mIRC MemoServ Dialogu

dialog memodlg { title “Memo Mesaj Servisi” size -1 -1 258 223 option dbu edit “”, 2, 2 14 254 39, read multi return vsbar edit “”, 6, 2 68 254 67, read multi return vsbar button “Bütün Mesajlarımı Sil”, 7, 137 140 119 12 text ” Kime”, 10, 1 155 23 8 edit “”, 11, 22 154 234 10 text “Mesaj”, 12, 1 166 23 8 edit “”, 13, 22 165 234 39, multi return button “Gönder”, 14, 22 206 83 14 button “Temizle”, 15, 108 206 54 14 button “« « KAPAT » »”, 16, 164 206 92 14, cancel box “”, 4, 2 137 133 14 text “Aşşağıdan Mesaj Gönderebilirsiniz”, 5, 4 142 128 7 text ” Mesaj Kutunuz”, 3, 66 56 106 8 text ” Son Gelen Mesajınız”, 1, 60 4 109 8 box “”, 8, 2 0 254 13 box “”, 9, 2 52 254 14 } alias memodlg { unset %ifmemo %rmemo %lastmid %lastmnick %lastmdt | if (!$dialog(memodlg)) dialog -m memodlg memodlg } on *:dialog:memodlg:init:*: { set %lastmemo ok set %hatavar ok /.msg memoserv read last mdx MarkDialog $dname mdx SetDialog $dname bgcolor $rgb(237,241,219) mdx SetFont $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 +b Turkish 13 950 Verdana mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 textbg $rgb(237,241,219) mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 background $rgb(237,241,219) mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 text $rgb(0,0,0) mdx SetColor $dname 11,13,10,12 background $rgb(237,241,219) mdx SetColor $dname 11,13,12,10 textbg $rgb(237,241,219) mdx SetFont $dname 11,13,12,10,14,15,16 13 950 Verdana mdx SetColor $dname 1,3,5,10,12l text $rgb(199,92,2) } on *:dialog:memodlg:sclick:*: { if ($did == 15) did -r $dname 11,13 if ($did == 14) { if ($did(11)) && ($did(13)) { unset %rmemo set %hatavar ok set %lastmemo ok var %i = 1 while (%i <= $did(13).lines) { set %memomsg %memomsg $+ $chr(32) $+ $did(13,%i) | inc %i } .msg memoserv send $did(11) %memomsg unset %memomsg did -r $dname 11,13 } } if ($did == 7) { if (%lastmid) { if ($input(Tüm mesajlarını silmek istiyor musunuz?,nwud) == $true) { unset %rmemo %lastmid set %hatavar ok did -r $dname 6,2 did -a $dname 6 Tüm mesajlarınız silindi .msg memoserv del all } } else return $input(Herhangi bir mesajınız zaten bulunmuyor!,iuo) } } on ^*:notice:*:*: { haltdef if ($nick == memoserv) { if (%lastmemo) { ;Son mesaj numarasını aldık.. if ($2 isnum) { set %lastmid $2 set %lastmnick $strip($6) set %lastmdt $8-10 } elseif (*MESAJI:* iswm $1) { if ($dialog(memodlg)) { unset %hatavar did -a memodlg 2 Gönderen: %lastmnick $+ $crlf did -a memodlg 2 Mesaj: $2- unset %lastmemo %lastmnick %lastmdt set %ifmemo ok /.msg memoserv list } } elseif (%hatavar) { if ($dialog(memodlg)) { if (*Mesaj Yok.* iswm $1-) did -ra memodlg 6 Mesaj Yok if (*Mesaj Yok.* iswm $1-) did -ra memodlg 2 Mesaj Yok elseif (*Notunuz* iswm $1-) && (*Gonderilmistir..* iswm $1-) did -ra memodlg 13 Mesajınız Gonderilmistir elseif (*Kayitli bir Nick Degil.* iswm $1-) did -ra memodlg 13 Mesaj göndermeye calistiginiz Nick kayitli değil elseif (*Nick’iniz kayitli degil.* iswm $1-) did -ra memodlg 6 Nickiniz Kayitli Degil !!! Nickinizi Kayıt Edin.. elseif (*Notunuz iletilmedi.Lutfen 4 dakika* iswm $1-) did -ra memodlg 6 Mesaj gondermek icin 4 dakika bekleyin } } } elseif (%ifmemo) { if ($1 == *) { if ($2 isnum) { if ($2 == %lastmid) { set %rmemo ok | unset %ifmemo } | /.msg memoserv read $2 } } elseif ($1 isnum) { if ($1 == %lastmid) { set %rmemo ok | unset %ifmemo } | /.msg memoserv read $1 } } elseif (%rmemo) { if ($dialog(memodlg)) { if ($strip($2) isnum) { set %mnick $strip($6) | set %rdate $remove($8-11,$chr(40)) set %rdate $remove(%rdate,$right(%rdate,4)) set %rdate $remove($replace(%rdate,$gettok(%rdate,3,32),Saat: $gettok(%rdate,3,32)),$gettok(%rdate,3,58)) set %rdate $left(%rdate,$calc($len(%rdate) – 1)) } else { ; set %rmsg $1- did -a memodlg 6 Gönderen: %mnick $+ $chr(9) $+ Tarih: %rdate $+ $crlf did -a memodlg 6 Mesaj: $2- $+ $crlf $+ ___________________________________________________________ $+ $crlf } } } } }

 

ALINTIDIR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir