mIRC Mass Kodları

massmsg {
set %msg $$?="Mass msg girin?"
set %people 1
:loop
if ($nick(#,%people) == cs) { inc %people | goto loop | halt }
if ($nick(#,%people) == $me) { inc %people | goto loop | halt }
if ($nick(#,%people) == $opnick) { inc %people | goto loop | halt }
else { .msg $nick(#,%people) %msg }
inc %people
if ($nick(#,%people) == $null) { unset %msg | unset %people }
else { goto loop }
}
alias massop {
set %people 1
:loop
if ($nick(#,%people) == cs) { inc %people | goto loop | halt }
if ($nick(#,%people) == $me) { inc %people | goto loop | halt }
else { .mode $chan +o $nick(#,%people) }
inc %people
if ($nick(#,%people) == $null) { unset %people }
else { goto loop }
}
alias massdeop {
set %people 1
:loop
if ($nick(#,%people) == cs) { inc %people | goto loop | halt }
if ($nick(#,%people) == $me) { inc %people | goto loop | halt }
else { .mode $chan -o $nick(#,%people) }
inc %people
if ($nick(#,%people) == $null) { unset %people }
else { goto loop }
}
alias massvoice {
set %people 1
:loop
if ($nick(#,%people) == cs) { inc %people | goto loop | halt }
if ($nick(#,%people) == $me) { inc %people | goto loop | halt }
else { .mode $chan +v $nick(#,%people) }
inc %people
if ($nick(#,%people) == $null) { unset %people }
else { goto loop }
}
alias massdevoice {
set %people 1
:loop
if ($nick(#,%people) == cs) { inc %people | goto loop | halt }
if ($nick(#,%people) == $me) { inc %people | goto loop | halt }
else { .mode $chan -v $nick(#,%people) }
inc %people
if ($nick(#,%people) == $null) { unset %people }
else { goto loop }
}
alias masskick {
set %people 1
:loop
if ($nick(#,%people) == cs) { inc %people | goto loop | halt }
if ($nick(#,%people) == $me) { inc %people | goto loop | halt }
else { .kick $chan $nick(#,%people) (Script name) Mass Kick.. }
inc %people
if ($nick(#,%people) == $null) { unset %people }
else { goto loop }
}
alias massban {
set %people 1
:loop
if ($nick(#,%people) == cs) { inc %people | goto loop | halt }
if ($nick(#,%people) == $me) { inc %people | goto loop | halt }
else { .ban $nick(#,%people) }
inc %people
if ($nick(#,%people) == $null) { unset %people }
else { goto loop }
}
alias masskb {
set %people 1
:loop
if ($nick(#,%people) == cs) { inc %people | goto loop | halt }
if ($nick(#,%people) == $me) { inc %people | goto loop | halt }
else { .ban $nick(#,%people) | kick $chan $nick(#,%people) (-[(Fıkra Beta)]-) Mass KickBan... }
inc %people
if ($nick(#,%people) == $null) { unset %people}
else { goto loop }
}
}
alias massinv {
set %in $$?="Örnek: #fıkra :"
set %people 1
:loop
if ($nick(#,%people) == cs) { inc %people | goto loop | halt }
if ($nick(#,%people) == $me) { inc %people | goto loop | halt }
if ($nick(#,%people) == $opnick) { inc %people | goto loop | halt }
else { .invite $nick(#,%people) %in }
inc %people
if ($nick(#,%people) == $null) { unset %massinv | unset %people | halt }
else { goto loop }
}
menu channel {
Mass Command
.Mass Msg:/massmsg
.Mass Invite:/massinv
.-
.Mass Op:/massop
.Mass Deop:/massdeop
.Mass Voice:/massvoice
.Mass Devoice:/massdevoice
.-
.Mass Ban:/massban
.Mass Kick Ban:/masskb
.Mass Kick:/masskick
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir