clone on/off

kodunda yapacağın ufak bi modifiye bu işi halledebilir. ;

Kod:
#clonededector on
on *:join:#:{
if ($nick != $me) {
if ($ial($address($,2)0) > 1) {
set %clone.count [ $+ [ $nick ] ] $ial($address($,2)0)
:cloop
if (%clone.count [ $+ [ $nick ] ] < 1) { goto clend } set %clecho %clecho 02 $+ $ial($address($,2), %clone.count [ $+ [ $nick ] ] ).nick dec %clone.count [ $+ [ $nick ] ] goto cloop :clend echo $chan Cloneler 4,1( $+ %clecho $address($nick,2) $+ ) } if ($ial($address($nick,2),0) > 4) { gzline $address($nick,2) Clone | msg $chan Cloneler 4,1( $+ %clecho $address($nick,2) $+ ) }
unset %clecho*
unset %clone.count*
}
}

#clonededector end

menu status,menubar,channel {
CLone Dedector
.On:.enable #clonededector | echo -a 2 Clone Dedector On
.Off:.disable #clonededector | echo -a 2 Clone Dedector Off
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.