mIRC ADSL ” kota Sorgulama “

dialog {
title " ADSL "
size -1 -1 159 83
option dbu
box "", 1, 2 1 157 69
text "Kullanıcı adı:", 2, 6 10 29 8
edit "", 3, 36 7 120 10
edit "", 4, 20 20 136 10, disable pass
text "Şifre:", 5, 6 23 13 8
text "Aşağıdaki güvenlik kodunu giriniz:", 6, 6 37 80 8
edit "", 7, 87 34 69 10, disable
icon 8, 4 47 69 20
button "Giriş", , 87 46 69 12, disable
edit "ADSL KOTA BILGISI BY SeRDaR406", 10, 2 72 110 11, read autohs
check "Beni Hatırla", 11, 118 58 38 10, disable
text "Güvenlik kodu Yükleniyor...", 14, 7 51 50 14
button "", 3000, 0 0 0 0, hide cancel
}

alias adsl {
if (!$dialog(adsl)) dialog -m adsl adsl
}
on *:dialog:adsl:init:*: {
sockclose adsl
sockopen adsl adslkota.ttnet..tr 80

did -a $dname 3 %user_name
did -a $dname 4 %password
did -e $dname 7,4
if (%remember_me) did -ec $dname 11
}
}
on *:dialog:adsl:edit:*: {
if ($did == 3) $iif($did(3),did -e $dname 4,did -b $dname 4)
if ($did == 4) $iif($did(4),did -e $dname 7,did -e $dname 7)
if ($did == 7) {
if ($did(7)) did -e $dname 9,11
else did -b $dname 9,11
}
}
on *:sockopen:adsl: {
sockwrite -n adsl GET /adslkota/login.jsp HTTP/1.1
sockwrite -n adsl : adslkota.ttnet.net.tr
sockwrite -n adsl $crlf
}
alias -l secuop {
if ($dialog(adsl)) did -r adsl 7
sockclose secu
sockopen secu adslkota.ttnet.net.tr 80
}
on *:sockread:adsl: {
var %s
sockread %s
if (cookie isin %s) {
sockclose adsl
set %cookie usageConfirm=true; $remove($gettok(%s,2,32),;)
secuop
}
}
on *:sockopen:secu: {
sockwrite -n secu GET /adslkota/jcaptcha HTTP/1.0
sockwrite -n secu Host: adslkota.ttnet.net.tr
sockwrite -n secu Cookie: %cookie
sockwrite -n secu Connection: Close
sockwrite -n secu $crlf
}
on *:sockread:secu: {
var %x
sockread %x
if (* !iswm %x) { sockclose getsecupic | sockrename secu getsecupic | write -c secu.jpg }
}
on *:sockread:getsecupic: {


}
on *:sockclose:getsecupic: {
if ($dialog(adsl)) { did -h adsl 14 | did -g adsl 8 $shortfn(secu.jpg) }
.remove $shortfn(secu.jpg)
}
alias -l kota-> {
did -ra adsl 10 Bekleyin...
unset %yaz
if ($did(11).state == 1) { set %remember_me ok! | set %user_name $did(3) | set %password $did(4) }
else unset %remember_me %user_name %password

sockclose kota
sockopen kota adslkota.ttnet.net.tr 80
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir