Cnick Komutları

Cnick komutları, mIRC üzerinden sunucuda bulunan kullanıcılara belli parametreler kullanarak renk vermek için kullanılır.
Bu parametreler r, a, n, i, o, v, p, y, l, m ve s parametreleridir.
Şimdi bu parametrelerin ne işe yaradığını ve nasıl kullanılacağına bakalım;

Parametresiz: Kanalda belli bir kipe (+, h, o, a, q) sahip olan kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick mask renkkodu prefix

Örnek1: /cnick * 4 @ => Kanalda +o kipine sahip olan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

Örnek2: /cnick * 4 %,@ => Kanalda +h ve +o kiplerine sahip olan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

Örnek3: /cnick Xr!*@* 4 % => Kanalda +h kipine sahip olan Xr nickine, nick listesinde ve gönderdiği mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

Örnek4: /cnick ????? 4 & => Kanalda +a kipine sahip olan nicki 5 haneli kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

r: Cnick listesinde ekli olan kullanıcıyı silmek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -r mask
Örnek: /cnick -r Xr!*@*

a: Kanalda herhangi bir kipe (+, h, o, a, q) sahip olan kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -a mask renkkodu

Örnek1: /cnick -a * 4 => Kanalda herhangi bir kipe sahip olan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

Örnek2: /cnick -a Xr!*@* 4 => Kanalda herhangi bir kipe sahip olan Xr nickine, nick listesinde ve gönderdiği mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

Örnek3: /cnick -a ????? 2 => Kanalda herhangi bir kipe sahip olan nicki 5 haneli kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.

n: Kanalda herhangi bir kipe (+, h, o, a, q) sahip olmayan kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -n mask renkkodu

Örnek1: /cnick -n * 4 => Kanalda herhangi bir kipe sahip olmayan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

Örnek2: /cnick -n Xr!*@* 4 => Kanalda herhangi bir kipe sahip olmayan Xr nickine, nick listesinde ve gönderdiği mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

Örnek3: /cnick -n ????? 2 => Kanalda herhangi bir kipe sahip olmayan nicki 5 haneli kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.
i: Kanalda mIRC’in ignore listesinde bulunan kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -i mask renkkodu

Örnek1: /cnick -i * 2 => Kanalda mIRC’in ignore listesinde bulunan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.

Örnek2: /cnick -i Xr!*@* 2 => Kanalda mIRC’in ignore listesinde bulunan Xr nickine, nick listesinde ve gönderdiği mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.

Örnek3: /cnick -i ????? 2 => Kanalda mIRC’in ignore listesinde bulunan nicki 5 haneli kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.

o: Kanalda mIRC’in op listesinde bulunan kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -o mask renkkodu

Örnek1: /cnick -o * 4 => Kanalda mIRC’in op listesinde bulunan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

Örnek2: /cnick -o Xr!*@* 4 => Kanalda mIRC’in op listesinde bulunan Xr nickine, nick listesinde ve gönderdiği mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

Örnek3: /cnick -o ????? 4 => Kanalda mIRC’in op listesinde bulunan nicki 5 haneli kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.


Aop: mIRC’in op listesine kullanıcı eklemek için kullanılır. Eklenilen kullanıcı, bulunduğumuz herhangi bir kanala girdiğinde bizim tarafımızdan op (@) verilir.
Kullanım: /aop -rw mask #Helpteam sunucuismi

Örnek1: /aop Xr!*@* => Nicki Xr olan kullanıcıya komutu uyguladığımız sunucuda, bulunduğumuz herhangi bir kanala girdiğinde bizim tarafımızdan op (@) verilmesi için kullanılır.

Örnek2: /aop Xr!*@* #Helpteam => Nicki Xr olan kullanıcıya komutu uyguladığımız sunucuda, sadece #Helpteam kanalına girdiğinde bizim tarafımızda op (@) verilmesi için kullanılır.

Örnek3: /aop Xr!*@* Mynet.bz => Nicki Xr olan kullanıcıya sadece Mynet.bz sunucusunda, bulunduğumuz herhangi bir kanala girdiğinde bizim tarafımızdan op (@) verilmesi için kullanılır.

Örnek4: /aop Xr!*@* #Helpteam Mynet.bz => Nicki Xr olan kullanıcıya sadece Mynet.bz sunucusunda, sadece #Helpteam kanalına girdiğinde bizim tarafımızda op (@) verilmesi için kullanılır.

Örnek5: /aop -r Xr!*@* => Nicki Xr olan kullanıcıyı op listesinden silmek için kullanılır.

Örnek6: /aop -w Xr!*@* => Nicki Xr olan kullanıcıya bulunduğumuz tüm sunucularda, bulunduğumuz herhangi bir kanala girdiğinde bizim tarafımızdan op (@) verilmesi için kullanılır.

Örnek7: /aop -w Xr!*@* #Helpteam => Nicki Xr olan kullanıcıya bulunduğumuz tüm sunucularda, sadece #Helpteam kanalına girdiğinde bizim tarafımızda op (@) verilmesi için kullanılır.

v: Kanalda mIRC’in voice listesinde bulunan kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -v mask renkkodu

Örnek1: /cnick -v * 2 => Kanalda mIRC’in voice listesinde bulunan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.

Örnek2: /cnick -v Xr!*@* 2 => Kanalda mIRC’in voice listesinde bulunan Xr nickine, nick listesinde ve gönderdiği mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.

Örnek3: /cnick -v ????? 2 => Kanalda mIRC’in voice listesinde bulunan nicki 5 haneli kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.


Avoice: mIRC’in voice listesine kullanıcı eklemek için kullanılır. Eklenilen kullanıcı, bulunduğumuz herhangi bir kanala girdiğinde bizim tarafımızdan voice (+) verilir.
Kullanım: /avoice -rw mask #Helpteam sunucuismi

Örnek1: /avoice Xr!*@* => Nicki Xr olan kullanıcıya komutu uyguladığımız sunucuda, bulunduğumuz herhangi bir kanala girdiğinde bizim tarafımızdan voice (+) verilmesi için kullanılır.

Örnek2: /avoice Xr!*@* #Helpteam => Nicki Xr olan kullanıcıya komutu uyguladığımız sunucuda, sadece #Helpteam kanalına girdiğinde bizim tarafımızda voice (+) verilmesi için kullanılır.

Örnek3: /avoice Xr!*@* Mynet.bz => Nicki Xr olan kullanıcıya sadece Mynet.bz sunucusunda, bulunduğumuz herhangi bir kanala girdiğinde bizim tarafımızdan voice (+) verilmesi için kullanılır.

Örnek4: /avoice Xr!*@* #Helpteam Mynet.bz => Nicki Xr olan kullanıcıya sadece Mynet.bz sunucusunda, sadece #Helpteam kanalına girdiğinde bizim tarafımızda voice (+) verilmesi için kullanılır.

Örnek5: /avoice -r Xr!*@* => Nicki Xr olan kullanıcıyı voice listesinden silmek için kullanılır.

Örnek6: /avoice -w Xr!*@* => Nicki Xr olan kullanıcıya bulunduğumuz tüm sunucularda, bulunduğumuz herhangi bir kanala girdiğinde bizim tarafımızdan voice (+) verilmesi için kullanılır.

Örnek7: /avoice -w Xr!*@* #Helpteam => Nicki Xr olan kullanıcıya bulunduğumuz tüm sunucularda, sadece #Helpteam kanalına girdiğinde bizim tarafımızda voice (+) verilmesi için kullanılır.

p: Kanalda mIRC’in protect listesinde bulunan kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -p mask renkkodu
Örnek1: /cnick -p * 4 => Kanalda mIRC’in protect listesinde bulunan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

Örnek2: /cnick -p Xr!*@* 4 => Kanalda mIRC’in protect listesinde bulunan Xr nickine, nick listesinde ve gönderdiği mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

Örnek3: /cnick -p ????? 4 => Kanalda mIRC’in protect listesinde bulunan nicki 5 haneli kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.


Protect: mIRC’in protect listesine kullanıcı eklemek için kullanılır.
Eklenilen kullanıcı bulunduğumuz herhangi bir kanalda op (@) yetkisine sahip ise ve başka bir kullanıcı tarafından yetkisi deop yapılır ise, deop yapan kullanıcının yetkisi bizim tarafımızdan deop (-o) yapılacaktır.
Kullanım: /protect -rw mask #Helpteam sunucuismi

Örnek1: /protect Xr!*@* => Nicki Xr olan kullanıcı komutu uyguladığımız sunucuda, bulunduğumuz herhangi bir kanalda op (@) yetkisine sahip ise, yetkisini deop yapan kullanıcı bizim tarafımızda deop (-o) yapılır.

Örnek2: /protect Xr!*@* #Helpteam => Nicki Xr olan kullanıcı komutu uyguladığımız sunucuda, #Helpteam kanalında op (@) yetkisine sahip ise, yetkisini deop yapan kullanıcı bizim tarafımızda deop (-o) yapılır.

Örnek3: /protect Xr!*@* Mynet.bz => Nicki Xr olan kullanıcı sadece Mynet.bz sunucusunda, bulunduğumuz herhangi bir kanalda op (@) yetkisine sahip ise, yetkisini deop yapan kullanıcı bizim tarafımızda deop (-o) yapılır.

Örnek4: /protect Xr!*@* #Helpteam Mynet.bz => Nicki Xr olan kullanıcı sadece Mynet.bz sunucusunda, #Helpteam kanalında op (@) yetkisine sahip ise, yetkisini deop yapan kullanıcı bizim tarafımızda deop (-o) yapılır.
Örnek5: /protect -r Xr!*@* => Nicki Xr olan kullanıcıyı protect listesinden silmek için kullanılır.

Örnek6: /protect -w Xr!*@* => Nicki Xr olan kullanıcı bulunduğumuz tüm sunucularda, bulunduğumuz herhangi bir kanalda op (@) yetkisine sahip ise, yetkisini deop yapan kullanıcı bizim tarafımızda deop (-o) yapılır.

Örnek7: /protect -w Xr!*@* #Helpteam => Nicki Xr olan kullanıcı bulunduğumuz tüm sunucularda, #Helpteam kanalında op (@) yetkisine sahip ise, yetkisini deop yapan kullanıcı bizim tarafımızda deop (-o) yapılır.

y: Kanalda mIRC’in notify listesinde bulunan kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -y mask renkkodu

Örnek1: /cnick -y * 2 => Kanalda mIRC’in notify listesinde bulunan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.

Örnek2: /cnick -y Xr!*@* 2 => Kanalda mIRC’in notify listesinde bulunan Xr nickine, nick listesinde ve gönderdiği mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.

Örnek3: /cnick -y ????? 2 => Kanalda mIRC’in notify listesinde bulunan nicki 5 haneli kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.

l: Kanalda idle süresine göre kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır. Süre belirtilerek kullanılabilir. Süre dakika cinsinden belirtilmelidir.
Kullanım: /cnick -ldakika mask renkkodu

Örnek1: /cnick -l7 * 4 => Kanalda idle süresi 7 dakikadan fazla olan tüm kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

Örnek2: /cnick -l7 Xr!*@* 4 => Kanalda idle süresi 7 dakikadan fazla olan Xr nickine, nick listesinde ve gönderdiği mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

Örnek3: /cnick -l7 ????? 4 => Kanalda idle süresi 7 dakikadan fazla olan nicki 5 haneli kullanıcılara, nick listesinde ve gönderdikleri mesajlarda kırmızı rengi vermek için kullanılır.

m: Kullanıcılara sadece gönderdikleri mesajlarda renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -m1 mask renkkodu

Örnek1: /cnick -m1 * 2 => Tüm kullanıcılara, sadece gönderdikleri mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.

Örnek2: /cnick -m1 Xr!*@* 2 => Xr nickine, sadece gönderdiği mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır.

Örnek3: /cnick -m1 ????? 2 => Nicki 5 haneli kullanıcılara, sadece gönderdikleri mesajlarda mavi rengi vermek için kullanılır

s: Kullanıcılara sadece nick listesinde renk kodu vermek için kullanılır.
Kullanım: /cnick -s1 mask renkkodu

Örnek1: /cnick -s1 * 2 => Tüm kullanıcılara, sadece nick listesinde mavi rengi vermek için kullanılır.

Örnek2: /cnick -s1 Xr!*@* 2 => Xr nickine, sadece nick listesinde mavi rengi vermek için kullanılır.

Örnek3: /cnick -s1 ????? 2 => Nicki 5 haneli kullanıcılara, sadece nick listesinde mavi rengi vermek için kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir