mIRC Kanal Bilgi

Yazan: L4roXyL – Hasan AYDENİZ

Kullanımı: /infochan < #channel>
Örnek: /infochan #kanal-ismi

Özellikler: Kod özelliği; resimde gördüklerinizin tamamıdır. Yazım özelliği; işlemlerin çoğunu hash table(RAM) üzerinde yapar ve $hfind tanımı/identifier-ı sayesinde gereksiz /while vs. kullanmaz. En azından external olarak kullanmaz. .) External ile internal arasındaki hız farkını biliyorsan demek istediğimi anladın sen. Bilmiyorsan, boşver anlama. Neyse /who komutundan gelen veri ne kadar hızlıysa, kodda o kadar hızlı çalışır.

Bu kod ne yapar?

Kanaldaki toplam kullanıcı sayısını gösterir.
Kayıtlı nicklerin sayısını gösterir.
Away olan kullanıcıların sayısını ve nicklerini gösterir.
Away olmayan kullanıcıların sayısını gösterir.
Prefix(op,sop,voive vs.) olan kullanıcıların sayısını ve nicklerini gösterir.
Botların sayısını ve nicklerini gösterir.
Bağlı bulunduğunuz sunucuyu ve aynı sunucudan bağlı olan kaç kişi olduğunu gösterir.
Kanalda bulunan ircop-ları ve nicklerini gösterir.
Kaç adet clone/klon olduğunu gösterir.
Bulunan clone/klonları alt alta listeler ve nicklerini verir.

VE BUNLARIN HEPSİNİN %(YÜZDE) DEĞERİNİ % 100 DOĞRU SONUÇ İLE GÖSTERİR.

;a code by l4roxyl
;24/07/2009
;-
;start code
alias -l qt returnex $+($chr(2),$1-,$chr(2))
alias infochan {
var %_ec = echo -aceq info $str($chr(149),3) /infochan:
if ($1) {
if ($hget($1,_delay)) { %_ec Same channel( $+ $1 $+ ) pls $hget($1,_delay).unset seconds waiting. | returnex }
if ($1 !ischan) { %_ec $1 no such channel. | returnex }
}
else { %_ec insufficient parameters. /infochan < #channel> | returnex }
hinc -mu10 $1 _delay 1 | .enable #_chan_info | who $1
}
#_chan_info off
raw *:*: {
haltdef | tokenize 32 $rawmsg
if ($2 = 352) {
hinc -m $+(stats_,$4) _all_user 1 | hinc -m $+(stats_,$4) $+(server_,$7) 1
if ($7 = $server) hinc -m $+(stats_,$4) _server 1
hadd -m $+(stats_,$4) $6 $addtok($hget($+(stats_,$4),$6),$8,63)
if ($regex($9,\*)) {
hinc -m $+(stats_,$4) _irc_op 1
hadd -m $+(stats_,$4) _ircop_nick $addtok($hget($+(stats_,$4),_ircop_nick),$8,44)
}
if ($regex($9,G)) {
hinc -m $+(stats_,$4) _away 1
hadd -m $+(stats_,$4) _away_nick $addtok($hget($+(stats_,$4),_away_nick),$8,44)
}
if ($regex(prefix,$9,(@|&|%|\+|~))) {
hinc -m $+(stats_,$4) _prefixes 1
hadd -m $+(stats_,$4) _prefixes_nick $addtok($hget($+(stats_,$4),_prefixes_nick),$+($regml(prefix,1),$8),44)
}
if ($regex($9,B)) {
hinc -m $+(stats_,$4) _bot 1
hadd -m $+(stats_,$4) _bot_nick $addtok($hget($+(stats_,$4),_bot_nick),$8,44)
}
if ($regex($9,H)) hinc -m $+(stats_,$4) _here 1
if ($regex($9,r)) hinc -m $+(stats_,$4) _reg_nick 1
}
if ($2 = 315) {
echo -c info $4 $str($chr(175),30) $4 info start $str($chr(175),30)
var %_str = echo -c info $4 $str($chr(149),3)
%_str Total user: $//qt($hget($+(stats_,$4),_all_user))
if ($hget($+(stats_,$4),_reg_nick)) {
%_str Registered nick: $//qt($v1 $+($chr(40),%,$left($calc($v1 *100/ $hget($+(stats_,$4),_all_user)),4),$chr(41)))
}
if ($hget($+(stats_,$4),_away)) {
%_str Away user(s): $//qt($v1 $+($chr(40),%,$left($calc($v1 *100/ $hget($+(stats_,$4),_all_user)),4),$chr(41))) - $&
$regsubex($hget($+(stats_,$4),_away_nick),/( $+ $chr(44) $+ )/g,$+(\1,$chr(32)))
}
if ($hget($+(stats_,$4),_here)) {
%_str Here user(s): $//qt($v1 $+($chr(40),%,$left($calc($v1 *100/ $hget($+(stats_,$4),_all_user)),4),$chr(41)))
}
if ($hget($+(stats_,$4),_prefixes)) {
%_str Prefixes nick: $//qt($v1 $+($chr(40),%,$left($calc($v1 *100/ $hget($+(stats_,$4),_all_user)),4),$chr(41)))
%_str Prefixes nick(s): $//qt($regsubex($regsubex($hget($+(stats_,$4),_prefixes_nick),/ $+ $chr(44) $+ /g,$chr(32)),/([@&%+~])/g,$+($chr(40),\1,$chr(41))))
}
if ($hget($+(stats_,$4),_bot)) {
%_str Bots: $//qt($v1 $+($chr(40),%,$left($calc($v1 *100/ $hget($+(stats_,$4),_all_user)),4),$chr(41))) - $regsubex($hget($+(stats_,$4),_bot_nick),/( $+ $chr(44) $+ )/g,$+(\1,$chr(32)))
}
var %_sttl = $calc($hget($+(stats_,$4),_server) *100/ $hget($+(stats_,$4),_all_user))
%_str Connected server: $//qt($server) - Users: $//qt($hget($+(stats_,$4),_server)) $+($chr(40),%,$left(%_sttl,4),$chr(41)))
if ($hget($+(stats_,$4),_irc_op)) {
%_str IRC-op(s): $//qt($v1 $+($chr(40),%,$left($calc($v1 *100/ $hget($+(stats_,$4),_all_user)),4),$chr(41))) - $&
$regsubex($hget($+(stats_,$4),_ircop_nick),/( $+ $chr(44) $+ )/g,$+(\1,$chr(32)))
}
if ($hfind($+(stats_,$4),\?,0,r).data) {
%_str Total clone(s): $//qt($v1 $+($chr(40),%,$left($calc($v1 *100/ $hget($+(stats_,$4),_all_user)),4),$chr(41)))
}
var %1 = 1,%_clonnick
while ($hfind($+(stats_,$4),\?,%1,r).data) {
%_clonnick = $regsubex($hget($+(stats_,$4),$v1),/(\?)/g,$chr(32) / $+ $chr(32))
%_str Add: $//qt($v1) - $+(Nicks,$chr(40),$numtok(%_clonnick,47),$chr(41),:) $//qt(%_clonnick)
inc %1
}
echo -c info $4 $str(_,30) $4 info end $str(_,30)
hfree $+(stats_,$4) | .disable #_chan_info
}
}
#_chan_info end
;end code

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir