mIRC Lisanslama kodu

Crack {
var %kg.tbl = 11:6:17:12:12:14:5:12:16:10:11:6:14:14:4:11:9:12:1 1:10:8:10:10:16:8:4:6:10:12:16:8:10:4:16
var %kg.ctr = 4
var %kg.tot = $len($1-)
while (%kg.ctr < = %kg.tot) { var %kg.1 = $calc(%kg.1 + ($asc($mid($1-,%kg.ctr,1)) * $gettok(%kg.tbl,$calc(%kg.ctr - 3),58))) var %kg.2 = $calc(%kg.2 + (($asc($mid($1-,%kg.ctr,1)) * $asc($mid($1-,$calc(%kg.ctr - 1),1))) * $gettok(%kg.tbl,$calc(%kg.ctr -3),58))) inc %kg.ctr } echo :-------------------------------------------------------------------------------------------- echo :mIRC Sürümü 4 $version echo :Lisanslanan kişi4 $1- echo :Key 4 $+(%kg.1,-,%kg.2) echo :ALT + H Tuslarına basarak REGISTER kısmına tıklayın.. echo :ardından Acılan Pencereye Parametreleri girin... echo :-------------------------------------------------------------------------------------------- }

Kullanım: / Lisans Sahibi adı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir