mIRC Kanalda ident taramasi

• Kullanım: /identler

alias identler { set %idac 1 | if ($active != $chan) { echo -at Lütfen bu işlemi bir kanalda gerçekleştirin! | halt } else { set %ident $$?=”Lütfen aranacak ident`i giriniz!” | who $active } }
raw 352:*: { if (%idac == 1) && (%ident == $3) { echo -at 4 Nick: $6  İdent: $3  | islem ($3) | set %idac 0 } }
• Not: islem ($3) yazan yeri kendinize göre ayarlamanız gerekmektedir.

• Örn: !kick $2 $3 sebep gibi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir