Türkçe mIRC Entegrasyon

Konu: mIRC Entegrasyon Açıklamaları

TAB: Uygulanan parametre verisinin, yazı yazma satırında karşılığını görmek için kullanılır.
Kullanım: parametre yazılıp TAB tuşuna basılır.
Örnek: $me yazılıp TAB tuşuna basılır.

Say: Uygulanan parametre verisinin, aktif pencereye mesaj olarak gönderilmesi ve aktif pencere bulunan kişilerin görmesi için kullanılır. Status penceresinde kullanılamaz.
Kullanım: //say parametre
Örnek: //say $me

Echo: Uygulanan parametre verisinin, aktif pencerede veya status penceresinde sadece kendimizin görmesi için kullanılır.
Kullanım: //echo parametre
Örnek: //echo $me

* a: Uygulanan parametre verisinin, aktif pencerede sadece kendimizin görmesi için kullanılır.
Kullanım: //echo -a parametre
Örnek: //echo -a $me

* s: Uygulanan parametre verisinin, status penceresinde sadece kendimizin görmesi için kullanılır.
Kullanım: //echo -s parametre
Örnek: //echo -s $me

* Nick: Uygulanan parametre verisinin, özeli açık olan nickin penceresinde sadece kendimizin görmesi için kullanılır.
Kullanım: //echo nick parametre
Örnek: //echo SqLine $me

* #Kanal: Uygulanan parametre verisinin, belirtilen kanal penceresinde sadece kendimizin görmesi için kullanılır.
Kullanım: //echo #kanal parametre
Örnek: //echo #Med $me

Şimdi mIRC Entegrasyon parametrelerinin ne işe yaradıklarını inceleyelim.

$me: Kullandığımız nicki öğrenmek için kullanılır.

$anick: Kullandığımız alternatif nicki öğrenmek için kullanılır.

$chan(0): Kaç kanala girdiğimizi öğrenmek için kullanılır.

$chan: O anda komutun uygulanacağı veya penceresi açık olan kanalın ismini öğrenmek için kullanılır.

$chan(sıra): Girdiğimiz kanallardan belirtilen sıradaki kanalın ismini öğrenmek için kullanılır.
Örnek: Girdiğim kanallardan 1. ve 2. sıradaki kanalların isimlerini öğrenmek istiyorum.
Cevap: $chan(1) $chan(2)

$chan(#kanal).topic: Bulunduğumuz bir kanalın topicini öğrenmek için kullanılır.

$query(0): Özelimizde kaç kullanıcı olduğunu öğrenmek için kullanılır.

$query(sıra): Özelimizde bulunan kullanıcılardan belirtilen sıradaki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır
Örnek: Özelimde bulunan kullanıcılardan 2. ve 4. sıradaki kullanıcıların nicklerini öğrenmek istiyorum.
Cevap: $query(2) $query(4)

$host: İnternet sağlayıcımızın verdiği hostu öğrenmek için kullanılır.

$ip: Gerçek ipimizi öğrenmek için kullanılır.

$port: Sunucuya giriş yaptığımız portu öğrenmek için kullanılır.

$server: Giriş yaptığımız sunucu linkini öğrenmek için kullanılır.

$network: Giriş yaptığımız sunucunun ismini öğrenmek için kullanılır.

$day: Hangi günde olduğumuzu öğrenmek için kullanılır.

$fulldate: İngilizce olarak gün, ay, rakamsal olarak gün, saat dakika saniye ve yılı öğrenmek için kullanılır.

$date: Gün, ay, yıl olarak o an ki tarihi rakamsal olarak öğrenmek için kullanılır.

$os: Kullanıdığımız windowsun versionunu öğrenmek için kullanılır.

$usermode: Sahip olduğumuz nick modelerini öğrenmek için kullanılır

$chanmodes: Giriş yaptığımız sunucunun kanal modelerini öğrenmek için kullanılır.

$color(notify): Notify rengimizin numarasını öğrenmek için kullanılır.

$color(mode): Mode değişikliğini gösteren rengimizin numarasını öğrenmek için kullanılır.

$color(ctcp): Notify rengimizin numarasını öğrenmek için kullanılır.

$color(notice): Notice rengimizin numarasını öğrenmek için kullanılır.

$color(amsg): Mesaj rengimizin numarasını öğrenmek için kullanılır.

$color(memo): Memo rengimizin numarasını öğrenmek için kullanılır.

$nick(#kanal,0,q): Kanalda kaç tane +q yetkisindeki kullanıcı olduğunu öğrenmek için kullanılır.

$nick(#kanal,sıra,q): Kanalda belirtilen sıradaki +q yetkisindeki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$nick(#kanal,0,o): Kanalda kaç tane +o yetkisindeki kullanıcı olduğunu öğrenmek için kullanılır.

$nick(#kanal,sıra,o): Kanalda belirtilen sıradaki +o yetkisindeki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$nick(#kanal,0,h): Kanalda kaç tane +h yetkisindeki kullanıcı olduğunu öğrenmek için kullanılır.

$nick(#kanal,sıra,h): Kanalda belirtilen sıradaki +h yetkisindeki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$nick(#kanal,0,v): Kanalda kaç tane +v yetkisindeki kullanıcı olduğunu öğrenmek için kullanılır.

$nick(#kanal,sıra,v): Kanalda belirtilen sıradaki +v yetkisindeki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$nick(#kanal,0): Kanalda kaç kullanıcı olduğunu öğrenmek için kullanılır.

$awaymsg: Away mesajımızı öğrenmek için kullanılır.

$awaytime: Kaç saniyedir away olduğumuzu öğrenmek için kullanılır.

$fullname: Fullnamemizi (setname, realname) öğrenmek için kullanılır.

$away: Away olup olmadığımızı öğrenmek için kullanılır. Komutu uyguladığımızda away isek $true, away değil isek $false cevabını alırız.

$prefix: Sunucunun kanal yetki simgelerini öğrenmek için kullanılır.

$serverip: Sunucuya girdiğimiz linkin ipisini öğrenmek için kullanılır.

$status: Sunucuya bağlı olup olmadığımızı öğrenmek için kullanılır. Komutu uyguladığımızda bağlı isek Connected, bağlı değil isek Disconnected cevabını alırız.

$uptime(system,1): Sunucuya kaç saatir bağlı olduğumuzu öğrenmek için kullanılır.

$timezone: Zaman dilimi durumumuzu öğrenmek için kullanılır.

$time: Saat, dakika, saniye olarak o anki zamanı öğrenmek için kullanılır.

$titlebar: Kullandığımız mIRCin titlebarındaki yazıyı öğrenmek için kullanılır.

$url: Internet Explorer da açık olan adresi öğrenmek için kullanılır.

$ignore(0): Ignore listemizde kaç kullanıcı olduğunu öğrenmek için kullanılır.

$ignore(sıra): Ignore listemizde belirtilen sıradaki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$ignore(sıra).secs: Ignore listemizde belirtilen sıradaki kullanıcının, ignore süresinin ne kadar kaldığını öğrenmek için kullanılır.

$notify(0): Notify listemizde kaç kullanıcı olduğunu öğrenmek için kullanılır.

$notify(sıra): Notify listemizde belirtilen sıradaki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$protect(0): Protect listemizde kaç kullanıcı olduğunu öğrenmek için kullanılır.

$protect(sıra): Protect listemizde belirtilen sıradaki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$ignore(sıra).type: Ignore listemizde belirtilen sıradaki kullanıcıyı hangi parametrelerde ignore ettiğimizi öğrenmek için kullanılır.

$ibl(#kanal,sıra): Belirtilen kanaldaki ban listesinden belirtilen sıradaki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$iel(#kanal,sıra): Belirtilen kanaldaki exception listesinden belirtilen sıradaki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$iIl(#kanal,sıra): Belirtilen kanaldaki invex listesinden belirtilen sıradaki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$ibl(#kanal,sıra).by: Belirtilen kanaldaki ban listesinden belirtilen sıradaki banı uygulayan kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$iel(#kanal,sıra).by: Belirtilen kanaldaki exception listesinden belirtilen sıradaki exceptionu uygulayan kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$iIl(#kanal,sıra).by: Belirtilen kanaldaki invex listesinden belirtilen sıradaki invexi uygulayan kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$ibl(#kanal,sıra).date: Belirtilen kanaldaki ban listesinden belirtilen sıradaki banın uygulanış tarihini öğrenmek için kullanılır.

$iel(#kanal,sıra).date: Belirtilen kanaldaki exception listesinden belirtilen sıradaki exceptionın uygulanış tarihini öğrenmek için kullanılır.

$iIl(#kanal,sıra).date: Belirtilen kanaldaki invex listesinden belirtilen sıradaki invexin uygulanış tarihini öğrenmek için kullanılır.

$emailaddr: Kullandığımız mIRCin emailadresi kısmında ne yazdığını öğrenmek için kullanılır.

$version: Kullandığımız mIRCin versiyonunu öğrenmek için kullanılır.

$len(yazı): Parantez içindeki yazının kaç karakterden oluştuğunu öğrenmek için kullanılır.

$upper(yazı): Parantez içindeki yazının tüm harflerini büyük şekilde yazdırmak için kullanılır. Türkçe karakterler büyük harfe dönüştürülemez.

$lower(yazı): Parantez içindeki yazının tüm harflerini küçük şekilde yazdırmak için kullanılır. Türkçe karakterler küçük harfe dönüştürülemez.

$idle: Idle süremizi öğrenmek için kullanılır.

$active: O an ki aktif penceremizin ismini öğrenmek için kullanılır.

$+: Önüne ve arkasına yazılan ifadeleri birleştirmek için kullanılır.
Kullanım: İfade $+ İfade
Örnek: Help $+ Ethos => HelpEthos olarak birleştirir.

* mIRC Entegrasyon Açıklamaları konusu eğitimi sona ermiştir.

* Dökümanı okumayı bitirdikden sonra, ilgili eğitmene bunu bildiriniz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir