Kanala Giriş Uyarı Remotesi

Aşağıda bulunan remoteyi ’inize eklediğiniz takdirde #Kanaladı olarak yazılan yerlere bulunduğunuz , kanala girildiğinde size uyarı gelmesini istediğiniz adını yazarak , O kanala girişlerin bulundugunuz ekrana yansıması gerçekleştirilecektir. Genellikle bu komut #Help kanallarında kullanılabilir.

NOT: Kanala giren operatorlerde uyarı vermeyecektir.

 

on !*:join:#Kanaladı: .timer $+ $ 1 1 kontrl $nick

alias -l kontrl if ($count($nick(#Kanaladı,$1).pnick,+,%,@,&,.) == 0) { .echo -a 2,8 Uyarı ! 8,2 $1 nicki #Kanaladı kanalına giriş yaptı. }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir