/helpop ?List

an-mirc

***** List *****

az bir kullanıcıya sahip, +p veya +s modelerine sahip olmayan kanalların listesini görmek kullanılır.

Kullanımı: /raw list

List komutlarında kullanılan parametreler
Mask: İsminde, belirtilen mask geçen kullanımda olan kanalları görmek kullanılır.
Kullanımı: /raw list #mask
Örnek: /raw list #H*
Açıklama: H harfi ile başlayan kullanımda olan kanalları listeler.
!: İsminde, belirtilen mask geçmeyen kullanımda olan kanalları görmek için kullanılır.
Kullanımı: /raw list !#mask
Örnek: /raw list !#
Açıklama: kanalı hariç, kullanımda olan kanalları listeler.
>sayı: Kullanıcısı sayısı, belirtilen sayıdan çok olan kullanımda olan kanalları görmek için kullanılır.
Kullanımı: /raw list >sayı
Örnek: /raw list >7
Açıklama: sayısı 7’den çok kullanımda olan kanalları listeler.
<sayı: sayısı, belirtilen sayıdan az olan kullanımda olan kanalları görmek için kullanılır.
Kullanımı: /raw list <sayı
Örnek: /raw list <10
Açıklama: sayısı 10’dan az kullanımda olan kanalları listeler.
C: Belirtilen zamandan, önce veya sonra kullanılmaya başlanmış olan kanalları görmek için kullanılır.
Kullanımı: /raw list C>
Örnek: /raw list C>20

Açıklama: 20 dakikadan önce, kullanılmaya başlanmış kanalları görmek istiyorum.
Kullanımı: /raw list C<
Örnek: /raw list C<15
Açıklama: 15 dakikadan sonra, kullanılmaya başlanmış kanalları görmek istiyorum.
T: Belirtilen dakikan, önce veya sonra topic atılmış kullanımda olan kanalları görmek için kullanılır.
Kullanımı: /raw list T>zaman
Örnek: /raw list T>12
Açıklama: 12 dakikadan önce, topic atılmış kullanımda olan kanalları listeler.
Kullanımı: /raw list T<zaman
Örnek: /raw list T<9
Açıklama: 9 dakikadan sonra, topic atılmış kullanımda olan kanallar listeler.

Mirc,Türkçemirc.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.