/helpop ?Who

Türkçe mirc

***** Who *****

Kullanıcıları, çeşitli parametreler yoluyla listelemek için kullanılır.
Sunucuya giren kullanıcılar +i (invisible) modunu aldığı için, who komutlarını bulunduğumuz bir kanal içerisinde uygulayabiliriz.

Kullanımı: /who ±cnuhamgsiMRI mask
Kullanılan parametrelerin çıklamaları
c: Who komutunun kanal belirtilerek uygulanacağında kullanılır.
n: Who komutunun nick belirtilerek uygulanacağında kullanılır.
u: Who komutunun belirtilerek uygulanacağında kullanılır.
h: Who komutunun belirtilerek uygulanacağında kullanılır.
a: Who komutunun away belirtilerek uygulanacağında kullanılır.
m: Who komutunun user modeleri (o,O,a,A,N,C,B) belirtilerek uygulanacağında kullanılır.
g: Who komutunun fullname (setname, realname) belirtilerek uygulanacağında kullanılır.
: Who komutunun link belirtilerek uygulanacağında kullanılır.
i: Who komutunun ip belirterek uygulanacağında kullanılır.
M: Kullanıcı ile ortak bulunduğumuz kanal olup olmadığını incelemek için kullanılır.
R: Kullanıcının gerçek hostunu görmek için kullanılır.
I: Kullanıcının gerçek ip adresini görmek için kullanılır.

Durum kipleri;
r: Nickin kayıtlı olduğu anlamına gelir.
*: Kullanıcının sunucu yöneticisi olduğu anlamına gelir.
@: Kullanıcının kanalda operatör olduğu anlamına gelir.
+: Kullanıcının kanalda voice olduğu anlamına gelir.
%: Kullanıcının kanalda halfoperatör olduğu anlamına gelir.
&: Kullanıcının kanalda protect olduğu anlamına gelir.
~: Kullanıcının kanalda founder olduğu anlamına gelir.
H: Kullanıcının online (away değil) olduğu anlamına gelir.
G: Kullanıcının away olduğu anlamına gelir.
B: Kullanıcının sunucu botu olduğu anlamına gelir.


 Örnek: /who +cn #Help ??????
Açıklama: Help kanalında nicki 6 haneli olan kullanıcılara who komutu uygulanır.

 Örnek: /who +cu #Help Xnick
Açıklama: Help kanalında identdi Xnick olan kullanıcılara who komutu uygulanır.

Örnek: /who +ch #Help *Helper*
Açıklama: Help kanalında hostunda Helper kelimesi geçen kullanıcılara who komutu uygulanır.

Örnek: /who +c-a #Help
Açıklama: Help kanalında away olmayan kullanıcılara who komutu uygulanır.

Örnek: /who +c-m #Help a
Açıklama: Help kanalında services admin olmayan kullanıcılara who komutu uygulanır.

Örnek: /who +cg #Help Tutku
Açıklama: Help kanalında fullnamesi Tutku olan kullanıcılara who komutu uygulanır.

Örnek: /who +cs #Help help..Com
Açıklama: Help kanalında help.Domain.Com linki üzerinden bağlanan kullanıcılara who komutu uygulanır.

Türkcemirc.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir