mIRC Proxy Bulucu

; Proxy Bulucu By SCouNDReL; http://www.proxy4free.com a Tesekkurler; /proxybulucu komutu ile Calistirin; Iyi Sanslar (:alias sjn { sockwrite -n proxy $1- | did -ra proxy 8 Yukleniyor... }alias sjn2 { sockwrite -n proxy2 $1- | did -ra proxy 8 Yukleniyor... }alias sjn3 { sockwrite -n proxy3 $1- | did -ra proxy 8 Yukleniyor... }alias cleartext { return $remove($1-,< ,>,/,td,br) }alias pwhois { sockclose proxy3 | sockopen proxy3 www.proxy4free.com 80 | set %sjn.pwhois $1 }alias pagejump { sockclose proxy2 | sockopen proxy2 www.proxy4free.com 80 | set %sjnproxy.link $1- $+ .html }alias proxybulucu {  dialog -m proxy proxy    sockclose proxy   sockopen proxy www.proxy4free.com 80}on *:SockOpen:proxy:{  if ($sockerr) { did -ra proxy 8 Hata! | sockclose proxy* }     sjn GET / HTTP/1.1   sjn host: www.proxy4free.com  sjn User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)   sjn $crlf}on *:SockRead:proxy:{  var %a  sockread %a   if (page isin $gettok(%a,5,32)) { did -a proxy 1 $remove($gettok($gettok(%a,5-,32),2,$asc(>)),< ,/a,>,/td) }}dialog proxy {  title "Proxy Bulucu"  size -1 -1 267 162  option dbu  list 1, 5 19 33 105, size  text "Sayfa Listesi", 2, 8 8 25 8  text "Sayfayi Gormek Icin Cift Tikla", 3, 1 125 41 17  list 4, 43 19 216 105, size  button "Kullan", 5, 123 126 49 12  button "Whois", 6, 199 126 51 12  text "Proxy Listesi", 7, 134 8 31 8  edit "Yukleniyor", 8, 82 144 111 11, read  button "Proxy Kullanma", 9, 53 126 50 12}on *:dialog:proxy:*:*:{  if ($devent == dclick) {    if ($did == 1) { unset %sjn.answer | unset %sjn.test | pagejump $remove($did(1).seltext,$chr(32)) | did -r proxy 4 }  }  if ($devent == init) { did -b proxy 8 }  if ($devent == sclick) { if ($did == 6) {         $iif($dialog(pwhois),dialog -x pwhois pwhois)      $iif($did(4).sel,dialog -m pwhois pwhois)          unset %sjn.answer           $iif($did(4).sel,pwhois $gettok($did(4).seltext,1,32))    }    if ($did == 5) { .firewall on | .firewall -mp $gettok($did(4).seltext,1,32) $gettok($did(4).seltext,3,32) | echo -a Kullanilan Proxy -> $gettok($did(4).seltext,1,32) $gettok($did(4).seltext,3,32) }    if ($did == 9) { .firewall off | echo -a Proxy Kullanimi Iptal Edildi }      }  if ($devent == Close) { sockclose proxy* }}on *:SockOpen:proxy2:{  if ($sockerr) { did -ra proxy 8 Hata! | sockclose proxy* }   sjn2 GET / $+ %sjnproxy.link HTTP/1.1  sjn2 host: www.proxy4free.com  sjn2 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)    sjn2 $crlf}on *:SockRead:proxy2:{  var %a  sockread %a    if ($gettok(%a,1,32) == <tr ) && (href !isin %a) { set %sjn.test Ok! }  if (%sjn.test == Ok!) && (bgcolor !isin %a) && (align !isin %a) && (class !isin %a) && (href !isin %a) && (width !isin %a) { %sjn.answer = %sjn.answer - $cleartext(%a) }  if ($gettok(%a,1,32) == </tr>) { $iif($remove(%sjn.answer,-,tr,$chr(32)) && %sjn.answer != - tr && $mid($gettok(%sjn.answer,2,32),1,1) isnum,did -a proxy 4 $gettok($remove(%sjn.answer,tr),2-,32)) | unset %sjn.test | unset %sjn.answer }}on *:SockClose:proxy*:{  did -ra proxy 8 Tamam.}dialog pwhois {  title "Whois Bak"  size -1 -1 158 188  option dbu  edit "", 1, 12 12 135 157,read vsbar multi autovs autohs  button "Tamam", 2, 59 174 37 12, ok}on *:Dialog:pwhois:close:*:sockclose proxy3 | did -ra proxy 8 Tamam.on *:SockOpen:proxy3:{  sjn3 GET /cgi-bin/whois.cgi?domain= $+ %sjn.pwhois HTTP/1.1  sjn3 host: www.proxy4free.com  sjn3 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)  sjn3 $crlf}on *:SockRead:proxy3:{  var %a  sockread %a  if (<code> isin %a) {    var %i 3    while %i < = 19 {      did -a pwhois 1 $cleartext($gettok(%a,%i,$asc(>))) $+ $crlf      inc %i      }    }}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir