Proxy Koruması Çok gelişmiş

menu menubar,status,channel {
. •
..Açık:.enable #MKSProxy | echo -a 0,4 devrede. 
..Kapalı:.disable #MKSProxy | echo -a 0,2 Proxy koruması devredışı. 
}
#MKSProxy off
alias proxy_ {
if ($1) {
inc %_
sockopen $+(proxy*,%_) www.simpleproxylist.com 80
sockmark $+(proxy*,%_) $1
}
}
on *:sockopen:proxy*:{
var %s sockwrite -n $sockname
%s GET /info.php?ip= $+ $sock($sockname).mark HTTP/1.1
%s Host: www.simpleproxylist.com
%s $crlf
}
on *:sockread:proxy*:{
var %’ [ $+ [ $sockname ] ]
sockread %’ [ $+ [ $sockname ] ]
if (*Proxy:* iswm %’ [ $+ [ $sockname ] ]) {
gzline $+(*@,$sock($sockname).mark) 1h 1IP adresinizde 4PROXY 1girişi tespit edilmiştir.
if !$window(@prxy-tor) { window -neg1 @prxy-tor } | echo @prxy-tor ( $+ $time $+ ) $+(4 $chr(32),$sock($sockname).mark),$chr(32)) 1IP adresinizde 4PROXY 1girişi tespit edilmiştir.
halt
}
}
raw 352:*:{
proxy_ $4
}
on *:snotice:*Client connecting*: {
.who +I $9
}
#MKSProxy end

menu @Who {
Ekranı Temizle:Clear
}
raw *:*:{
if $numeric == 352 {
if !$window(@Who) { .window -n @Who }
echo @Who 4 N i c k 2 : 1 $6 4 I d e n t 2 : 1 $3 4 H o s t 5 / 14 İ p N u m a r a s ı 2 : 1 $4 4 M O D E 2 : 1 $7 4 F u l l n a m e 2 : 1 $9-
haltdef
}
if $numeric == 315 { haltdef }
}

—-

Not: Alıntıdır

2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir