Fonksiyonel Hesap Makinesi

mIRC Fonksiyonel Hesap Makinesi
– Hazırlayan : Feragat
– Oluşum : 12.12.2013
– Güncelleme: 06.01.2014

sminden de anlaşılacağı üzere fonksiyonel hesaplar yapabilen bir hesap makinesidir.
mIRC’in kendi içerisinde $cos $sin $tan $acos $asin $atan $sqrt $pi tanımları bulunuyordu. Fakat sekant kosekant faktöriyel permütasyon kombinasyon vs. formül tanımları yoktu. Bunları matematiksel fonksiyonlarını inceleyerek kendim oluşturdum. Hiçbir yerden alıntı değildir. İlk versionundan farklı olarak Picture windows  işlemlerin rahat görülebilmesi için bir oluşturuldu.

Bazı Kullanım ipuçları:

– x^y isimli tuşa basıldığında x üzeri y hesabı yapar,  gibi bir sembolü olmadığı için bu şekilde yapmak zorunda kaldım. Bu hesaplama yapılırken öncelikle; üssü hesaplanacak taban sayı yazılır yani x, sonrasında x^y tuşuna basılır daha sonra üs sayısı yazılır yani y. Örnek: 5^3

– pi hesaplarken örneğin 2 x pi; 2pi şeklinde yazıp = eşittir e basın. Yani pi2 veya 2xpi gibi yazımlarda işlem yapmayacaktır. Ayrıca (sin|cos|tan|sec) miktar pi işlemi de yapmaktadır. Örnek: sin2pi

– nPr(Permütasyon) nCr(Kombinasyon) hesaplarken format; Öncelikle nPr veya nCr tuşu sonrasında x yani 1. sayı, sonra vürgül y yani 2. sayı şeklinde olmalıdır. Örnek: nPr20,10

– Faktöriyel(!) Hesaplamasında öncelikle Faktöriye simgesine basıp sonra sayı yazılmalıdır. Örnek: !5

Değişen/Düzeltilen Bölümler:

– Arc(sin|cot|tan) hesaplamaları ile sqrt(kök) hesaplama işlemlerinde ki çakışma nedeniyle regex filtreleri yeniden düzenlendi sorun giderildi.

– Dialogu takip eden alias’ını(Picture windows) farklı bir kodu inceleyerek oluşturdum.(Biraz esinlendim birkaç eklenti yaptım diyebilirim.) Diğer tüm bölümler özgün kodlamadır.

Not1:
Virgül(,) karakterinin; nPr(Permütasyon) nCr(Kombinasyon) işlemleri harici bir fonksiyonu bulunmamaktadır. Dört işlem vb. hesaplamalarda Nokta(.) karakterini kullanın.

Not2: Kullanmak isteyen kişilerin kodu sağlıklı çalışabilmesi için boş bir remote sayfasına eklemesini öneririm. mIRC’in herhangi bir ekranında sağ tık yapıp Hesapsekmesinden açabilirsiniz.

-Emeğe saygı açısından kaynak sitemizin adresini silmezseniz sevinirim. İyi forumlar.

Ekran görüntüleri:

Fonksiyonel hesap makinesi için Kod:

 #####################################
;# - mIRC Fonksiyonel Hesap Makinesi #
;# - Hazırlayan : Feragat #
;# - Oluşum : 12.12.2013 #
;# - Güncelleme: 06.01.2014 #
;# - www.mircscripting.net #
;#####################################

menu * {
.Hesap:/dialog -m hesap hesap
}

dialog hesap {
title "Fonksiyonel Hesap Makinesi"
size -1 -1 222 163
option dbu
edit "", 1, 10 56 201 10, multi autohs
button "sin", 2, 10 73 21 12, flat
button "asin", 3, 34 73 21 12, flat
button "cot", 4, 58 73 21 12, flat
button "cos", 5, 10 88 21 12, flat
button "acos", 6, 34 88 21 12, flat
button "sec", 7, 58 88 21 12, flat
button "tan", 8, 10 102 21 12, flat
button "atan", 9, 34 102 21 12, flat
button "csc", 10, 58 102 21 12, flat
button "7", 11, 115 73 17 12, flat
button "8", 12, 135 73 17 12, flat
button "4", 14, 115 88 17 12, flat
button "5", 15, 135 88 17 12, flat
button "6", 16, 155 88 17 12, flat
button "1", 17, 115 103 17 12, flat
button "2", 18, 135 103 17 12, flat
button "3", 19, 155 103 17 12, flat
button "< =", 20, 194 73 17 12, flat button "C", 21, 194 88 17 12, flat button "=", 22, 194 103 17 26, flat button "0", 23, 115 117 17 12, flat button ".", 25, 155 117 17 12, flat button "nCr", 26, 10 116 21 12, flat button "nPr", 27, 34 116 21 12, flat button "!", 28, 58 116 21 12, flat button "9", 13, 155 73 17 12, flat button "x", 29, 175 73 17 12, flat button "÷", 30, 175 88 17 12, flat button "-", 31, 175 103 17 12, flat button "+", 32, 175 117 17 12, flat button "pi", 38, 81 73 21 12, flat button "x^y", 39, 81 88 21 12, flat button "x³", 40, 81 116 21 12, flat button "x²", 41, 81 102 21 12, flat radio "Degree - (360°)", 42, 9 145 49 10 radio "Radian - (2pi)", 43, 64 145 44 10 link "www.mircscripting.net", 33, 158 146 55 8 button ",", 24, 135 117 17 12, flat button "Kök(sqrt)", 34, 10 130 45 12, flat box "", 35, 10 4 201 47 } ;ALIAS'lar-------------------------------------------------- ;Aktif pencere oluşum alias -l drw { if !$isid && $regex($1,/on/AZS) { window -c @Hesap window -phdk0o +d @Hesap $calc($dialog(hesap).x + 30) $calc($dialog(hesap).y + 48) 388 70 .timerb -ho 0 100 drw ref } if !$isid && $regex($1,/ref/AZS) { window $iif($dialog(hesap).active,-o,-u) @Hesap $calc($dialog(hesap).x + 30) $calc($dialog(hesap).y + 48) 388 70 } } ;Aktif pencere kısayol alias -l chesap { clear @Hesap | drawtext -rbo @Hesap $rgb(255,255,255) $rgb(255,0,0) Verdana 15 8 13 $1- } alias -l dhesap { drawtext -rbo @Hesap $rgb(0,255,255) $rgb(0,0,0) Verdana 12 8 42 $1- } ;Kotanjant alias cot { if $isid && $prop == deg { return $calc(1 / $tan($1).deg) } elseif $isid && !$prop { return $calc(1 / $tan($1)) } } ;Sekant alias sec { if $isid && $prop == deg { return $calc(1 / $cos($1).deg) } elseif $isid && !$prop { return $calc(1 / $cos($1)) } } ;Kosekant alias csc { if $isid && $prop == deg { return $calc(1 / $sin($1).deg) } elseif $isid && !$prop { return $calc(1 / $sin($1)) } } ;Faktöriyel alias fac { unset %s var %a = 1,%b = $1 while %a <= %b { %s = $addtok(%s,%a,32) | inc %a } $iif($isid,return,echo -a) $calc($replace(%s,$chr(32),$+($chr(32),*,$chr(32)))) } ;Permütasyon alias per { $iif($isid,return,echo -a) $calc($fac($$1) / $fac($calc($$1 - $$2))) } ;Kombinasyon alias cmb { $iif($isid,return,echo -a) $calc($fac($$1) / $calc($fac($calc($$1 - $$2)) * $fac($$2))) } ;x sayısının y üssü alias üs { $iif($isid,return,echo -a) $calc($$1 ^ $$2) } ;x sayısının küpü alias x3 { $iif($isid,return,echo -a) $calc($$1 ^ 3) } ;x sayısının karesi alias x2 { $iif($isid,return,echo -a) $calc($$1 ^ 2) } ;EVENT'lar----------------------------------------------- ;Link on *:dialog:hesap:dclick:33: { run $did(33).text } ;Dialog başladığında.. on *:dialog:hesap:init:*: { did -c $dname 42 | drw on } ;Dialog kapandığında.. on *:dialog:hesap:close:*: { window -c @Hesap | .timerb off } ;Geri Tuşu on *:dialog:hesap:sclick:20: { if $did(1).text { did -ra $dname 1 $left($did(1).text,-1) } } ;Rakamlar 0-9 on *:dialog:hesap:sclick:11-19,23: { did -a $dname 1 $did($did).text } ;Temizle (C) on *:dialog:hesap:sclick:21: { did -r $dname 1 | clear @Hesap } ;Nokta on *:dialog:hesap:sclick:25: { did -a $dname 1 . } ;Virgül on *:dialog:hesap:sclick:24: { did -a $dname 1 , } ;Bölme on *:dialog:hesap:sclick:30: { did -a $dname 1 / } ;Çıkarma on *:dialog:hesap:sclick:31: { did -a $dname 1 - } ;Toplama on *:dialog:hesap:sclick:32: { did -a $dname 1 + } ;Çarpma on *:dialog:hesap:sclick:29: { did -a $dname 1 x } ;Pi on *:dialog:hesap:sclick:38: { did -a $dname 1 pi } ;x2 on *:dialog:hesap:sclick:41: { $iif(!$did(1).text,did -a $dname 1 x2^) } ;x3 on *:dialog:hesap:sclick:40: { $iif(!$did(1).text,did -a $dname 1 x3^) } ;x üzeri y on *:dialog:hesap:sclick:39: { $iif($$did(1).text,did -a $dname 1 ^) } ;nCr Kombinasyon on *:dialog:hesap:sclick:26: { $iif(!$did(1).text,did -a $dname 1 nCr) } ;nPr Permütasyon on *:dialog:hesap:sclick:27: { $iif(!$did(1).text,did -a $dname 1 nPr) } ;! Faktöriyel on *:dialog:hesap:sclick:28: { $iif(!$did(1).text,did -a $dname 1 !) } ;Sqrt Kök on *:dialog:hesap:sclick:34: { $iif(!$did(1).text,did -a $dname 1 sqrt) } ;Sinüs on *:dialog:hesap:sclick:2: { if !$did(1).text { did -a $dname 1 sin } else { did -ra $dname 1 sin $+ $did(1).text } } ;Asin on *:dialog:hesap:sclick:3: { if !$did(1).text { did -a $dname 1 asin } else { did -ra $dname 1 asin $+ $did(1).text } } ;Acos on *:dialog:hesap:sclick:6: { if !$did(1).text { did -a $dname 1 acos } else { did -ra $dname 1 acos $+ $did(1).text } } ;Atan on *:dialog:hesap:sclick:9: { if !$did(1).text { did -a $dname 1 atan } else { did -ra $dname 1 atan $+ $did(1).text } } ;Kosinüs on *:dialog:hesap:sclick:5: { if !$did(1).text { did -a $dname 1 cos } else { did -ra $dname 1 cos $+ $did(1).text } } ;Tanjant on *:dialog:hesap:sclick:8: { if !$did(1).text { did -a $dname 1 tan } else { did -ra $dname 1 tan $+ $did(1).text } } ;Kotanjant on *:dialog:hesap:sclick:4: { if !$did(1).text { did -a $dname 1 cot } else { did -ra $dname 1 cot $+ $did(1).text } } ;Sekant on *:dialog:hesap:sclick:7: { if !$did(1).text { did -a $dname 1 sec } else { did -ra $dname 1 sec $+ $did(1).text } } ;Kosekant on *:dialog:hesap:sclick:10: { if !$did(1).text { did -a $dname 1 csc } else { did -ra $dname 1 csc $+ $did(1).text } } ;Eşittir on *:dialog:hesap:sclick:22: { if $did(42).state == 1 && $regex(h,$did(1).text,/^([a-z]{3})([-]\d+|[-]\d+\.\d+|\d+|\d+\.\d+|\d+pi|pi)$/) { if $regex(k,$regml(h,2),/(\d+pi)/) { var %ns = $+($gettok($regml(k,1),1,112),$chr(32),$chr(42),$chr(32),$chr(36),$chr(112),$gettok($regml(k,1),2,112)) | var %ns1 = [ [ %ns ] ] | did -ra $dname 1 [ [ $+($chr(36),$regml(h,1),$chr(40),%ns1,$chr(41),.deg) ] ] chesap $+($regml(h,1),$chr(40),$regml(h,2),$chr(41),:) | dhesap $+($gettok($regml(k,1),1,112),$chr(32),$chr(42),$chr(32),$chr(112),$gettok($regml(k,1),2,112)) $chr(61) [ [ $+($chr(36),$regml(h,1),$chr(40),%ns1,$chr(41),.deg) ] ] } elseif $regex(k,$regml(h,2),/(pi)/) { var %ns = $pi | did -ra $dname 1 [ [ $+($chr(36),$regml(h,1),$chr(40),%ns,$chr(41),.deg) ] ] chesap Pi: | dhesap $+($regml(h,1),$chr(40),%ns,$chr(41)) $chr(61) [ [ $+($chr(36),$regml(h,1),$chr(40),%ns,$chr(41),.deg) ] ] } else { var %h = $+($chr(36),$regml(h,1),$chr(40),$regml(h,2),$chr(41),.deg) | did -ra $dname 1 [ [ %h ] ] chesap $replace($regml(h,1),sin,Sinüs,cos,Kosinüs,tan,Tanjant,cot,Kotanjant,sec,Sekant,cos,Kosekant) $+ : | dhesap $+($regml(h,1),$chr(40),$regml(h,2),$chr(41)) $chr(61) [ [ %h ] ] } } elseif $did(43).state == 1 && $regex(h,$did(1).text,/^([a-z]{3})([-]\d+|[-]\d+\.\d+|\d+|\d+\.\d+|\d+pi|pi)$/) { if $regex(k,$regml(h,2),/(\d+pi)/) { var %ns = $+($gettok($regml(k,1),1,112),$chr(32),$chr(42),$chr(32),$chr(36),$chr(112),$gettok($regml(k,1),2,112)) | var %ns1 = [ [ %ns ] ] | did -ra $dname 1 [ [ $+($chr(36),$regml(h,1),$chr(40),%ns1,$chr(41)) ] ] chesap Pi: dhesap $+($gettok($regml(k,1),1,112),$chr(32),$chr(42),$chr(32),$chr(112),$gettok($regml(k,1),2,112)) $chr(61) [ [ $+($chr(36),$regml(h,1),$chr(40),%ns1,$chr(41)) ] ] } elseif $regex(k,$regml(h,2),/(pi)/) { var %ns = $pi | did -ra $dname 1 [ [ $+($chr(36),$regml(h,1),$chr(40),%ns,$chr(41)) ] ] chesap $replacecs($regml(h,1),pi,Pi) $+ : | dhesap regml(h,2) $+ $replacecs($regml(k,1),pi,Pi) $chr(61) [ [ $+($chr(36),$regml(h,1),$chr(40),%ns,$chr(41)) ] ] ) } else { var %h = $+($chr(36),$regml(h,1),$chr(40),$regml(h,2),$chr(41)) | did -ra $dname 1 [ [ %h ] ] chesap $replacecs($regml(h,1),pi,Pi,sin,Sinüs,cos,Kosinüs,tan,Tanjant,cot,Kotanjant) $+ : | dhesap $+($regml(h,1),$chr(40),$regml(h,2),$chr(41)) $chr(61) [ [ %h ] ] } } elseif $did(42).state == 1 && $regex(s,$did(1).text,/^(asin|acot|atan)(\-1|\d|\d+\/\d+)$/) { var %sn = $+($gettok($regml(s,2),1,47),$chr(32),$chr(47),$chr(32),$gettok($regml(s,2),2,47)),%ss = $+($chr(36),$regml(s,1),$chr(40),%sn,$chr(41),.deg) | did -ra $dname 1 [ [ %ss ] ] chesap $replace($regml(s,1),asin,Arc Sinus,acot,Arc Kotanjant,atan,Arc Tanjant) $+ : | dhesap $regml(s,2) $chr(61) [ [ %ss ] ] } elseif $did(43).state == 1 && $regex(s,$did(1).text,/^(asin|acot|atan)(\-1|\d|\d+\/\d+)$/) { if $regex($regml(s,2),/\//) { var %sn = $+($gettok($regml(s,2),1,47),$chr(32),$chr(47),$chr(32),$gettok($regml(s,2),2,47)),%ss = $+($chr(36),$regml(s,1),$chr(40),%sn,$chr(41)) | did -ra $dname 1 [ [ %ss ] ] chesap $replace($regml(s,1),asin,Arc Sinus,acot,Arc Kotanjant,atan,Arc Tanjant) $+ : | dhesap $regml(s,2) $chr(61) [ [ %ss ] ] } else { var %ss = $+($chr(36),$regml(s,1),$chr(40),$regml(s,2),$chr(41)) | did -ra $dname 1 [ [ %ss ] ] chesap $replace($regml(s,1),asin,Arc Sinus,acot,Arc Kotanjant,atan,Arc Tanjant) $+ : | dhesap $regml(s,2) $chr(61) [ [ %ss ] ] } } elseif $regex(x,$did(1).text,/^(\d+\x5E\d+|\d+\x2E\d+\x5E\d+|\d+\x5E\d+\x2E\d+|\d+\x2E\d+\x5E\d+\x2E\d+)$/) { did -ra $dname 1 $calc($regml(x,1)) chesap x üssü y: | dhesap $regml(x,1) $chr(61) $calc($regml(x,1)) } elseif $regex(p,$did(1).text,/^(\d+pi|\d+\x2E\d+pi)$/) { var %p1 = $gettok($regml(p,1),1,112),%p2 = $calc($pi * %p1) | did -ra $dname 1 %p2 chesap Pi: | dhesap %p1 $chr(61) %p2 } elseif $regex(u2,$did(1).text,/^(x2\x5E\d+|x2\x5E\d+\x2E\d+)$/) { var %u-2 = $regsubex(sc,$regml(u2,1),/^\w2\x5E(.+)$/,\1),%u_2 = $calc(%u-2 ^ 2) | did -ra $dname 1 %u_2 chesap Kare: | dhesap $chr(61) %u_2 } elseif $regex(u3,$did(1).text,/^(x3\x5E\d+|x3\x5E\d+\x2E\d+)$/) { var %u-3 = $regsubex(s3,$regml(u3,1),/^\w3\x5E(.+)$/,\1),%u_3 = $calc(%u-3 ^ 3) | did -ra $dname 1 %u_3 chesap Küp: | dhesap $chr(61) %u_3 } elseif $regex(c1,$did(1).text,/^(nCr\d+\x2C\d+)$/) { var %prm = $regsubex($regml(c1,1),/^nCr(.+)$/,\1) | did -ra $dname 1 [ [ $+($chr(36),cmb,$chr(40),%prm,$chr(41)) ] ] chesap Kombinasyon: | dhesap %prm $chr(61) [ [ $+($chr(36),cmb,$chr(40),%prm,$chr(41)) ] ] } elseif $regex(c1,$did(1).text,/^(nPr\d+\x2C\d+)$/) { var %prs = $regsubex($regml(c1,1),/^nPr(.+)$/,\1) | did -ra $dname 1 [ [ $+($chr(36),per,$chr(40),%prs,$chr(41)) ] ] chesap Permütasyon: | dhesap %prs $chr(61) [ [ $+($chr(36),per,$chr(40),%prs,$chr(41)) ] ] } elseif $regex(f1,$did(1).text,/^(\x21\d+|\x21\d+\x2E\d+)$/) { var %f1 = $regsubex($regml(f1,1),/\x21(.+)/,\1) | did -ra $dname 1 [ [ $fac(%f1) ] ] chesap Faktöriyel: | dhesap $chr(33) $+ %f1 $chr(61) [ [ $fac(%f1) ] ] } elseif $regex(q1,$did(1).text,/^(sqrt\d+|sqrt\d+\x2E\d+)$/) { var %q1 = $regsubex(qq,$regml(q1,1),/sqrt(.+)/,\1) | did -ra $dname 1 [ [ $sqrt(%q1) ] ] chesap Kök: | dhesap $regsubex(qq,$regml(q1,1),/sqrt(.+)/,\1) $chr(61) [ [ $sqrt(%q1) ] ] } elseif $regex(nm,$did(1).text,/^(\-?\d+[+-/x.]\d+|\-?\d+\x2E\d+[+-/x.]\d+|\-?\d+[+-/x.]\d+\x2E\d+)$/) { var %nm = $regsubex(rsn,$regml(nm,1),/(\-?\d+|\-?\d+\x2E\d+)(\+|\-|x|\/)(\d+|\d+\x2E\d+)/,\1 $replace(\2,x,*) \3) | did -ra $dname 1 $calc(%nm) chesap İşlem: | shesap $regml(rsn,1) $regml(rsn,2) $regml(rsn,3) | dhesap Sonuç: $calc(%nm) } }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir