sock4~,$1,:,$2)  $1 $2    %typ $+(sock5~,$1,:,$2) $1 $2    %typ $+(proxy~,$1,:,$2) $1 $2    %typ $+(proxyGet~,$1,:,$2) $1 $2    %typ $+(proxyPOST~,$1,:,$2) $1 $2  }  if !$2 {    var %port $conf(conport)    var %i` 1,%$1 $1    while %i` < $gettok(%port,0,32) {      var %typ $iif( $gettok(%port,%i`,32) == 443,sockopen -e,sockopen)      var %s_  $+(%$1,:,$gettok(%port,%i`,32)) %$1 $gettok(%port,%i`,32)      if  $gettok(%port,%i`,32)  == 9050 { %typ Tor~ $+ %s_   }      else {        %typ sock4~ $+ %s_         %typ sock5~ $+ %s_         %typ proxy~ $+ %s_        %typ proxyGet~ $+ %s_        %typ proxyPOST~ $+ %s_       }      inc %i`    }  }};ini & mrc fixalias readini_ {  if $regex($script,/(\.ini$)/) { return $gettok($read($script, w, $+(*,$3,=*)),-1,61) }  else { return $readini($1,$2,$3) }};konfigurasyon yonlendiricialias conf {  goto $1   :serverip { return $readini_($script,proxykiller,TestServerIP)  }   :server { return $readini_($script,ProxyKiller,TestServer) }   :port { return $gettok($+(666,$r(5,9)) 7000,$r(1,2),32) }  :conport { return $readini_($script,proxykiller,KontrolPort) }  :ban { return $readini_($script,proxykiller,ban) }  :commandline { return $readini_($script,proxykiller,komut) }};random nick!ident@*:user;$ren(3,15)alias ren {  var %l' $r($1,$2),%s' a e i o u,%a' . b c d f g h j k l m n p r s t v x w y z .   :r   var %k' $addtok(%k', $gettok(%a',$r(1,$numtok(%a',32)),32),32)   if $len(%k') < %l'  goto r   if  $len(%k') >= %l' return $regsubex($regsubex(%k',/(\W)/ig,$gettok(%s',$r(1,$numtok(%s',32)),32)),/([a-f]|[c-g]|[x-z])/g,$iif($r(1,10) > 5,$upper(\t),\t)) };$ran(nick,user,host,ident)alias ran {  if $1 == nick {  return $ren(1,13) }  if $1 == user {  return $gettok($regsubex($left($md5($ticks),$r(3,20)),/(.)/g,$iif(5 \\ \n,\t $left($+($r(a,z),$md5($ticks)),$r(3,11)))),2-,32) }  if $1 == ident {  return $ren(1,13) }   if $1 == host { return $ren(1,10) }};Soket olaylarion *:sockopen:*:{   echo 4 OPEN Soket: $replace($sockname,~,$+($chr(32),Method:,$chr(32)))  var %s sockwrite -nt $sockname  if ($sockerr > 0) { sockclose $sockname | return }  if *sock5~* iswm $sockname {    bset &bb5 1 5 1 0    sockwrite -n $sockname &bb5    bunset &bb5   }  if *sock4~* iswm $sockname {    bset &b4 1 4 1 $gettok($longip($conf(port)),3,46) $gettok($longip($conf(port)),4,46) $replace($conf(serverip),.,32) 0     sockwrite $sockname &b4     bunset &b4   }  if *Proxy~* iswm $sockname  {    %s CONNECT  $+($conf(server),:,$conf(port)) HTTP/1.0 $str($crlf,2)    %s $crlf    sockrename $sockname $replace($sockname,proxy~,proxy_)  }  if *ProxyGet~* iswm $sockname  {    %s GET  $+($conf(server),:,$conf(port)) HTTP/1.0 $str($crlf,2)    %s $crlf    sockrename $sockname $replace($sockname,proxyGet~,Gproxy_)   }  if *ProxyPOST~* iswm $sockname {    %s POST  $+($conf(server),:,$conf(port)) HTTP/1.0 $str($crlf,2)    %s $crlf    sockrename $sockname $replace($sockname,proxyPOST~,PostProxy_)   }  if *Tor~* iswm $sockname {    %s CONNECT  $+($conf(server),:,$conf(port)) HTTP/1.0 $str($crlf,2)    %s $crlf    sockrename $sockname $replace($sockname,ProxyTor~,ProxyTor_)  }};veri okumaon *:sockread:*:{   if $sockbr { sockclose $sockname | return }   if *sock*~* iswm $sockname {    if *sock5~* iswm $sockname {      sockread &sock5       if ($bvar(&sock5,1,2) == 5 0)  {        bset &sock5 1 5 1 0 1 $replace($conf(serverip),.,$chr(32)) $gettok($longip(6667),3,46) $gettok($longip(6667),4,46)        sockwrite -n $sockname &sock5 | bunset &sock5         sockrename $sockname $replace($sockname,sock5~,sock5:)      }    }    if *sock4~* iswm $sockname {      sockread &s4       if $regex($bvar(&s4,2),/(9[1|2|3])/g) {  echo **  Sock4 Error : $bvar(&s4,2) @ $sockname | sockclose $sockname | return }      if $bvar(&s4,2) == 90 {         echo 3 [ $sockname ] *** Bilgiler gonderildi!        sockwrite -tn $sockname CAP LS        var %nk $ran(nick)        sockwrite -tn $sockname NICK %nk        sockwrite -tn $sockname USER $ran(nick) 0 * : $ran(user)        sockrename $sockname $replace($sockname,sock4~,$+(sock4_,%nk,_))       }     }  }  if *sock5:* iswm $sockname  {    echo 3 [ $sockname ] *** Bilgiler Gonderildi!    sockwrite -tn $sockname CAP LS    var %nk $ran(nick)    sockwrite -tn $sockname NICK %nk     sockwrite -tn $sockname USER $ran(nick) 0 * : $ran(user)    if *sock5:* iswm $sockname { .sockrename $sockname $replace($sockname,sock5:,$+(sock5_,%nk,_)) }  }  ;sock testi   :data  if *sock*_* iswm $sockname {    :-    sockread -f &d     if ($sockbr == 0) return    var %f $bvar(&d,1-).text    tokenize 32 %f    echo :SOCK: %f    if *PING* iswm %f {      sockwrite -nt $sockname PONG $gettok(%f,2,$asc(:))    }    if *NOTICE*AUTH* iswm %f {       echo 4,8 Sock OK!  $sockname      banz $sockname    }    if *proxy* iswm %f {       echo 4,8 Bilinmeyen !  $sockname       banz $sockname    }    goto -   }  ; proxy testi  if *proxy* iswm $sockname || *Tor_* iswm $sockname {    :.    if ($sockbr == 0) return    sockread -f %p     tokenize 32 $1-    echo :PROXY: $sockname %p    if *HTTP*Connection*established* iswm %p {      var %nk $ran(nick)      sockwrite -tn $sockname NICK %nk       sockwrite -tn $sockname USER $ran(nick) 0 * : $ran(user)    }    if *PING* iswm %p {      echo 4,8 Proxy OK!  $sockname      linesep    }    if *proxy* iswm %p {      echo 4,8 Bilinmeyen !  $sockname      banz $sockname    }    if *TOR* iswm %p {      echo 4,8 TOR OK!  $sockname      banz $sockname      linesep    }    if *NOTICE*AUTH* iswm %p {      echo 4,8 Proxy OK!  $sockname      banz $sockname      linesep    }    goto .  }};proxy tipi ayiricialias -l tip {  if *sock4_* iswm $1 { return Sock4 }  if *sock5_* iswm $1 { return Sock5 }  if *ProxyGet* iswm $1 { return Proxy GET }  if *ProxyPost* iswm $1 { return Proxy Post }  if *Tor* iswm $1 { return Proxy TOR }};ban islemi

Alıntıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir