/Helpop ?Chmodeb – Ban Komutları.

an-mirc

***** chmodeb *****

Chmodeb, +b kipi kullanılarak kanalda kullanıcıya ne gibi kısıtlamalar getirilebileceği bilgisini verir.
+b kipi, kullanıcıyı kanaldan banlamak için kullanılır.
Kullanımı: /mode #kanal +b Nick!Identd@
Örnek: /mode #Help +b Scheat!*@*
+b kipi ile beraber bazı yardımcı parametreler de kullanılabilir. Bu parametreler şunlardır

c: Belirlenen kanalda olan kullanıcının girmesini engelleyen parametredir.
Kullanımı: /mode #kanal +b ~c:#belirlenen-kanal
Örnek: /mode #Help +b ~c:#
Açıklama: Sohbet kanalında olan kullanıcılar, Help kanalına giriş yapamaz.
Örnek: /mode #Help +b ~c:@#Sohbet
Açıklama: Sohbet kanalında operatör (@) olan kullanıcılar, Help kanalına giriş yapamaz.
n: Kullanıcının kanalda sadece nick değiştirmesini engelleyen parametredir.
Kullanımı: /mode #kanal +b ~n:Nick!Identd@Host
Örnek: /mode #Help +b ~n:Scheat!*@*
Açıklama: Scheat nicki, Help kanalında nick değişimi yapamaz.
r: Belirlenen 'e (realname, setname) sahip kullanıcının kanala girmesini engelleyen parametredir.
Kullanımı: /mode #kanal +b ~r:fullname
Örnek: /mode #Help +b ~r:yıLmaz
Açıklama: Fullnamesi yıLmaz olan kullanıcılar, Help kanalına giriş yapamaz.
q: Belirlenen kullanıcının sadece kanala yazı göndermesini engelleyen parametredir.
Kullanımı: /mode #kanal +b ~q:Nick!Identd@Host
Örnek: /mode #Help +b ~q:TestNick!*@*
Açıklama: TestNick nicki, Help kanalına yazı gönderemez.
T: Belirlenen kelimenin kanalda kullanılmasını engelleyen parametredir.
Kullanımı: /mode #kanal +b ~T:block:kelime
Örnek: /mode #Help +b ~T:block:selam
Açıklama: Selam kelimesi, Help kanalında yazılamaz.

Türkçemirc.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir