Mirc diyalog renklendirme Addonu

Değerli Arkadaşlar: Aşağıda vermiş olduğumuz kod Birkaç parça halindedir. Yazımı dikkatlice takip ederek kodları doğru eklemeniz halinde kusursuz çalışacaktır. Ayrıca kod için indirmeniz gereken dll dosyalarıda mesaja eklidir.

###########################

İlk olarak Kısmına eklemeniz gereken kod;

—————————

mdx return $mircdirdll\mdx.dll
colors {
var %color = $dll(dll\color.dll,Color,$rgb(255,255,255))
if (%color != $false) { echo - %color }
}
dlgcolor {
var %color = $dll(dll\color.dll,Color,$rgb(255,255,255))
if (%color != $false) { $x(theme,dcolor,%color) }
}
dltxtgcolor {
var %color = $dll(dll\color.dll,Color,$rgb(255,255,255))
if (%color != $false) { $x(theme,txtcolor,%color) }
}
renk {
var %color = $dll(dll\color.dll,Color,$rgb(255,255,255))
if (%color != $false) { echo -s %color }
}
idset2 {
dll $mdx SetMircVersion $version
dll $mdx MarkDialog $2
dll $mdx SetDialog $2 bgcolor $bgcolor
var %idset2 = $1
set %idset 0
:idset
inc %idset 1
dll $mdx SetColor $2 %idset textbg $bgcolor
dll $mdx SetColor $2 %idset background $bgcolor
dll $mdx SetColor $2 %idset text $txtcolor
dll $mdx SetFont $2 %idset 13 800 Verdana
dll $mdx SetColor $dname 12 background $x2(dcolor)
dll $mdx SetColor $dname 13 background $x2(txtcolor)

}
idset {
dll $mdx SetMircVersion $version
dll $mdx MarkDialog $dname
dll $mdx SetDialog $dname bgcolor $bgcolor
var %idset2 = $1
set %idset 0
:idset
inc %idset 1
dll $mdx SetColor $dname %idset textbg $bgcolor
dll $mdx SetColor $dname %idset background $bgcolor
dll $mdx SetColor $dname %idset text $txtcolor
dll $mdx SetFont $dname %idset 12 600 Microsoft Sans Serif

}
x3 return $readini(dELi.ini,$1,$2-)
x2 return $readini(dELi.ini,theme,$1-)
x writeini $mircdir\dELi.ini $1-
x4 remini $mircdir\dELi.ini $1-
bgcolor {
return $readini(dELi.ini, theme, dcolor)
}
txtcolor {
return $readini(dELi.ini, theme, txtcolor)
}
cc var %code
}

—————————-

şimdi vereceğim kodu ise remote kısmına ekleyin

————————

alias temagri {
set %xctheme gri
$x(theme,dcolor,13816530)
$x(theme,txtcolor,128)
set %dialogrenk $bgcolor
set %textrenk $txtcolor
if ($server) && (%toolbar == lagbar) { .gri }
if ($dialog(theme)) idset2 50 theme
}
alias temabeyaz {
set %xctheme beyaz
$x(theme,txtcolor,0)
$x(theme,dcolor,16777215)
set %dialogrenk $bgcolor
set %textrenk $txtcolor
if ($server) && (%toolbar == lagbar) { lag.beyaz }
if ($dialog(theme)) idset2 50 theme
}
alias temamavi {
set %xctheme mavi
$x(theme,txtcolor,0)
$x(theme,dcolor,16754085)
set %dialogrenk $bgcolor
set %textrenk $txtcolor
if ($server) && (%toolbar == lagbar) { lag.mavi }
if ($dialog(theme)) idset2 50 theme
}
alias temapembe {
set %xctheme pembe
$x(theme,txtcolor,0)
$x(theme,dcolor,16752639)
set %dialogrenk $bgcolor
set %textrenk $txtcolor
if ($dialog(theme)) idset2 50 theme
}
alias temaorj {
set %xctheme orjinal
$x(theme,dcolor,14215660)
$x(theme,txtcolor,0)
set %dialogrenk $bgcolor
set %textrenk $txtcolor
if ($server) && (%toolbar == lagbar) { lag.orj }
if ($dialog(theme)) idset2 50 theme
}
alias temasiyah {
set %xctheme siyah
$x(theme,dcolor,0)
$x(theme,txtcolor,16777215)
set %dialogrenk $bgcolor
set %textrenk $txtcolor
if ($server) && (%toolbar == lagbar) { lag.siyah }
if ($dialog(theme)) idset2 50 theme
}
alias temamor {
set %xctheme mor
$x(theme,dcolor,16737457)
$x(theme,txtcolor,16777215)
set %dialogrenk $bgcolor
set %textrenk $txtcolor
if ($server) && (%toolbar == lagbar) { lag.mor }
if ($dialog(theme)) idset2 50 theme
}
alias tematuruncu {
set %xctheme turuncu
$x(theme,dcolor,8235263)
$x(theme,txtcolor,0)
set %dialogrenk $bgcolor
set %textrenk $txtcolor
if ($server) && (%toolbar == lagbar) { lag.turuncu }
if ($dialog(theme)) idset2 50 theme
}
alias temakırmızı {
set %xctheme kırmızı
$x(theme,dcolor,8421631)
$x(theme,txtcolor,0)
set %dialogrenk $bgcolor
set %textrenk $txtcolor
if ($server) && (%toolbar == lagbar) { lag.kırmızı }
if ($dialog(theme)) idset2 50 theme
}
alias temalacivert {
set %xctheme lacivert
$x(theme,dcolor,8388608)
$x(theme,txtcolor,16777215)
set %dialogrenk $bgcolor
set %textrenk $txtcolor
if ($server) && (%toolbar == lagbar) { lag.lacivert }
if ($dialog(theme)) idset2 50 theme
}
alias temakahve {
set %xctheme kahve
$x(theme,dcolor,16512)
$x(theme,txtcolor,16777215)
set %dialogrenk $bgcolor
set %textrenk $txtcolor
if ($server) && (%toolbar == lagbar) { lag.kahve }
if ($dialog(theme)) idset2 50 theme
}
alias temasarı {
set %xctheme sarı
$x(theme,dcolor,8454143)
$x(theme,txtcolor,0)
set %dialogrenk $bgcolor
set %textrenk $txtcolor
if ($server) && (%toolbar == lagbar) { lag.sarı }
if ($dialog(theme)) idset2 50 theme
}
alias temayesil {
set %xctheme yesil
$x(theme,dcolor,59904)
$x(theme,txtcolor,0)
set %dialogrenk $bgcolor
set %textrenk $txtcolor
if ($server) && (%toolbar == lagbar) { lag.yesil }
if ($dialog(theme)) idset2 50 theme
}
alias temabordo {
set %xctheme bordo
$x(theme,dcolor,4194432)
$x(theme,txtcolor,16777215)
set %dialogrenk $bgcolor
set %textrenk $txtcolor
if ($server) && (%toolbar == lagbar) { lag.bordo }
if ($dialog(theme)) idset2 50 theme
}
alias temanormal {
set %xctheme normal
$x(theme,dcolor,13882323)
$x(theme,txtcolor,0)
set %dialogrenk $bgcolor
set %textrenk $txtcolor
if ($server) && (%toolbar == lagbar) { lag.normal }
if ($dialog(theme)) idset2 50 theme
}
alias theme dialog -m theme theme
dialog theme {
title “HelpOper Script Tema”
size -1 -1 135 110
option dbu
icon $mircdirikon\1.ico, 0
radio “Gri” 2, 10 12 35 10, flat
radio “Beyaz”, 4, 10 22 35 10, flat
radio “Siyah”, 6, 10 32 35 10, flat
radio “Mor”, 8, 10 42 35 10, flat
text “Dialog Rengi:”, 1, 10 81 42 8
text “Text Rengi:”, 10, 10 91 43 8
box “Görünüm Seçin”, 11, 4 3 127 63
text “”, 12, 50 80 30 8
text “”, 13, 50 90 30 8
button “Kapat”, 14, 95 92 30 10, cancel
button “Uygula”, 15, 95 78 30 10
box “Dialog ”, 18, 4 71 83 35
icon 16, 49 79 31 10
icon 17, 49 89 31 10
radio “Pembe”, 19, 10 52 35 10, flat
radio “Turuncu”, 3, 50 12 35 10, flat
radio “Kırmızı”, 5, 50 22 35 10, flat
radio “Lacivert”, 7, 50 32 35 10, flat
radio “Kahve”, 9, 50 42 35 10, flat
radio “Mavi”, 20, 50 52 35 10, flat
radio “Sarı”, 21, 90 12 35 10, flat
radio “Yesil”, 22, 90 22 35 10, flat
radio “Bej”, 23, 90 32 35 10, flat
radio “Bordo”, 24, 90 42 35 10, flat
radio “Normal”, 25, 90 52 35 10, flat
box “”, 26, 90 71 41 35
}
on 1:dialog:theme:*:*:{
if $devent == init {
idset 50
dll $mdx SetBorderStyle $dname 12,13 clientedge dlgmodal
dll $mdx SetColor $dname 12 background $x2(dcolor)
dll $mdx SetColor $dname 13 background $x2(txtcolor)
if %xctheme == gri did -c $dname 2
if %xctheme == turuncu did -c $dname 3
if %xctheme == beyaz did -c $dname 4
if %xctheme == kırmızı did -c $dname 5
if %xctheme == siyah did -c $dname 6
if %xctheme == lacivert did -c $dname 7
if %xctheme == mor did -c $dname 8
if %xctheme == kahve did -c $dname 9
if %xctheme == pembe did -c $dname 19
if %xctheme == mavi did -c $dname 20
if %xctheme == Sarı did -c $dname 21
if %xctheme == yesil did -c $dname 22
if %xctheme == orjinal did -c $dname 23
if %xctheme == bordo did -c $dname 24
if %xctheme == normal did -c $dname 25
}
if $devent == sclick {
if $did == 2 { temagri }
if $did == 3 { tematuruncu }
if $did == 4 { temabeyaz }
if $did == 5 { temakırmızı }
if $did == 6 { temasiyah }
if $did == 7 { temalacivert }
if $did == 8 { temamor }
if $did == 9 { temakahve }
if $did == 19 { temapembe }
if $did == 20 { temamavi }
if $did == 21 { temasarı }
if $did == 22 { temayesil }
if $did == 23 { temaorj }
if $did == 24 { temabordo }
if $did == 25 { temanormal }
if $did == 16 { dlgcolor2 }
if $did == 17 { txtcolor2 }
if $did == 15 {
$x(theme,dcolor,%dialogrenk)
$x(theme,txtcolor,%textrenk)
idset 50
dll $mdx SetColor $dname 12 background $x2(dcolor)
dll $mdx SetColor $dname 13 background $x2(txtcolor)
}
}
}
alias dlgcolor2 {
var %color = $dll(dll\color.dll,Color,$rgb(255,255,255))
if (%color != $false) {
set %dialogrenk %color
dll $mdx SetColor theme 12 background %dialogrenk
}
}
alias txtcolor2 {
var %color = $dll(dll\color.dll,Color,$rgb(255,255,255))
if (%color != $false) {
set %textrenk %color
dll $mdx SetColor theme 13 background %textrenk
}
}

——————————–

Son olarak mdx.dll ve Color.dll dosyalarının bulunduğu dll.rar dosyasını mesaj ekinden indirip scriptinizin ana dizinine kopyalayın. Dll.Rar =>  dll

remoteleri eksiksiz yuklediyseniz /theme yazarak diyalog renklendirici addonu çalıştırabilirsiniz. eğer yapamadıysanız cevap yazın yardımcı olmaya çalışalım.

No tags for this post.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir