Oper/Admin Paneli

####################
menu menubar {
Admin Paneli:/adminyonetimi
}
####################
## Admin Paneli:adminyonetimi
alias adminyonetimi { dialog -m adminyonetimi adminyonetimi }
dialog adminyonetimi {
title “Admin Paneli”
size -1 -1 247 223
option dbu
button “« « KAPAT » »”, 10, 3 208 242 13, flat ok
list 1, 2 10 71 139, size
text “Nickin üstünü Tıklayın ve işlem yapın”, 8, 5 153 122 8
button “Gline”, 2, 2 164 64 13, flat
button “Shun”, 4, 69 164 63 13, flat
button “Kill”, 3, 135 164 58 13, flat
button “Tüm Kanaldan Çıkar”, 5, 2 180 64 12, flat
button “Tüm Kanallara Al”, 6, 69 180 63 12, flat
button “Ban (+b)”, 7, 194 180 51 12, flat
text “Tüm Nickler”, 11, 3 2 42 8
list 12, 73 10 56 139, size
text “ident”, 13, 73 2 42 8
list 14, 129 10 65 139, size
text ” ip”, 15, 130 2 27 8
text “”, 16, 137 153 53 7
box “”, 17, 2 148 129 14
box “”, 18, 135 148 58 14
button “Değiştir”, 20, 135 195 58 12, flat
edit “”, 19, 69 196 63 10, multi autohs
text “User Nicki değistir :”, 21, 4 196 55 8
box “”, 22, 3 192 61 14
text ” Global Odalar”, 23, 194 2 50 8
list 24, 194 10 51 66, size
text ” Yönetici odaları”, 25, 194 76 53 8
list 26, 194 84 51 40, size
button ” Sajoin”, 27, 194 151 51 12, flat
button “Sapart”, 28, 194 165 51 12, flat
button “Bütün +b Kaldır”, 29, 135 180 58 12, flat
button “Alban (+b)”, 30, 194 195 51 12, flat
list 31, 194 125 51 24, size
box “”, 9, 392 89 0 88
}

;alias sonuc { noop $tip(b, %kn_, Kanalından4 $iif(%k-nick,%k-nick, $iif(%bnick, %bnick, Kullanıcı)) Ban Yedi,9999999999999) }
;alias knk { .timerbnb 1 2 sonuc }
on *:ban:#:{ unset %k-nick | set -e %bnick $bnick | set -e %kn_ # }
on *:kick:#:{ set -e %k-nick $knick }
on *:dialog:adminyonetimi:sclick:26:{
if $did(adminyonetimi,26).sel { did -u adminyonetimi 24 | did -u adminyonetimi 31 }
}
on *:dialog:adminyonetimi:sclick:24:{
if $did(adminyonetimi,24).sel { did -u adminyonetimi 26 | did -u adminyonetimi 31 }
}
on *:dialog:adminyonetimi:sclick:31:{
if $did(adminyonetimi,31).sel { did -u adminyonetimi 26 | did -u adminyonetimi 24 }
}
on *:dialog:adminyonetimi:sclick:30:{ albans $did(1).seltext }
alias albans {
var %l_ 1, %l- $did(adminyonetimi,24).lines
while %l_ <= %l- { samode $did(adminyonetimi,24,%l_).text +b $1 | inc %l_ }
}
alias -l ksec {
if $did(24).sel { return $did(24).seltext }
elseif $did(26).sel { return $did(26).seltext }
elseif $did(31).sel { return $did(31).seltext }
}
on *:dialog:adminyonetimi:sclick:29:{ .bn #Radyo #Kelime #isLam #Test #Bilgi #Yarisma #Guzyeli #Admin #Services #Kontrol #Yardim #Op #Dj }
alias bn {
var %a 1 ,%b $numtok($1-,32)
while %a <= %b {
var %c 1
while %c <= $ibl($gettok($1-,%a,32),0) {
samode $gettok($1-,%a,32) -b $ibl($gettok($1-,%a,32),%c) | inc %c }
inc %a
}
}
on *:dialog:adminyonetimi:sclick:27:{
if $did(1).sel && $did(24).sel || $did(26).sel || $did(31).sel { sajoin $did(1).seltext $ksec }
}
on *:dialog:adminyonetimi:sclick:28:{
if $did(1).sel && $did(24).sel || $did(26).sel || $did(31).sel { sapart $did(1).seltext $ksec }
}
on *:dialog:adminyonetimi:sclick:1: { did -c $dname 1 $did(1).sel | did -c $dname 12 $did(1).sel | did -c $dname 14 $did(1).sel }
on *:dialog:adminyonetimi:dclick:1: { !query $$did(1).seltext }
on *:dialog:adminyonetimi:dclick:24: { join $$did(24).seltext }
on *:dialog:adminyonetimi:dclick:26: { join $$did(26).seltext }
on *:dialog:adminyonetimi:dclick:31: { join $$did(31).seltext }
on *:dialog:adminyonetimi:sclick:12: { did -c $dname 12 $did(12).sel | did -c $dname 14 $did(12).sel | did -c $dname 1 $did(12).sel }
on *:dialog:adminyonetimi:sclick:14: { did -c $dname 1 $did(14).sel | did -c $dname 14 $did(14).sel | did -c $dname 12 $did(14).sel }

on *:dialog:adminyonetimi:*:*: {
if $devent == init {
set %adminyonetimi on | who +I
mdx MarkDialog $dname
mdx SetDialog $dname bgcolor $rgb(237,241,219)
mdx SetFont $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33,34 +b Turkish 15 950 Tahoma
mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33,34 textbg $rgb(237,241,219)
mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33,34 background $rgb(237,241,219)
mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 text $rgb(0,0,0)
mdx SetColor $dname 11,13,15,16,8,21,23,25l text $rgb(199,92,2)
did -a $dname 24 #Radyo
did -a $dname 24 #Sohbet
did -a $dname 24 #Chat
did -a $dname 24 #Felsefe
did -a $dname 24 #İzmir
did -a $dname 24 #İstanbul
did -a $dname 24 #SaNCaK
did -a $dname 26 #Master
did -a $dname 26 #Xline
did -a $dname 26 #Admin
did -a $dname 26 #google
did -a $dname 31 #Operhelp
did -a $dname 31 #Help
}
if $devent == sclick && $status == connected {
if $did == 2 { gzline $did(1).seltext 8,115Sunucumuzda 4Reklam15/ 4Kufur15/ 4Saldiri 15Tespit Edilmistir4.15 Kosullara Gore gerekli Mudahalelerde Bulunma Uyeyi Odadan Men etme Kanali veya Rumuzu Kapatma Yasaklama ve Uyelik iptali Haklarina ve Yetkilerine Sahiptir. 4Lutfen 15Sohbet kurallarina Uyunuz. }
if $did == 3 { kill $did(1).seltext Kill }
if $did == 20 { os raw svsnick $did(1).seltext $did(19) :0 | var %didsay $did(1).sel | did -o $dname 1 $did(1).sel $did(19).text | did -c $dname 1 %didsay }
if $did == 30 { cs unban $did(24).seltext,$did(26).seltext$did(31).seltext all }
if $did == 4 { shun $did(1).seltext 8,115Sunucumuzda 4Reklam15/ 4Kufur15/ 4Saldiri 15Tespit Edilmistir4.15 Kosullara Gore gerekli Mudahalelerde Bulunma Uyeyi Odadan Men etme Kanali veya Rumuzu Kapatma Yasaklama ve Uyelik iptali Haklarina ve Yetkilerine Sahiptir. 4Lutfen 15Sohbet kurallarina Uyunuz. }
if $did == 5 {
set %offlan $did(adminyonetimi,1).seltext
yetercik
}
if $did == 6 {
set %offlan $did(adminyonetimi,1).seltext
yetergir
}
if $did == 7 {
if $did(24).sel { ksecb $did(adminyonetimi,24).seltext }
elseif $did(26).sel { ksecb $did(adminyonetimi,26).seltext }
elseif $did(31).sel { ksecb $did(adminyonetimi,31).seltext }
else { ksecb $active }
}
}
if $devent == close {
write -c wholist.txt
unset %adminyonetimi
}
}

alias ksecb { os mode $1 +b $did(adminyonetimi,1).seltext }

raw 352:*: {
if (%adminyonetimi == on) {
if ($8 == 1) { halt }
if ($6 == I-Robot) { halt }
if ($3 == SekerShell) { halt }
if (*B* iswm $7) { halt }
write wholist.txt $6
did -a adminyonetimi 16 Toplam = $lines(wholist.txt) Kişi
did -a adminyonetimi 1 $6
did -a adminyonetimi 12 $3
did -a adminyonetimi 14 $4
.timer 1 2 unset %adminyonetimi
/halt
}
}
raw 315:*: { /halt }

alias yetergir {
set %veri4 1
set %veri5 $chan(0)
while %veri4 <= %veri5 {
if $regex($chan(%veri4),/operhelp|opers|log|services|x|dj|op|admin|yardim|kontrol/i) { halt }
sajoin %offlan $chan(%veri4)
inc %veri4
}
}
alias yetercik {
set %guz1 1
set %guz2 $chan(0)
while %guz1 <= %guz2 {
sapart %offlan $chan(%guz1)
inc %guz1
}
}

Bir cevap yazın