mIRC Hesap Makinesi


dialog polybasic {
title "PoLy "
size -1 -1 66 93
option dbu
button "7", 7, 2 16 14 14, flat
button "8", 8, 17 16 14 14, flat
button "9", 9, 32 16 14 14, flat
button "1", 1, 2 46 14 14, flat
button "4", 4, 2 31 14 14, flat
button "5", 5, 17 31 14 14, flat
button "6", 6, 32 31 14 14, flat
button "2", 2, 17 46 14 14, flat
button "3", 3, 32 46 14 14, flat
button ".", 10, 2 61 14 14, flat
button "0", 11, 17 61 14 14, flat
button "=", 12, 32 61 14 14, flat
button "+", 13, 50 16 14 14
button "-", 14, 50 31 14 14
button "*", 15, 50 46 14 14
button "/", 16, 50 61 14 14
;button "+/-", 17, 2 77 14 14
button "^", 18, 50 77 14 14
button "C", 19, 50 1 14 14, flat
edit "", 20, 2 2 48 12
button "x²", 21, 32 77 14 14
button "x³", 22, 17 77 14 14
}
on *:Dialog:polybasic:init:0 :{
mdx SetMircVersion $version
mdx MarkDialog $dname
mdx SetDialog $dname bgcolor $rgb(130,163,250)
}
on *:dialog:polybasic:*:*: {
if ($devent == sclick) {
if ($did isnum 1-9) { did -a $dname 20 $did }
if ($did == 11) { did -a $dname 20 0 }
if ($did == 10) && (. !isin %stf) { did -a $dname 20 . }
if ($did == 19) { did -r $dname 20 }
if ($did == 12) { var %sett = $calc($did($dname,20)) | did -r $dname 20 | $iif($len(%sett) > 14,echo -a ek,did -a $dname 20) %sett }
if ($did == 13) { did -a $dname 20 + }
if ($did == 14) { did -a $dname 20 - }
if ($did == 15) { did -a $dname 20 * }
if ($did == 16) { did -a $dname 20 / }
if ($did == 18) { did -a $dname 20 ^ }
if ($did == 21) { var %sett $calc($did($dname,20) ^ 2) | did -r $dname 20 | did -a $dname 20 %sett }
if ($did == 22) { var %sett $calc($did($dname,20) ^ 3) | did -r $dname 20 | did -a $dname 20 %sett }
}
}
menu channel,status {
» Hesap Makinesi:dialog -m polybasic polybasic
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir