mirc indir

mIRC Puzzle Oyunu – Pic Puzzle Game

mIRC Puzzle Oyunu – Pic Puzzle Game
 • Lisans:
 • Dil Desteği:
 • İşletim Sistemi:
 • Dosya Boyutu:
 • Üretici:
 • Eklenme Tarihi:
 • Ücretsiz
 • Türkçe
 • Win7/Vista/WinXP/Win...
 • 15.8 MB
 • view larger
 • 5 Ekim 2015
İndirme İşlemi Başlatılıyor..
Dosya indiriliyor bekleyin...

mIRC Puzzle Oyunu – Pic Puzzle Game İncelemesi

Toplam okunma: 21 kere
Stskeep

mIRC Puzzle Oyunu – Pic Puzzle Game

tarafından 5 Ekim 2015 tarihinde eklendi.

menu status,channel,query {
Pic-Puzzle : pic-puzzle
}

alias pic-puzzle { dialog $iif($dialog(dia.pic-puzzle),-v,-ma dia.pic-puzzle) dia.pic-puzzle }

dialog dia.pic-puzzle {
title "Pic Puzzle"
icon $mircexe, 0
size $iif($readini($scriptdirPic-Puzzle.ini,Settings,lastpos.d),$v1,-1 -1) 211 141
option dbu
box "New Game", 1, 8 5 195 130
text "Click here to choose a pic", 12, 15 65 110 8, center
icon 2, 15 15 110 110
text "Image size:", 3, 135 15 60 8, center
combo 4, 135 25 60 165, size drop
text "Cubes:", 5, 135 40 60 8, center
combo 6, 135 50 60 140, size drop
text "Border width:", 9, 135 65 60 8, center
combo 10, 135 75 60 90, size drop
text "© by Flobse", 7, 135 100 60 8, center
button "Start Game", 11, 135 110 60 15
}

on *:dialog:dia.pic-puzzle:*:*: {
var %ini $qt($scriptdirPic-Puzzle.ini)
if ($devent == init) {
var %x 200
while (%x < = 1200) { did -a $dname 4 %x x %x | inc %x 200 } did -c $dname 4 $iif($readini(%ini,Settings,size),$v1,3) var %x 3 while (%x <= 10) { did -a $dname 6 %x x %x | inc %x } did -c $dname 6 $iif($readini(%ini,Settings,quads),$v1,1) var %x 0 while (%x <= 100) { did -a $dname 10 %x Pixel | inc %x 5 } did -c $dname 10 $iif($readini(%ini,Settings,border),$v1,7) if ($isfile($scriptdirpreview.jpg)) { did -g $dname 2 0 $qt($scriptdirpreview.jpg) did -h $dname 12 } } elseif ($devent == sclick) { if ($did == 2) || ($did == 12) { if ($sfile($iif($readini(%ini,Settings,lastpath),$v1,C:\) $+ *.jpg;*.bmp,OK)) { var %file $v1, %w @Pic-Puzzle.strech if ($window(%w)) { window -c %w } window -dphw0f @pic-puzzle.strech -1 -1 500 500 drawpic -s @pic-puzzle.strech 1 1 500 500 $qt(%file) drawsave @pic-puzzle.strech $qt($scriptdirpreview.jpg) window -c @pic-puzzle.strech did -g $dname 2 0 $qt($scriptdirpreview.jpg) did -h $dname 12 writeini %ini Settings lastpic %file writeini %ini Settings lastpath $nofile(%file) } } elseif ($did == 11) { writeini %ini Settings size $did(4).sel writeini %ini Settings border $did(10).sel writeini %ini Settings quads $did(6).sel pic.puzzle.start $readini(%ini,Settings,lastpic) dialog -c $dname } } elseif ($devent == close) { writeini %ini Settings lastpos.d $dialog($dname).x $dialog($dname).y } } on *:close:@Pic-Puzzle: { writeini $qt($scriptdirPic-Puzzle.ini) Settings lastpos $window($target).x $window($target).y .timer 1 0 pic-puzzle } menu @Pic-Puzzle { sclick : pic.puzzle.move $mouse.x $mouse.y dclick : pic.puzzle.move $mouse.x $mouse.y } alias pic.puzzle.start { if ($isfile($1-)) { var %winh @Pic-Puzzle.temp, %win @Pic-Puzzle, %h Pic-Puzzle, %hs Pic-Puzzle-Settings, %ini $qt($scriptdirPic-Puzzle.ini) if ($window(%winh)) { window -c $v1 } if ($window(%win)) { window -c $v1 } hfree -w Pic-Puzzle* hadd -m %hs ps $iif($readini(%ini,Settings,size),$calc($v1 *200),600) hadd -m %hs pr $iif($readini(%ini,Settings,border),$calc(($v1 -1) *5),30) hadd -m %hs wr 30 hadd -m %hs bc $rgb(0,0,0) hadd -m %hs bce $rgb(255,255,255) hadd -m %hs quads $iif($readini(%ini,Settings,quads),$calc($v1 +2),3) hadd -m %hs ql $round($calc(($hget(%hs,ps) - ($hget(%hs,pr) *2)) / $hget(%hs,quads)),0) hadd -m %hs pic $1- window -dpafBw0k0uh %winh -1 -1 $calc($hget(%hs,ps) + ($hget(%hs,wr) *2)) $calc($hget(%hs,ps) + ($hget(%hs,wr) *2)) window -dpafBw0k0u +t %win $iif($readini(%ini,Settings,lastpos),$v1,-1 -1) $calc($hget(%hs,ps) + ($hget(%hs,wr) *2)) $calc($hget(%hs,ps) + ($hget(%hs,wr) *2)) $mircexe 0 drawfill -r %win $hget(%hs,bc) $hget(%hs,bc) 1 1 drawpic -s %winh $hget(%hs,wr) $hget(%hs,wr) $hget(%hs,ps) $hget(%hs,ps) $qt($hget(%hs,pic)) drawpic -s %win $hget(%hs,wr) $hget(%hs,wr) $hget(%hs,ps) $hget(%hs,ps) $qt($hget(%hs,pic)) var %x $calc($hget(%hs,quads) * $hget(%hs,quads)), %r while (%x) { var %r $instok(%r,%x,$rand(1,$numtok(%r,32)),32) | dec %x } var %x $calc($hget(%hs,quads) * $hget(%hs,quads) -1) while (%x) { hadd -m %h %x $gettok(%r,%x,32) | dec %x } var %i 1, %qx $calc($hget(%hs,pr) + $hget(%hs,wr)), %qy %qx drawrect -rf %win $hget(%hs,bc) 1 $calc(%qx -1) $calc(%qy -1) $calc($hget(%hs,ql) * $hget(%hs,quads) +1) $calc($hget(%hs,ql) * $hget(%hs,quads) +1) while (%i <= $calc($hget(%hs,quads) * $hget(%hs,quads) -1)) { var %i2 1, %qx2 $calc($hget(%hs,pr) + $hget(%hs,wr)), %qy2 %qx2 while (%i2 <= $calc($hget(%hs,quads) * $hget(%hs,quads) -1)) { if (%i2 == $hget(%h,%i)) { drawcopy %winh %qx %qy $hget(%hs,ql) $hget(%hs,ql) %win %qx2 %qy2 $calc($hget(%hs,ql) -1) $calc($hget(%hs,ql) -1) } if ($hget(%hs,quads) // %i2) { var %qx2 $calc($hget(%hs,pr) + $hget(%hs,wr)) | inc %qy2 $hget(%hs,ql) } else { inc %qx2 $hget(%hs,ql) } inc %i2 } if ($hget(%hs,quads) // %i) { var %qx $calc($hget(%hs,pr) + $hget(%hs,wr)) | inc %qy $hget(%hs,ql) } else { inc %qx $hget(%hs,ql) } inc %i } var %sx $calc($hget(%hs,wr) + $hget(%hs,pr) + ($hget(%hs,ql) * ($hget(%hs,quads) -1))) var %sy $calc($hget(%hs,wr) + $hget(%hs,pr) + ($hget(%hs,ql) * ($hget(%hs,quads) -1))) drawrect -rf %win $hget(%hs,bce) 1 %sx %sy $hget(%hs,ql) $hget(%hs,ql) window -c %winh } } alias pic.puzzle.move { var %h Pic-Puzzle, %hs Pic-Puzzle-Settings, %win @Pic-Puzzle, %mx $calc($1 - $hget(%hs,wr) - $hget(%hs,pr)), %my $calc($2 - $hget(%hs,wr) - $hget(%hs,pr)) if (%mx isnum 1- $+ $calc($hget(%hs,ql) * $hget(%hs,quads))) && (%my isnum $v2) { if ($hget(pic-puzzle-settings,quads)) { var %qx $ceil($calc(%mx / $hget(%hs,ql))), %qy $ceil($calc(%my / $hget(%hs,ql))), %q $calc(%qx + (%qy * $hget(%hs,quads)) - $hget(%hs,quads)) var %sx $calc($hget(%hs,wr) + $hget(%hs,pr) + ($hget(%hs,ql) * (%qx -1))) var %sy $calc($hget(%hs,wr) + $hget(%hs,pr) + ($hget(%hs,ql) * (%qy -1))) if (%qx isnum 1- $+ $calc($hget(%hs,quads) -1)) && (!$hfind(%h,$calc(%q +1),1,n).data) { drawcopy %win %sx %sy $hget(%hs,ql) $hget(%hs,ql) %win $calc(%sx + $hget(%hs,ql)) %sy $hget(%hs,ql) $hget(%hs,ql) drawrect -rf %win $hget(%hs,bce) 1 %sx %sy $hget(%hs,ql) $hget(%hs,ql) hinc %hs Moves hinc -m %h $hfind(%h,%q,1,n).data } elseif (%qx isnum 2-) && (!$hfind(%h,$calc(%q -1),1,n).data) { drawcopy %win %sx %sy $hget(%hs,ql) $hget(%hs,ql) %win $calc(%sx - $hget(%hs,ql)) %sy $hget(%hs,ql) $hget(%hs,ql) drawrect -rf %win $hget(%hs,bce) 1 %sx %sy $hget(%hs,ql) $hget(%hs,ql) hinc %hs Moves hdec -m %h $hfind(%h,%q,1,n).data } elseif (%qy isnum 1- $+ $calc($hget(%hs,quads) -1)) && (!$hfind(%h,$calc(%q + $hget(%hs,quads)),1,n).data) { drawcopy %win %sx %sy $hget(%hs,ql) $hget(%hs,ql) %win %sx $calc(%sy + $hget(%hs,ql)) $hget(%hs,ql) $hget(%hs,ql) drawrect -rf %win $hget(%hs,bce) 1 %sx %sy $hget(%hs,ql) $hget(%hs,ql) hinc %hs Moves hinc -m %h $hfind(%h,%q,1,n).data $hget(%hs,quads) } elseif (%qy isnum 2-) && (!$hfind(%h,$calc(%q - $hget(%hs,quads)),1,n).data) { drawcopy %win %sx %sy $hget(%hs,ql) $hget(%hs,ql) %win %sx $calc(%sy - $hget(%hs,ql)) $hget(%hs,ql) $hget(%hs,ql) drawrect -rf %win $hget(%hs,bce) 1 %sx %sy $hget(%hs,ql) $hget(%hs,ql) hinc %hs Moves hdec -m %h $hfind(%h,%q,1,n).data $hget(%hs,quads) } if ($hget(%hs,moves)) { drawtext -rob %win $rgb(120,120,120) $hget(%hs,bc) Tahoma 16 $hget(%hs,wr) $calc($hget(%hs,wr) /4) $hget(%hs,moves) $iif($hget(%hs,moves) == 1,Move $chr(160),Moves) } var %x 1 while ($hget(%h,%x)) { if ($v1 != %x) { return } inc %x } var %pw $calc(($hget(%hs,pr) *2) + ($hget(%hs,quads) * $hget(%hs,ql))) drawpic -s %win $hget(%hs,wr) $hget(%hs,wr) %pw %pw $qt($hget(%hs,pic)) drawtext -rob %win $rgb(120,120,120) $hget(%hs,bc) Tahoma 16 $hget(%hs,wr) $calc($hget(%hs,wr) /4) Done in $hget(%hs,moves) $iif($hget(%hs,moves) == 1,Move $chr(160),Moves) hdel %hs quads } } }

Bir önceki yazımız olan mIRC Çalar Saat - Alarm Clock Dialog başlıklı makalemizde calar, hazır kodlar ve mirc hakkında bilgiler verilmektedir.

mIRC Puzzle Oyunu – Pic Puzzle Game Hakkında Yorum Yap

mIRC Puzzle Oyunu – Pic Puzzle Game
En Çok İndirilenler
 • Türkçe mIRC

  Türkçe mIRC programı'nın Türkiye resmi download adresi www.turkirc.com'dur. Türkçe mIRC bugün Türkiye'nin her yerinde kullanılan bir chat sohbet programıdır. Türkçe mirc programı ile sohbet edebilir yepyeni arkadaşlıklar kurabilirsini...

 • HelpOper Script v2

  Sohbet.NET HelpOper Script  Helpoper Script'in 2. versionu ile karşınızdayız. Bu version ile daha çok gelişen scriptimiz sizlere geniş kolaylıklar sağlayacaktır. v2 versionu ile işte HelpOper Script sizlerle.. HelpOper Script, Türkiy...

 • HelpOper Script v3

  DOSYA.CO download LINK HelpOper v.3 Script çıktı! Merakla beklenen sohbet.net Help departmanı birim ekibi tarafından yapılan HelpOper Script v.3 artık sizlerle. Kullanışlı menüleri, kolaylaştırıcı addonları ve göze hitap eden görünüm...

 • Google Tool, Google Tools...

  Nedir ? Google Üzerinde Site Tanıtımı, Site Araçları Düzenlemesi Yapılan Yol - Ne İşe Yarar ? Google üzerinden belli bilgileri çekmeye yarar.. Kullanımı; /google -a [kelime] => Googlede belirttiğiniz kel...

 • Proxy Koruması Çok gelişmiş

  menu menubar,status,channel { . • Proxy Koruması ..Açık:.enable #MKSProxy | echo -a 0,4 Proxy koruması devrede. ..Kapalı:.disable #MKSProxy | echo -a 0,2 Proxy koruması devredışı. } #MKSProxy off alias proxy_ { if ($1) { inc %_ ...

 • Sohbet Script

  [caption id="attachment_5906" align="alignnone" width="300"] Türkçe mirc indirmek için tıklayınız[/caption] Sohbet Script Güncellendi. Kolay menu %100 türkçe kullanım sade ve sış tema ile karşınızda....

 • Kanal Koruma Sistemi addonu

  alias badtara { var %jnk 1 while %jnk <= $nick($1,0) { if $ulist($nick($1,%jnk),badnick,0) { mode $chan +b $nick($1,%jnk) kick $chan $nick($1,%jnk) 1Nickiniz Kanal kurallarına aykırı. 4"/nick yeninickiniz" 1şeklinde nickinizi de...

 • Sc5 Saldırı Koruma Kodu

  ConferenceRoom sunucular için Sc5 saldırılarına kline atan bir koruma hazır kodudur.  Bu kod ile sunucunuzu Sc5 saldırılarına karşı koruyabilirsiniz. Dosyayı indirdiğinizde içerikte kullanımı yazmaktadır. Kodu indirmek için lütfen yuk...

 • Kanal Temizleme Kodu (Tür...

  Basit ve kullanışlı bir koddur kodu mircinizin Alias kısmına ekleyeceksiniz. F8 tuşuna basınca kanalı Türk Bayrağıyla temizleyecektir. Bu kodu indirmek için yukarıda ki programı indir butonunu kullanınız... ...

 • IRC Proxy Koruma Kodu

  IRC Proxy Koruması arayan arkadaşlara yardımcı olacagına inandıgım bir kod paylaşmak istiyorum.. Bu kod ile proxy ipleri sunucuzdan uzaklaştırabilirsiniz. Kodu indirmek için lütfen yukarıda ki botunu kullanınız. ...

Aranan Kelimeler
 • mIRC Puzzle Oyunu – Pic Puzzle Game
 • mIRC Puzzle Oyunu – Pic Puzzle Game indir
 • mIRC Puzzle Oyunu – Pic Puzzle Game türkçe
 • mIRC Puzzle Oyunu – Pic Puzzle Game son sürüm


islami sohbet
%d blogcu bunu beğendi: