mirc indir

Nick renklendirici Addon

Nick renklendirici Addon
 • Lisans:
 • Dil Desteği:
 • İşletim Sistemi:
 • Dosya Boyutu:
 • Üretici:
 • Eklenme Tarihi:
 • Ücretsiz
 • Türkçe
 • Win7/Vista/WinXP/Win...
 • 15.8 MB
 • view larger
 • 22 Şubat 2014
İndirme İşlemi Başlatılıyor..
Dosya indiriliyor bekleyin...

Nick renklendirici Addon İncelemesi

Toplam okunma: 161 kere
Silencer

Nick renklendirici Addon

tarafından 22 Şubat 2014 tarihinde eklendi.

menu menubar,channel,query {
Nick-List Renk
.NickList Color Settings:nicklistcl
}
alias nicklistcl {
if ($dialog(background) == $null) { dialog -m background background }
}
alias _vr {
if ($exists(data\setting.ini) == $false) { mkdir data | write -c data\setting.ini }
return $readini data\setting.ini $$1 $$2
}
alias _vw {
if ($exists(data\setting.ini) == $false) { mkdir data | write -c data\setting.ini }
writeini data\setting.ini $$1 $$2 $$3-
}
alias _vrem {
if ($exists(data\setting.ini) == $false) { mkdir data | write -c data\setting.ini }
remini data\setting.ini $$1 $$2
}

dialog background {
title “NickList Colors”
size -1 -1 86 132
option dbu
icon 100, 10 87 172 82
button “Apply”, 50, 15 116 25 10
button “Close”, 51, 45 116 25 10, default ok
box “NickList Color”, 14, 2 1 83 90
check “Enable Color Nicklist”, 2, 5 9 62 10
check “Ops”, 3, 5 24 22 10
check “Voice”, 4, 5 35 27 10
check “Half-ops”, 30, 5 46 29 10
check “Regular”, 5, 5 56 27 10
check “Own Nick”, 6, 5 66 33 10
text “Background”, 33, 6 77 32 9
combo 7, 45 25 37 50, drop
combo 8, 45 35 37 50, drop
combo 12, 45 45 37 50, drop
combo 9, 45 55 37 50, drop
combo 10, 45 65 37 50, drop
combo 11, 45 75 37 50, drop
text “ßy Silencer”, 300, 18 92 52 7
text “Helper Script”, 27, 12 104 75 8
}

on *:DIALOG:background:sclick:598:.run http://www.jrIRC.vze.com
on *:dialog:background:sclick:*:{
if ($did == 2) {
var %xt = 3
:loop
did – $+ $iif($did(2).state,e,b) background %xt
if (%xt < 6) { inc %xt | goto loop }
_vw nicklist switch 0
}
if ($did == 7) { _vw nicklist ops $calc($did(background,7).sel – 1) }
if ($did == 8) { _vw nicklist voice $calc($did(background,8).sel – 1) }
if ($did == 12) { _vw nicklist hops $calc($did(background,12).sel – 1) }
if ($did == 9) { _vw nicklist reg $calc($did(background,9).sel – 1) }
if ($did == 10) { _vw nicklist me $calc($did(background,10).sel – 1) }
if ($did == 30) {
if ($_vr(nicklist,s.hops) == 1) { _vw nicklist s.hops 0 }
else { _vw nicklist s.hops 1 }
}
if ($did == 3) {
if ($_vr(nicklist,s.ops) == 1) { _vw nicklist s.ops 0 }
else { _vw nicklist s.ops 1 }
}
if ($did == 4) {
if ($_vr(nicklist,s.voice) == 1) { _vw nicklist s.voice 0 }
else { _vw nicklist s.voice 1 }
}
if ($did == 5) {
if ($_vr(nicklist,s.reg) == 1) { _vw nicklist s.reg 0 }
else { _vw nicklist s.reg 1 }
}
if ($did == 6) {
if ($_vr(nicklist,s.me) == 1) { _vw nicklist s.me 0 }
else { _vw nicklist s.me 1 }
}
if ($did == 27) { run http://www.jIRC.vze.com | beep }
if ($did == 50) {
cl.apply
}
}

on *:dialog:background:init:*:{
.timer -m 1 1 nl.back
_vrem background window | _vrem background type | _vrem background default
did – $+ $iif($_vr(nicklist,switch),c,u) background 2
nfcolor 7 | nfcolor 8 | nfcolor 9 | nfcolor 10 | nfcolor 11 | nfcolor 12
did -c background 7 $calc($_vr(nicklist,ops) + 1)
did -c background 8 $calc($_vr(nicklist,voice) + 1)
did -c background 12 $calc($_vr(nicklist,hops) + 1)
did -c background 9 $calc($_vr(nicklist,reg) + 1)
did -c background 10 $calc($_vr(nicklist,me) + 1)
if ($_vr(nicklist,s.hops) == 1) { did -c background 30 }
if ($_vr(nicklist,s.ops) == 1) { did -c background 3 }
if ($_vr(nicklist,s.voice) == 1) { did -c background 4 }
if ($_vr(nicklist,s.reg) == 1) { did -c background 5 }
if ($_vr(nicklist,s.me) == 1) { did -c background 6 }
}

alias -l nl.back {
if ($_vr(background,nicklist) == $null) { _vw background nicklist black }
if ($colour(listbox) == $null) { _vw background nicklist black | did -c background 11 2 }
elseif ($colour(listbox) == 0) { did -c background 11 1 }
elseif ($colour(listbox) == 1) { did -c background 11 2 }
elseif ($colour(listbox) == 2) { did -c background 11 3 }
elseif ($colour(listbox) == 3) { did -c background 11 4 }
elseif ($colour(listbox) == 4) { did -c background 11 5 }
elseif ($colour(listbox) == 5) { did -c background 11 6 }
elseif ($colour(listbox) == 6) { did -c background 11 7 }
elseif ($colour(listbox) == 7) { did -c background 11 8 }
elseif ($colour(listbox) == 8) { did -c background 11 9 }
elseif ($colour(listbox) == 9) { did -c background 11 10 }
elseif ($colour(listbox) == 10) { did -c background 11 11 }
elseif ($colour(listbox) == 11) { did -c background 11 12 }
elseif ($colour(listbox) == 12) { did -c background 11 13 }
elseif ($colour(listbox) == 13) { did -c background 11 14 }
elseif ($colour(listbox) == 14) { did -c background 11 15 }
elseif ($colour(listbox) == 15) { did -c background 11 16 }
}
alias -l chan.l {
var %channum = 0
:findchan
inc %channum 1
var %chan = $chan(%channum)
if (%chan == $null) { goto end }
if ($dialog(background) != $null) { did -i background 43 1 %chan }
goto findchan
:end
}

alias cl.apply {
_vw nicklist switch $did(background,2).state
var %xt = 3
:start
if (%xt < 6) { inc %xt | goto start }
var %xt = 7
:loop
if (%xt < 10) { inc %xt | goto loop }
if ($_vr(nicklist,switch) == 0) { colour listbox 0 }
else colour listbox $calc($did(background,11).sel – 1)
clchans
}

on *:join:#:{
if ($_vr(nicklist,switch) == $null) { _vw nicklist switch 1 }
if ($_vr(nicklist,s.ops) == $null) { _vw nicklist s.ops 1 }
if ($_vr(nicklist,s.reg) == $null) { _vw nicklist s.reg 1 }
if ($_vr(nicklist,s.voice) == $null) { _vw nicklist s.voice 1 }
if ($_vr(nicklist,s.me) == $null) { _vw nicklist s.me 1 }
if ($_vr(nicklist,ops) == $null) { _vw nicklist ops 12 }
if ($_vr(nicklist,voice) == $null) { _vw nicklist voice 8 }
if ($_vr(nicklist,s.hops) == $null) { _vw nicklist s.hops 1 }
if ($_vr(nicklist,reg) == $null) { _vw nicklist reg 3 }
if ($_vr(nicklist,hops) == $null) { _vw nicklist hops 10 }
if ($_vr(nicklist,me) == $null) { _vw nicklist me 4 }
cl.nick $chan $nick
if ($nick == $me) && ($_vr(background,channel) == on) {
if ($exists($_vr(background,channelback)) == $true) { .background – $+ $_vr(background,channeltype) $chan $_vr(background,channelback)” }
elseif ($exists($_vr(background,channelback)) == $false) _vrem background channelback
}
}
on *:part:#:{
if ($nick == $me) { background -x $chan }
}
on *:help:#:cl.nick $chan $hnick
on *:dehelp:#:cl.nick $chan $hnick
on *:deop:#:cl.nick $chan $opnick
on *:devoice:#:cl.nick $chan $vnick
on *:op:#:cl.nick $chan $opnick
on *:serverdeop:#:cl.nick $chan $opnick
on *:serverop:#:cl.nick $chan $opnick
on *:voice:#:cl.nick $chan $vnick
raw 366:*:if ($me ison $2) { cl.loop $2 }
alias -l cl.loop {
var %t = $nick($1,0)
var %t2 = 1
while (%t2 <= %t) { cl.nick $1 $nick($1,%t2) | inc %t2 1 }
}
alias -l clchans {
if ($_vr(nicklist,switch) == 1) {
var %c = $chan(0)
var %c1 = 1
while (%c1 <= %c) { cl.loop $chan(%c1) | inc %c1 1 }
}
}
alias -l cl.nick {
if ($2) {
if ($_vr(nicklist,switch) == 1) {
if ($2 == $me) && ($_vr(nicklist,s.me) == 1) { cline $_vr(nicklist,me) $1 $nick($1,$2) }
elseif ($2 ishop $1) && ($_vr(nicklist,s.hops) == 1) { cline $_vr(nicklist,hops) $1 $nick($1,$2) }
elseif ($2 isop $1) && ($_vr(nicklist,s.ops) == 1) { cline $_vr(nicklist,ops) $1 $nick($1,$2) }
elseif ($2 isvoice $1) && ($_vr(nicklist,s.voice) == 1) { cline $_vr(nicklist,voice) $1 $nick($1,$2) }
elseif ($2 isreg $1) && ($_vr(nicklist,s.reg)) { cline $_vr(nicklist,reg) $1 $nick($1,$2) }
else { cline $colour(nick) $1 $nick($1,$2) }
}
}
}

alias -l vcl.nick {
var %a = $nick($active,0)
var %a1 = 1
while (%a1 <= %a) {
if ($nick($active,%a1) isop $active) { cline 3 $1 %a1 }
elseif ($nick($active,%a1) isvoice $active) { cline 8 $1 %a1 }
elseif ($nick($active,%a1) isreg $active) { cline 7 $1 %a1 }
elseif ($nick($active,%a1) ishop $active) { cline 12 $1 %a1 }
cline 4 $1 $nick($active,$me)
inc %a1 1
}
}

alias flash.off {
.timer91 off
.timer92 off
clchans
}
on *:INPUT:*: {
.timer91 off
.timer92 off
;clchans
}
alias -l nfcolor {
did -r background $1
did -a background $1 Beyaz
did -a background $1 Siyah
did -a background $1 Mavi
did -a background $1 Yeşil
did -a background $1 Lightkırmızı
did -a background $1 Kahve
did -a background $1 Mor
did -a background $1 Kavuniçi
did -a background $1 Sarı
did -a background $1 Lightyeşil
did -a background $1 Siyanür
did -a background $1 Lightsiyanür
did -a background $1 Lightmavi
did -a background $1 Pembe
did -a background $1 Gri
did -a background $1 Lightgri
}

Bir önceki makalemiz olan "iCar" Apple Pazar Alanını mı Genişletiyor ? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiketler: , , ,

Nick renklendirici Addon Hakkında Yorum Yap

Nick renklendirici Addon
En Çok İndirilenler
 • Türkçe mIRC

  Türkçe mIRC programı'nın Türkiye resmi download adresi www.turkirc.com'dur. Türkçe mIRC bugün Türkiye'nin her yerinde kullanılan bir chat sohbet programıdır. Türkçe mirc programı ile sohbet edebilir yepyeni arkadaşlıklar kurabilirsini...

 • HelpOper Script v2

  Sohbet.NET HelpOper Script  Helpoper Script'in 2. versionu ile karşınızdayız. Bu version ile daha çok gelişen scriptimiz sizlere geniş kolaylıklar sağlayacaktır. v2 versionu ile işte HelpOper Script sizlerle.. HelpOper Script, Türkiy...

 • HelpOper Script v3

  DOSYA.CO download LINK HelpOper v.3 Script çıktı! Merakla beklenen sohbet.net Help departmanı birim ekibi tarafından yapılan HelpOper Script v.3 artık sizlerle. Kullanışlı menüleri, kolaylaştırıcı addonları ve göze hitap eden görünüm...

 • Google Tool, Google Tools...

  Nedir ? Google Üzerinde Site Tanıtımı, Site Araçları Düzenlemesi Yapılan Yol - Ne İşe Yarar ? Google üzerinden belli bilgileri çekmeye yarar.. Kullanımı; /google -a [kelime] => Googlede belirttiğiniz kel...

 • Proxy Koruması Çok gelişmiş

  menu menubar,status,channel { . • Proxy Koruması ..Açık:.enable #MKSProxy | echo -a 0,4 Proxy koruması devrede. ..Kapalı:.disable #MKSProxy | echo -a 0,2 Proxy koruması devredışı. } #MKSProxy off alias proxy_ { if ($1) { inc %_ ...

 • Sohbet Script

  [caption id="attachment_5906" align="alignnone" width="300"] Türkçe mirc indirmek için tıklayınız[/caption] Sohbet Script Güncellendi. Kolay menu %100 türkçe kullanım sade ve sış tema ile karşınızda....

 • Kanal Koruma Sistemi addonu

  alias badtara { var %jnk 1 while %jnk <= $nick($1,0) { if $ulist($nick($1,%jnk),badnick,0) { mode $chan +b $nick($1,%jnk) kick $chan $nick($1,%jnk) 1Nickiniz Kanal kurallarına aykırı. 4"/nick yeninickiniz" 1şeklinde nickinizi de...

 • Sc5 Saldırı Koruma Kodu

  ConferenceRoom sunucular için Sc5 saldırılarına kline atan bir koruma hazır kodudur.  Bu kod ile sunucunuzu Sc5 saldırılarına karşı koruyabilirsiniz. Dosyayı indirdiğinizde içerikte kullanımı yazmaktadır. Kodu indirmek için lütfen yuk...

 • Kanal Temizleme Kodu (Tür...

  Basit ve kullanışlı bir koddur kodu mircinizin Alias kısmına ekleyeceksiniz. F8 tuşuna basınca kanalı Türk Bayrağıyla temizleyecektir. Bu kodu indirmek için yukarıda ki programı indir butonunu kullanınız... ...

 • IRC Proxy Koruma Kodu

  IRC Proxy Koruması arayan arkadaşlara yardımcı olacagına inandıgım bir kod paylaşmak istiyorum.. Bu kod ile proxy ipleri sunucuzdan uzaklaştırabilirsiniz. Kodu indirmek için lütfen yukarıda ki botunu kullanınız. ...

Aranan Kelimeler
 • Nick renklendirici Addon
 • Nick renklendirici Addon indir
 • Nick renklendirici Addon türkçe
 • Nick renklendirici Addon son sürüm


islami sohbet
%d blogcu bunu beğendi: