Helperlere özel mode kayıt kodu

downloads_normalHelperlere özel mode kayıt kodu
alias help return #help
alias return #helper
alias helpadd writeini help.ini $1-
alias helpdel remini help.ini $1-
alias helpekle return $iif(!$ini(help.ini,$1,$2),1,$calc($readini(help.ini,$1,$2) + 1))
alias helpgoster return $iif(!$readini(help.ini,$1,$2),0,$readini(help.ini,$1,$2))
alias goster {
if ($ini(help.ini,0) == 0) { msg $helper Helperler Adina Kayit Bulunmamaktadir. | halt }
if ($1 == $null) { var %x = 1,%y = $ini(help.ini,0) | while (%x <= %y) {
msg $helper Helper: $($chr(2),$ini(help.ini,%x),$chr(2)) Voice: $+($chr(2),$helpgoster($ini(help.ini,%x),voice),$chr(2)) Devoice: $+($chr(2),$helpgoster($ini(help.ini,%x),devoice),$chr(2)) Ban: $+($chr(2),$helpgoster($ini(help.ini,%x),ban),$chr(2)) Kick: $+($chr(2),$helpgoster($ini(help.ini,%x),kick),$chr(2)) | inc %x } }
else {
if ($1 == -r) { msg $helper Helperlere Ait Butun Bilgiler Sifirlanmistir. | write -c help.ini | halt }
if ($ini(help.ini,$1) == 0) { msg $helper $1 Nickine Ait Bilgi Bulunmamaktadir! | halt }
msg $helper Helper: $($chr(2),$1,$chr(2)) Voice: $+($chr(2),$helpgoster($1,voice),$chr(2)) Devoice: $+($chr(2),$helpgoster($1,devoice),$chr(2)) Ban: $+($chr(2),$helpgoster($1,ban),$chr(2)) Kick: $+($chr(2),$helpgoster($1,kick),$chr(2))
}
}

on *:rawmode:#: {
if ($chan == $help) {
if ($1 == +v) { helpadd $nick voice $helpekle($2,voice) }
if ($1 == -v) { helpadd $nick devoice $helpekle($2,devoice) }
if ($1 == +b) { helpadd $nick ban $helpekle($2,ban) }
}
}
on *:kick:#: { if ($chan == $help) { helpadd $nick kick $helpekle($nick,kick) } }

on *:text:!bilgi*:#: {
if ($chan == $helper) {
if ($2 == $null) { goster | halt }
if ($2 == -r) { goster -r }
else { goster $2 }
}
}Kullanımı !bilgi – !bilgi nicktxt dosyasını silmek için !bilgi -r

Bir cevap yazın