Extraban komutu ve parametreleri

[Eğitim Konusu]: Ban Komutunun Kullanımı ve Ekstra Ban Parametreleri


Bir kullanıcının, [email protected] belirterek joker karakterler yardımıyla kanala girişini engellemek için kullanilan kanal kipidir. (+b)

4Kullanım Şekli ;

/mode #kanal +b Nick!*@* » Belirtilen kanalda belirtilen nicke sahip kullaniciya ban uygular.
/mode #kanal +b *[email protected]* » Belirtilen kanalda belirtilen idente sahip kullanicilara ban uygular.
/mode #kanal +b *!*@host » Belirtilen kanalda belirtilen hosta sahip kullanicilara ban uygular.
/mode #kanal +b [email protected]* » Belirtilen kanalda belirtilen nicke ve idente sahip kullanicilara ban uygular.
/mode #kanal +b *[email protected] » Belirtilen kanalda belirtilen idente ve hosta sahip kullanicilara ban uygular.
/mode #kanal +b *Nick!*@Host » Belirtilen kanalda belirtilen nicke ve hosta sahip kullanicilara ban uygular.
/mode #kanal +b [email protected] » Belirtilen kanalda belirtilen nicke, idente ve hosta sahip kullanicilara ban uygular.
/mode #kanal +b » Belirtilen kanaldaki ban uygulanmış maskeleri listeler.

Eğer yukarıdaki komutlarda ” -b ” uygulanırsa, komutlarda belirtilmis konusu maskeye sahip kullanıcılara uygulanmış banlar deaktif olacaktır.

4Örnek Kullanım » /mode #helpteam +b CIO-AI!*@*
4Açıklama » Bu komutu uyguladığımızda, nicki “CIO-AI” olan kullanıcı #helpteam kanalına giriş yapamayacaktır.

4Örnek Kullanım » /mode #helpteam +b *X*[email protected]*
4Açıklama » Bu komutu uyguladığımızda; nickinde “X” harfi geçen, identi 3 haneli olan ve hostu “chat” kelimesi başlayan kullanıcılar #helpteam kanalına giriş yapamayacaktır.

4Gerekli Version Bilgisi ;

sunucusu üzerinde bir kanalda aynı anda en fazla kaç tane ban (+b) uygulayabileceğimizi görüntülemek için,
“/version” komutunu kullanırız. Status penceremizde çıkan bilgilerden MAXLIST=b:150 bilgisi bize bu sorunun
cevabını verecektir.

Bunun dışında bir sunucu üzerinde ekstra ban parametrelerini görüntülemek için yine “/Version” komutunu
uygularız. Status penceremize gelen bilgilerden EXTBAN=~,cqnrT bize, bulunduğumuz sunucuda kullanılabilen
ekstra ban parametrelerinin neler olduğunu söyleyecektir.

Aşağıda bu parametrelerin neler olduğu, tanımlamaları ve örneklendirmeleriyle beraber gösterilecektir.

Extbans parametreleri; ~c, ~n, ~q, ~r, ~T:block şeklindedir. Bu parametreler hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için “/helpop ?extbans” komutunu uygulayabilirsiniz.

4[~c parametresi]: Bu parametre ile, kanalımıza başka bir kanalda bulunan kullanıcıların girişini engelleriz.
4Kullanım Şekli » /mode #Kanal +b ~c:#YasakKanal
4Örnek Kullanım » /mode #helpteam +b ~c:#helpteam
4Açıklama » #helpteam kanalında bulunan kullanıcıların, #helpteam kanalına girişini engeller.

Ayrıca bu parametrede (+/%/@/&/~) prefixlerini kullanarak da engelleme yapılabilir.

~c:~#helpteam –> #helpteam kanalında ki owner(+qo) prefixine sahip kullanıcıları temsil eder.
~c:&#helpteam –> #helpteam kanalında ki superoperator(+ao) prefixine sahip kullanıcıları temsil eder.
~c:@#helpteam –> #helpteam kanalında ki operator(+o) prefixine sahip kullanıcıları temsil eder.
~c:%#helpteam –> #helpteam kanalında ki halfoperator(+h) prefixine sahip kullanıcıları temsil eder.
~c:+#helpteam –> #helpteam kanalında ki voice(+v) prefixine sahip kullanıcıları temsil eder.

4Örnek » #helpteam kanalına, #*** kanalı soplarının ve aoplarının girişini engellemek istiyorum.
4Cevap » /mode #helpteam +bb ~c:&#*** ~c:@#***

4[~n parametresi]: Bu parametre belirlediğimiz maskeye sahip kullanıcıların, nick değiştirmeleri engellenecektir.
(+ % @ & ~ prefixlerine sahip kanal yetkilileri, bu yasaktan etkilenmezler.)
4Kullanım Şekli » /mode #Kanal +b ~n:[email protected]
4Örnek Kullanım » /mode #helpteam +b ~n:*[email protected]*
4Açıklama » Identi “Egitim” olan kullanıcıların, #helpteam kanalında nick değiştirmelerini engeller.

4[~q parametresi]: Bu parametere belirlediğimiz maskeye sahip kullanıcıların mesajları kanala ulaşmayacaktır.
(+ % @ & ~ prefixlerine sahip kanal yetkilileri, bu yasaktan etkilenmezler.)
4Kullanım Şekli » /mode #Kanal +b ~q:[email protected]
4Örnek Kullanım » /mode #helpteam +b ~q:CIO-AI!*@*
4Açıklama » Nicki CIO-AI olan kullanıcının mesajları, #helpteam kanalına ulaşmayacaktır.

[~r parametresi]: Bu parametre belirlediğimiz fullname e (realname) sahip kullanıcıların, kanala girişi engellenecektir.
Kullanım Şekli » /mode #Kanal +b ~r:Fullname
Örnek Kullanım » /mode #helpteam +b ~r:*Egitim*
Açıklama » Fullname inde “Egitim” kelimesi geçen kullanıcıların, #helpteam kanalına girişi engellenecektir.

Bilgi » Eger yasaklayacağımız fullname de boşluk var ise, bu boşluğu ” _ ” karakteri temsil ederiz.

Örnek Kullanım » /mode #helpteam +b ~r:chat_Eğitim_Departmanı
Açıklama » Fullname i “ Eğitim Departmanı” olan kullanıcıların, #helpteam kanalına girişi engellenecektir.

[~T:block parametresi]: Bu parametre kanala yansımasını istemediğimiz sözcüklerin kullanımı yasaklanır.
(% @ & ~ prefixlerine sahip kanal yetkilileri, bu yasaktan etkilenmezler.)
Kullanım Şekli » /mode #Kanal +b ~T:block:mesaj
Örnek Kullanım » /mode #helpteam +b ~T:block:IRC
Açıklama » #helpteam kanalına, “IRC” kelimesi mesaj olarak gönderilemez.

Örnek Kullanım » /mode #helpteam +b ~T:block:*Egitim*
Açıklama » #helpteam kanalına, içersinde “Egitim” kelimesi geçen mesajlar gönderilemez.

[~T:Censor:Kelime]: Bu parametre ile kanala yazılan cümlenin içerisinde belirttiğimiz var ise şeklinde kanala iletilir. Cumledeki diğer kelimeler bundan etkilenmez.

Örnek : /Mode #Kanal +b ~T:censor:*Egitim*
Açıklama : Kanala yazdığımız mesaj : egitim nasıl gidiyor? şeklinde ise kanala :
nasıl gidiyor. şeklinde iletilir.

Not: extraban komutu ircdeamon tabanlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir