Flood Koruması

Saldırı sırasında ınızı +mM moduna alıp saldırı yapanları banlayan .

on @*:text:*:#:{ if ($nick isreg #) { inc -u2 $+(%,fld.,$chan,.,$nick) | if ($($+(%,fld.,$chan,.,$nick),2) >= 4) { -k # $nick 2 4,1[ Flood ] 0,1Flood blocked! % | /mode # } } }

mirc-icon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir