SpamfiLter Addonu

menu Status,ChanneL {
• Spamfilter:dialog -m spam spam
}
on ^$*:hotlink:/(“?”)/:@Spamfilter:return
on *:hotlink:*:@Spamfilter: {
spamfilter del $noqt($gettok($hotLine,3,32)) $noqt($gettok($hotLine,6,32)) $noqt($gettok($hotLine,9,32)) $noqt($gettok($hotLine,12,32)) $noqt($gettok($hotLine,15,32))
}

dialog spam {
title “SpamFilter Kontrol”
size -1 -1 223 165
option dbu
radio “Z-Line”, 4, 33 67 39 10
radio “G-Zline”, 5, 33 79 42 10
radio “Block”, 6, 33 90 41 10
radio “Shun”, 1, 94 80 42 10
radio “DCC Block”, 2, 94 91 44 10
radio “G-Line”, 3, 94 68 44 10
radio “Temp Shun”, 7, 161 80 44 10
radio “KİLL”, 8, 161 91 39 10
radio “K-Line”, 9, 161 68 41 10
box “Ceza Türleri”, 10, 26 58 187 47
text “Asama 2”, 11, 1 76 24 8
check “Kanala Gön. Mesajlar”, 12, 31 10 68 10
check “Özele Gön. Mesajlar”, 13, 31 23 63 10
check “Topic Mesajı”, 14, 31 36 43 10
check “Kisiye Gön. Noticeler”, 15, 100 23 63 10
check “DCC Mesajı”, 16, 169 36 41 10
check “Kanala Gön. Noticeler”, 17, 100 10 62 10
check “Part Mesajı”, 18, 169 23 41 10
check “Away Mesajı”, 19, 100 36 43 10
check “Quit Mesajı”, 20, 169 10 41 10
text “Asama 1”, 21, 1 24 23 8
box “Ceza Seçenekleri”, 22, 26 1 188 53
edit “”, 23, 47 132 10 10, autohs
text “Gün”, 24, 34 132 12 8
edit “”, 25, 78 131 54 10, autohs
box “Ceza Süresi”, 26, 32 120 37 25
box “Ceza Nedeni”, 27, 73 120 64 25
edit “”, 28, 152 131 50 10, autohs
box “Cezai Kelime”, 29, 144 120 64 25
box “Ceza Süre/Neden ve Cezai Kelime”, 30, 26 110 187 54
text “Asama 3”, 31, 1 128 24 8
button “Ekle”, 32, 31 150 35 10
button “Sil”, 33, 72 150 35 10
button “Listele”, 34, 113 150 35 10
button “Tüm Spamlari Sil”, 35, 155 150 49 10
}
on *:dialog:spam:*:*: {
if $devent == sclick {
if $did == 35 { set %tspamsil on | spamfilter }
if $did(4).state == 1 { set %yaptirim zline }
if $did(3).state == 1 { set %yaptirim gline }
if $did(9).state == 1 { set %yaptirim kline }
if $did(5).state == 1 { set %yaptirim gzline }
if $did(1).state == 1 { set %yaptirim shun }
if $did(7).state == 1 { set %yaptirim tempshun }
if $did(6).state == 1 { set %yaptirim block }
if $did(2).state == 1 { set %yaptirim dccblock }
if $did(8).state == 1 { set %yaptirim kill }
if $did(12).state == 1 { set %yaptirim1 c }
else { unset %yaptirim1 }
if $did(17).state == 1 { set %yaptirim2 N }
else { unset %yaptirim2 }
if $did(20).state == 1 { set %yaptirim3 q }
else { unset %yaptirim3 }
if $did(13).state == 1 { set %yaptirim4 p }
else { unset %yaptirim4 }
if $did(15).state == 1 { set %yaptirim5 n }
else { unset %yaptirim5 }
if $did(18).state == 1 { set %yaptirim6 p }
else { unset %yaptirim6 }
if $did(14).state == 1 { set %yaptirim7 t }
else { unset %yaptirim7 }
if $did(19).state == 1 { set %yaptirim8 a }
else { unset %yaptirim8 }
if $did(16).state == 1 { set %yaptirim9 d }
else { unset %yaptirim9 }
if $did(23) != $null { set %ssure $did(23) }
if $did(25) != $null { set %ssebep $did(25) }
if $did(28) != $null { set %skelime $did(28) }
if $did == 34 { /spamfilter }
if $did == 33 { /spamfilter del $$?”Parametreyi Yazınız. Yani Neleri Yasakladıgınızı Özel Msg Kanal Msg Quit,Topic Vb.” $$?”Ceza Türünü Yazınız Zline,Gline Vb.” – – $$?”Cezai Kelimeyi(Sileceğiniz Kelimeyi) Yazınız” }
if $did == 32 { spamfilter add %yaptirim1 $+ %yaptirim2 $+ %yaptirim3 $+ %yaptirim4 $+ %yaptirim5 $+ %yaptirim6 $+ %yaptirim7 $+ %yaptirim8 $+ %yaptirim9 %yaptirim $did(23) $+ d $did(25) $did(28) }
if $did == 35 { set %tspamsil on | spamfilter }
}
if $devent == init {
if %yaptirim == zline { did -c $dname 4 }
if %yaptirim == gline { did -c $dname 3 }
if %yaptirim == kline { did -c $dname 9 }
if %yaptirim == gzline { did -c $dname 5 }
if %yaptirim == shun { did -c $dname 1 }
if %yaptirim == tempshun { did -c $dname 7 }
if %yaptirim == block { did -c $dname 6 }
if %yaptirim == dccblock { did -c $dname 2 }
if %yaptirim == kill { did -c $dname 8 }
did -a $dname 23 %ssure
did -a $dname 25 %ssebep
did -a $dname 28 %skelime
}
if $devent == close {
unset %yaptirim*
}
}
raw 229:*: {
if %tspamsil == on {
/spamfilter del $3 $4 $7 $8 $10-
.timerufuk2 1 2 unset %tspamsil
.timerufuk 1 2 echo -as 4Tüm Spamlar Silindi. Eğer Silinmeyen Varsa Unrealircd.Conf’tan Kaldırmalısınız.
}
$iif(!$window(@SpamFiLter),window -nC @SpamFiLter) {
echo -e @SpamFilter 12Atılan Parametreler:4 $qt($3) 12Ceza Türü:4 $qt($4) 12Atılma Süresi:4 $qt($6) 12Atılma Sebebi:4 $qt($8) 12Atılan Kelime:4 $qt($remove($10,:)) 12Atan Nick:4 $qt($gettok($9,1,33)) $qt(10SPAMI SİL)
haltdef
}
}
on ^*:snotice:*: {
if $2 == removed && $3 == spamfilter {
$iif(!$window(@biLgi),window -nC @biLgi) {
echo -et @biLgi 7»º» 10[Spamfilter] 1Hareket: 12[KALDIRMA] 1Kaldıran Nick:4 $gettok($1,1,33) 1Kaldırılan Kelime:4 $remove($4,’) | halt
}
}
if $2 == Spamfilter && $3 == added: {
$iif(!$window(@biLgi),window -nC @biLgi) {
echo -et @biLgi 7»º» 10[Spamfilter] 1Hareket: 12[Aktif Etme] 1Atan Nick:4 $gettok($19,1,33) 1Atılan Parametreler: 4 $remove($6,]) 1 1Atılma Sebebi:4 $remove($10,]) 1Atılan Kelime:4 $remove($4,’) | halt
}
}
if $1 == [Spamfilter] && $3 == matches && $4 == filter {
$iif(!$window(@biLgi),window -nC @biLgi) {
echo -et @biLgi 7»º» 10[SPAMFİLTER TAKILMA] 12Takılan Nick:4 $gettok($2,1,33) 12Takılan İp:4 $gettok($2,2,64) 3Spamdaki Ekli Kelime:4 $remove($5,:,’) 7Userin Yazdığı Kelime:4 $remove($8-,’,]) | halt
}
}
}

 

Çok gelişmiş Spamfilter addonu

Not: alıntıdır

Bir cevap yazın