Özel Koruması , Küfür Ban Deop Koruması

alias ozelk dialog -m ozelk ozelk
dialog ozelk {
title “HelpOper Script”
size -1 -1 90 95
option dbu
icon 1, 1 2 90 27, icon/cod.jpg
box “ÖzeL Korumalar “, 2, 4 31 80 42
check “Küfür Koruması”, 3, 14 40 53 10
check “Ban Koruması”, 4, 14 50 50 10
check “Deop Koruması”, 5, 14 60 50 10
button “Kaydet / Kapat”, 9, 25 78 45 14,ok
}
on 1:dialog:ozelk:sclick:3:{ if %oz3 = Kapalı {
.enable #okufur | did -cxa ozelk 3 Açık | .set %oz3 Açık
}
else {
.disable #okufur | did -cxa ozelk 3 Kapalı | .set %oz3 Kapalı
}
}
on 1:dialog:ozelk:sclick:4:{ if %oz4 = Kapalı {
.enable #banozel | did -cxa ozelk 4 Açık | .set %oz4 Açık
}
else {
.disable #Banozel | did -cxa ozelk 4 Kapalı | .set %oz4 Kapalı
}
}
on 1:dialog:ozelk:sclick:5:{ if %oz5 = Kapalı {
.enable #deopo | did -cxa ozelk 5 Açık | .set %oz5 Açık
}
else {
.disable #deopo | did -cxa ozelk 5 Kapalı | .set %oz5 Kapalı
}
}
on *:dialog:ozelk:init:*: {
if (%oz3 = Açık) { .enable #oKufur | did -c ozelk 3 }
if (%oz4 = Açık) { .enable #Banozel | did -c ozelk 4 }
if (%oz5 = Açık) { .enable #deopo | did -c ozelk 5 }
}
}
#okufur off
on *:TEXT:*:?:{ var %1 1 | while %1 <= $gettok($1-,0,32) { if $read(scripts/kufur.txt,w,$+(*,$gettok($1-,%1,32),*)) { privmsg $nick 2Ignore edildiniz. %Logo | ignore -u180 $nick | close -m $nick } | inc %1 } }
#okufur end

#banozel off
on *:ban:#: {
if ($bnick == $me) {
cs unban #
join #
cs deprotect # $nick | .mode # -o $nick | .kick # $nick Sakın Birdaha Olmasın! %Logo
msg $nick 4Beni Banlayamazsın! %logo
}
}
#banozel end

#Deopo off
on 1:DEOP:#:{
if ($nick == $me) { halt }
if ($opnick == $me) { cs op $Chan $me }
}
#deopo end

Bir cevap yazın