mIRC Çalar Saat – Alarm Clock Dialog

Kodu ALT + R yaparak remoteye ekleyin ve Uyanmak istediğiniz saati girin.
formatı 24 saat olarak girilmelidir.

06:30 gibi uyguladığınızda kod otomatik olarak çalışacaktır. Uyandırılmak istediğiniz ses dosyasını seçerek kodu aktif edin ve uyuyun ;)

dialog alr {
title "Çalar Saat"
size -1 -1 128 91
option dbu
box "Saati Ayarla" 1, 2 2 43 30
edit "" 2, 4 10 38 9, center
button "Uygula" 3, 4 20 38 10, flat
box "Aç / Kapa" 4, 2 33 43 18
radio "Aç" 5, 4 41 18 9
radio "Kapa" 6, 22 41 21 9
box "Ses Seç " 7, 47 2 79 19
check "Beep", 8, 49 10 23 9
check "Müzik", 9, 72 10 24 9
check "Highlite", 10, 97 10 28 9
box "Müzik / Ses", 11, 47 22 79 48
list 12, 49 31 75 37, size hsbar vsbar
box "Ses / Müzik Seç", 13, 2 71 124 18
text "", 14, 4 78 120 8, center
box "Şu anki Zaman", 15, 2 52 43 18
text "", 16, 4 60 39 8, center
}
dialog alr2 {
title "Sesler"
size -1 -1 132 70
option dbu
box "Çalar Sesi Seç", 1, 2 2 128 66
button "Göz At", 2, 4 56 31 10, flat
button "Kapat", 3, 97 56 31 10, flat cancel
button "Sil", 4, 35 56 31 10, flat
list 5, 4 11 124 44, size hsbar vsbar
button "Ön İzleme", 6, 66 56 31 10, flat
}
on *:load: {
echo 12 -a You Have Just Loaded Napa182's Alarm Clock
echo 12 -a A Script0rs Inc. Production
echo -a 14,1(14,1¯15,1¯0,1¯0,1º $+($chr(171),$chr(164),$chr(88),$chr(167),$chr(199),$chr(174),$chr(238),$chr(254),$chr(116),$chr(48),$chr(174),$chr(167),$chr(88),$chr(164),$chr(187)) º0,1¯15,1¯14,1¯) $+ $chr(153)
}
alias -l sound.check1 { did -r alr2 5 | var %x = 1 | while ( %x < = $lines(sasound.txt)) { did -za alr2 5 $nopath($read(sasound.txt,%x)) | inc %x } } alias -l sound.check2 { did -r alr 12 | var %x = 1 | while ( %x <= $lines(sasound.txt)) { did -za alr 12 $nopath($read(sasound.txt,%x)) | inc %x } } alias -l findsound { dialog $iif($dialog(alr2),-v,-mied) alr2 alr2 } alias -l alarm.m { if (%a.time == $time(HH:nn)) { splay $read(sasound.txt, %saound) } } alias -l alarm.b { if (%a.time == $time(HH:nn)) { beep 500 900 } } alias -l alarm.h { if (%a.time == $time(HH:nn)) { window @aLarm | echo $r(1,12) @aLarm Time Is Up!!!! It's now $time(h:nntt) So Get Off Ur Ass FFS!!! | Beep } } alias -l regtime { did -ra alr 16 $time(HH:nn.s) } on *:DIALOG:alr2:init:0:{ $sound.check1 } on *:DIALOG:alr:close:0:{ .timer.regtime off } on *:DIALOG:alr2:sclick:*:{ if ($did == 2) { write sasound.txt $$sfile(C:\,Choose Directory) | $sound.check2 | $sound.check1 } if ($did == 4) { if (!$did(5).sel) { noop $input(Silinecek sesi seç!,uwo,Error!) } | else { write -dl $+ $did(5).sel sasound.txt | $sound.check2 | $sound.check1 } } if ($did == 6) { if (!$did(5).sel) { noop $input(Hızlı Ön İzleme İçin Ses seç,uwo,Error!) } | else { splay $read(sasound.txt,$did(5).sel) | .timer.preview 1 30 splay stop } } } menu menubar,channel { .Çalar Saat:{ dialog $iif($dialog(alr),-v,-mied) alr alr } } on *:DIALOG:alr:init:0:{ did -a $dname 16 $time(HH:nn.s) .timer.regtime 0 1 regtime $iif(%a.time,did -a $dname 2 %a.time,did -a $dname 2 Not Set) $iif(%alarm,did -c $dname 5,did -c $dname 6) $iif(!%asound,did -a $dname 14 NONE,did -a $dname 14 %asound) $iif(%a.beep,did -c $dname 8,$iif(%a.music,did -c $dname 9,$iif(%a.high,did -c $dname 10,))) $iif(%a.beep,did -b $dname $+(12,$chr(44),14),$iif(%a.high,did -b $dname $+(12,$chr(44),14),$iif(%a.music,did -e $dname $+(12,$chr(44),14)))) $sound.check2 } on *:DIALOG:alr:sclick:*:{ if ($did == 3) { if ($left($did(2).text,1) !isnum) { noop $input(Lütfen 24 olarak giriniz!,uwo,Error!) | did -r $dname 2 } | else { set %a.time $did(2).text } } if ($did == 8) { unset %a.music %a.high | set %a.beep on | did -c $dname 8 | did -u $dname 9,10 | did -b $dname 12,14 } if ($did == 9) { unset %a.beep %a.high | set %a.music on | did -c $dname 9 | did -u $dname 8,10 | $findsound | did -e $dname 12,14 } if ($did == 10) { unset %a.beep %a.music | set %a.high on | did -c $dname 10 | did -u $dname 8,9 | did -b $dname 12,14 } if ($did == 12) { set %asound $did(12).seltext | set %saound $did(12).sel | did -ra $dname 14 %asound } if ($did == 5) { if (!$did(12).seltext || !%a.time) { noop $iif(!$did(12).seltext,$input(Lütfen Ses seçin!,uwo,Error!),$iif(!%a.time,$input(Lütfen 24 saat olarak giriniz!,uwo,Error!))) | did -u $dname 5 | did -c $dname 6 } | else { set %alarm on | if (%a.music) { .timer.asound %a.time 1 1 alarm.m } | if (%a.beep) { .timer.abeep %a.time 1 1 alarm.b } | if (%a.high) { .timer.ahighlite %a.time 40 1 alarm.h } } } if ($did == 6) { unset %alarm | .timer.a* off | splay stop | beep stop } }

ALINTIDIR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir