mirc indir

Türkçe mIRC Oper Komutları

Türkçe mIRC Oper Komutları
 • Lisans:
 • Dil Desteği:
 • İşletim Sistemi:
 • Dosya Boyutu:
 • Üretici:
 • Eklenme Tarihi:
 • Ücretsiz
 • Türkçe
 • Win7/Vista/WinXP/Win...
 • 15.8 MB
 • view larger
 • 9 Aralık 2013
İndirme İşlemi Başlatılıyor..
Dosya indiriliyor bekleyin...

Türkçe mIRC Oper Komutları İncelemesi

Toplam okunma: 205 kere
Charming

Türkçe mIRC Oper Komutları

tarafından 9 Aralık 2013 tarihinde eklendi.

Konu: Oper Komutları (Opercmds)

Adchat: Online olan services ve network sunucu yöneticilerine mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım: /adchat mesaj

Addomotd: Sunucu yöneticileri için yazılmış günlük mesajın (Opermotd) sonuna, mesaj eklemek için kullanılır.
Kullanım: /addomotd mesaj

Addmotd: Sunucu günlük mesajının (Motd) sonuna, mesaj eklemek için kullanılır.
Kullanım: /addmotd mesaj

Chatops: Yerel sunucuda bulunan yöneticilere mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım: /chatops mesaj

Chghost: Kullanıcının hostunu değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /chghost nick yenihost

Chgident: Kullanıcının identdini değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /chgident nick yeniidentd

Chgname: Kullanıcının fullname (realname, setname) kısmını değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /chgname nick yenifullname

Close: Tüm kullanıcıların bağlantılarını kesmek için kullanılır.
Kullanım: /close

Connect: Herhangi bir sunucunun, network ile bağlantı kurması için kullanılır.
Kullanım1: /connect sunucu [port]
Kullanım2: /connect link port network
Örnek: /connect help.*
Örnek: /connect help.* 6667 hub.*

Dccdeny: Belirtilen dosya uzantısının, sunucuda dcc ile gönderilmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım: /dccdeny dosyauzantısı sebep
Örnek: /dccdeny *.exe YASAK

Die: Sunucuyu kapatmak için kullanılır. Tüm kullanıcıların bağlantıları kesilir.
Kullanım: /die şifre

Dns: Sunucunun DNS bilgilerini görmek için kullanılır.
Not: mIRC komutlarında /dns komutu olduğu için, bu komut /raw dns şeklinde kullanılabilir.
Kullanım: /raw dns parametre
Parametreler;
l: Sunucu DNS önbellek girdilerini görmek için kullanılır
i: Sunucunun yapısı hakkında bilgileri görmek için kullanılır.

Gline: Kullanıcının sunucu ile bağlantısını kesmek ve bir daha sunucuya girmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım1: /gline identd@host/nick [süre] sebep => Gline uygulamak için kullanılır.
Örnek: /gline *@12.13.14.156 1d1h Test
Örnek: /gline EgitimBOT Test
Not: Eğer süre belirtilmez ise veya 0 olarak belirtilirse, gline sürekli geçerli olur.
1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün
Kullanım2: /gline -identd@host => Uygulanan gline’ı kaldırmak için kullanılır.
Örnek: /gline -*@12.13.14.156

Globops: Sunucuda ki tüm yöneticilere mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım: /globops mesaj

Gzline: Kullanıcının sunucu ile bağlantısını kesmek ve bir daha sunucuya girmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım1: /gzline identd@host/nick [süre] sebep => Gzline uygulamak için kullanılır.
Örnek: /gzline *@12.13.14.156 1d1h15s Test
Örnek: /gzline EgitimBOT Test
Not: Eğer süre belirtilmez ise veya 0 olarak belirtilirse, gzline sürekli geçerli olur.
1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün
Kullanım2: /gzline -identd@host => Uygulanan gzline’ı kaldırmak için kullanılır.
Örnek: /gzline -*@12.13.14.156

Htm: Server traffic modeleri hakkında bilgi almak için kullanılır. HTM serverde aktif kılınır ise çok yüksek miktarda bilgi akışı olacaktır.
Kullanım: /htm [parametre]
Parametreler;
On: HTM aktif etmek için kullanılır.
Off: HTM deaktif etmek için kullanılır.
Noisy: Entering/Leaving (Girme/Ayrılma) HMT uyarı vermesi için kullanılır.
Quiet: Entering/Leaving (Girme/Ayrılma) HTM uyarısı vermemesi için kullanılır.
To değer: Gelmekte olan bilgi oranını belirlemek için kullanılır.
Not: Herhangi bir parametre belirtilmez ise, aktif olan HTM bilgisi elde edilir.

Kill: Kullanıcının, sunucu ile bağlantısını kesmek için kullanılır.
Kullanım: /kill nick sebep
Kullanım2: /kill nick1,nick2,nick3.. sebep

Kline: Kullanıcının sunucu ile bağlantısını kesmek ve bir daha sunucuya girmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım1: /kline identd@host/nick [süre] sebep => Kline uygulamak için kullanılır.
Örnek: /kline *@12.13.14.156 1d1h Test
Örnek: /kline EgitimBOT Test
Not: Eğer süre belirtilmez ise veya 0 olarak belirtilirse, kline sürekli geçerli olur.
1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün
Kullanım2: /kline -identd@host => Uygulanan kline’ı kaldırmak için kullanılır.
Örnek: Örnek: /kline -*@12.13.14.156

Lag: Sunucunun lag bilgisine ulaşmak için kullanılır.
Kullanım: /lag sunucu

Locops: Yerel sunucuda bulunan yöneticilere mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım: /locops mesaj

Mkpasswd: Oper şifrelerini seçilen methot (md5, crypt ve sha1) ile karma karışık rakam ve harflere dönüştürerek unrealircd.conf’a daha karışık bir şekilde yazmak için kullanılır.
Kullanım: /mkpasswd methot şifre
Örnek:
Telnete oper şifreleri
password “123456”;
Yerine
/mkpasswd md5 123456
Komutu uygulanarak
y92dcfvv31049ba59abdwdc236e057f
Verisi alınır.
Telnete oper şifresi
password y92dcfvv31049ba59abdwdc236e057f { md5; };
Şeklinde eklenir. Böylece telnette oper şifreleri gizlenmiş ve güvenlik altına alınmış olur.

Module: Sunucu modullerini görmek için kullanılır.
Kullanım: /module

Nachat: Online olan network sunucu yöneticilerine mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım: /nachat mesaj

Oper: Oper şifresini girmek için kullanılır.
Kullanım: /oper nick operşifresi

Opermotd: Sunucu yöneticileri için yazılmış günlük mesajı görmek için kullanılır.
Kullanım: /opermotd

Rehash: IRCd yazılımında (konfigurasyon dosyalarında) yapılan değişikliklerin aktif olması için kullanılır.
Kullanım: /rehash [sunucu] [-parametre]
Parametreler;
motd: motds ve rules dosyasında ki değişikliklerin aktif olması için kullanılır.
opermotd: opermotd dosyasında ki değişikliklerin aktif olması için kullanılır.
botmotd: botmotd dosyasında ki değişikliklerin aktif olması için kullanılır.
garbage: Çöp toplaması için kullanılır.
Not: Eğer sunucu ve parametre belirtilmez ve sadece /rehash komutu kullanılır ise, unrealircd.conf dosyasında ki değişiklikler ve yeni kline dosyaları aktif olur.

Restart: Sunucuyu belirlenen şifre ile yeniden başlatmak için kullanılır. Tüm kullanıcıların bağlantıları kesilir.
Kullanım1: /restart şifre [sebep]

Rping: Networke bağlı sunucuların birbiri arasında ki gecikmeyi (lag) milisaniye cinsinden öğrenmek için kullanılır.
Kullanım: /rping sunucu

Sajoin: Kullanıcıyı, belirlenen kanal(lar)a kendi istediği dışında girmesi için kullanılır.
Kullanım1: /sajoin nick #kanal
Kullanım2: /sajoin nick #kanal1,#kanal2,#kanal3..

Samode: Kanalda mlock tarafından serbest bırakılmış olan modelerde değişiklik yapmak ve için kullanılır.
Kullanım: /samode #kanal ±mode [nick]

Sapart: Kullanıcıyı, belirlenen kanal(lar)dan kendi isteği dışında çıkartmak için kullanılır.
Kullanım1: /sapart nick #kanal
Kullanım2: /sapart nick #kanal1,#kanal2,#kanal3..

Sdesc: Sunucunun bilgi satırını, squit ve restart uygulanmasına gerek kalmadan değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /sdesc bilgi
Not: Değişikliğin aktif olması için /restart komutunun kullanılmasına gerek kalmaz.

Sethost: Kendi hostumuzu değiştirmek için kullanır. (Vhost)
Kullanım: /sethost yenihost

Setident: Kendi identdimizi değiştirmek için kullanır.
Kullanım: /setident yeniidentd

Shun: Kullanıcının, komutu kullanmasını ve sunucuya pong göndermesini engellemek için kullanılır.
Kullanım1: /shun identd@host/nick [süre] sebep => Shun uygulamak için kullanılır.
Örnek: /shun *@12.13.14.156 1d1h Test
Örnek: /shun EgitimBOT Test
Not: Eğer süre belirtilmez ise veya 0 olarak belirtilirse, shun sürekli geçerli olur.
1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün
Kullanım2: /shun -identd@host => Uygulanan shun’ı kaldırmak için kullanılır.
Örnek: /shun -*@12.13.14.156
Kullanım3: /shun => Shun listesini görmek için kullanılır.

Spamfilter: Sunucuda kelime belirterek, o kelimeyi kullanan kullanıcılara uygulanacak cezaları belirlemek için kullanılır.
Sebep, spama eklenen ifadenin eklenme sebebidir. Boşluk yerine _ kullanılmalıdır.
İfade, spama eklenen kelime veya cümledir.
Kullanım: /spamfilter add|del|remove|+|- parametre ceza cezasüresi sebep ifade
Parametreler;
p: Özele yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
n: Özele notice ile yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
c: Kanala yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
N: Kanala notice ile yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
P: Kanaldan /part mesaj komutu ile çıkarken mesaj olarak yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
q: Sunucudan /quit mesaj komutu ile çıkarken mesaj olarak yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
d: DCC ile gönderilecek dosya ismine göre spam eklemek için kullanılır.
a: /away mesaj komutu ile yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
t: Topice yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
u: Kullanıcıya göre spam eklemek için kullanılır.
Cezalar;
Kill: Kullanıcıya kill atılır.
Tempshun: Kullanıcıya geçici shun atılır
Shun: Kullanıcıya shun atılır.
Kline: Kullanıcıya kline atılır.
Gline: Kullanıcıya gline atılır.
Zline: Kullanıcıya zline atılır.
Block: Kullanıcının yazdığı mesajın hedefe ulaşması engellenir.
Dccblock: Kullanıcının dcc gönderimi engellenir.
Viruschan: Kullanıcı tüm kanallardan çıkartılıp önceden belirlenen kanala sokulur. /msg ve /notice harici bir komut uygulayamaz.
1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün

Squit: Herhangi bir sunucunun, network ile bağlantısını kesmek için kullanılır. Genellikle sunucu yönlendirmelerini iptal etmek için kullanılır.
Kullanım: /squit sunucu

Tempshun: Kullanıcıya geçiçi olarak shun uygulamak için kullanılır. Kullanıcı sunucudan çıktığında, uygulanan shun otomatik olarak kalkar.
Kullanım1: /tempshun nick [sebep] => Tempshun uygulamak için kullanılır.
Kullanım2: /tempshun -nick => Uygulanan tempshun’ı kaldırmak için kullanılır.

Trace: Belirtilen kullanıcı veya link hakkında bilgi almak için kullanılır.
Kullanım1: /trace nick => Kullanıcının; Bağlantı sınıfı, nick, ip(host) ve lag durumu bilgisini verir.
Örnek: /trace EgitimBOT
Veri: User clients EgitimBOT [XX.XXX.XXX.XXX] 7
Kullanım2: /trace link => Linke kurulu olan IRCd türü bilgisini verir.
Örnek: /trace access.Sohbet.Net
Veri: Link Unreal3.2.7. access.Sohbet.Net access.Sohbet.Net
Kullanım3: /trace => Sunucuda bulunan tüm kullanıcı ve bağlı olan tüm linkler hakkında bilgi verir.


Tsctl: İleri düzeyde olan bu komut, sunucunun dahili irc saatini ayarlamak için kullanılır. Kullanılan IRC saati ile orantılıdır.
Kullanım1: /tsctl offset ± time => Sunucunun dahili irc saatini ayarlamak için kullanılır.
Kullanım2: /tsctl time => Aktif saati öğrenmek için kullanılır.
Kullanım3: /tsctl alltime => Tüm sunucunun aktif saatini öğrenmek için kullanılır.
Kullanım4: /tsctl svstime timestamp => Tüm sunucunun saatini ayarlamak için kullanılır.

Undccdeny: Sunucuda dcc ile gönderimi engellenen dosya uzantısının, engelini kaldırmak için kullanılır.
Kullanım: /undccdeny engellidosyauzantısı

Wallops: Sunucu yöneticilerinin, +w moduna sahip kullanıcılara mesaj göndermeleri için kullanılır.
Kullanım: /wallops mesaj

Zline: Kullanıcının sunucu ile bağlantısını kesmek ve bir daha sunucuya girmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım1: /zline identd@host/nick [süre] sebep => Zline uygulamak için kullanılır.
Örnek: /zline *@12.13.14.156 1d1h15s Test
Örnek: /zline EgitimBOT Test
Not: Eğer süre belirtilmez veya 0 olarak belirtilir ise, zline sürekli geçerli olur.
1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün
Kullanım2: /zline -identd@host => Uygulanan zline’ı kaldırmak için kullanılır.
Örnek: /zline -*@12.13.14.156

Oper Komutları (Opercmds) hakkında IRCd’den yardım almak için /helpop ?opercmds komutu kullanılır.

* Oper Komutları (Opercmds) konusu eğitimi sona ermiştir.

* Dökümanı okumayı bitirdikden sonra, ilgili eğitmene bunu bildiriniz.


Bir önceki yazımız olan Türkçe mIRC Nickserv Set/Unset Komutları başlıklı makalemizde mIRC Nickserv Set/Unset Komutları, Nickserv Set/Unset Komutları ve Türkçe mIRC Nickserv Set/Unset Komutları hakkında bilgiler verilmektedir.

Türkçe mIRC Oper Komutları Hakkında Yorum Yap

Türkçe mIRC Oper Komutları
En Çok İndirilenler
 • Türkçe mIRC

  Türkçe mIRC programı'nın Türkiye resmi download adresi www.turkirc.com'dur. Türkçe mIRC bugün Türkiye'nin her yerinde kullanılan bir chat sohbet programıdır. Türkçe mirc programı ile sohbet edebilir yepyeni arkadaşlıklar kurabilirsini...

 • HelpOper Script v2

  Sohbet.NET HelpOper Script  Helpoper Script'in 2. versionu ile karşınızdayız. Bu version ile daha çok gelişen scriptimiz sizlere geniş kolaylıklar sağlayacaktır. v2 versionu ile işte HelpOper Script sizlerle.. HelpOper Script, Türkiy...

 • HelpOper Script v3

  DOSYA.CO download LINK HelpOper v.3 Script çıktı! Merakla beklenen sohbet.net Help departmanı birim ekibi tarafından yapılan HelpOper Script v.3 artık sizlerle. Kullanışlı menüleri, kolaylaştırıcı addonları ve göze hitap eden görünüm...

 • Google Tool, Google Tools...

  Nedir ? Google Üzerinde Site Tanıtımı, Site Araçları Düzenlemesi Yapılan Yol - Ne İşe Yarar ? Google üzerinden belli bilgileri çekmeye yarar.. Kullanımı; /google -a [kelime] => Googlede belirttiğiniz kel...

 • Proxy Koruması Çok gelişmiş

  menu menubar,status,channel { . • Proxy Koruması ..Açık:.enable #MKSProxy | echo -a 0,4 Proxy koruması devrede. ..Kapalı:.disable #MKSProxy | echo -a 0,2 Proxy koruması devredışı. } #MKSProxy off alias proxy_ { if ($1) { inc %_ ...

 • Sohbet Script

  [caption id="attachment_5906" align="alignnone" width="300"] Türkçe mirc indirmek için tıklayınız[/caption] Sohbet Script Güncellendi. Kolay menu %100 türkçe kullanım sade ve sış tema ile karşınızda....

 • Kanal Koruma Sistemi addonu

  alias badtara { var %jnk 1 while %jnk <= $nick($1,0) { if $ulist($nick($1,%jnk),badnick,0) { mode $chan +b $nick($1,%jnk) kick $chan $nick($1,%jnk) 1Nickiniz Kanal kurallarına aykırı. 4"/nick yeninickiniz" 1şeklinde nickinizi de...

 • Sc5 Saldırı Koruma Kodu

  ConferenceRoom sunucular için Sc5 saldırılarına kline atan bir koruma hazır kodudur.  Bu kod ile sunucunuzu Sc5 saldırılarına karşı koruyabilirsiniz. Dosyayı indirdiğinizde içerikte kullanımı yazmaktadır. Kodu indirmek için lütfen yuk...

 • Kanal Temizleme Kodu (Tür...

  Basit ve kullanışlı bir koddur kodu mircinizin Alias kısmına ekleyeceksiniz. F8 tuşuna basınca kanalı Türk Bayrağıyla temizleyecektir. Bu kodu indirmek için yukarıda ki programı indir butonunu kullanınız... ...

 • IRC Proxy Koruma Kodu

  IRC Proxy Koruması arayan arkadaşlara yardımcı olacagına inandıgım bir kod paylaşmak istiyorum.. Bu kod ile proxy ipleri sunucuzdan uzaklaştırabilirsiniz. Kodu indirmek için lütfen yukarıda ki botunu kullanınız. ...

Aranan Kelimeler
 • Türkçe mIRC Oper Komutları
 • Türkçe mIRC Oper Komutları indir
 • Türkçe mIRC Oper Komutları türkçe
 • Türkçe mIRC Oper Komutları son sürüm


islami sohbet
%d blogcu bunu beğendi: