mIRC – Oper Komutları –

Kaynak ; /helpop ?
——–

Adchat ; Online olan bütün adminlere mesaj gönderilmesini sağlar.
Kullanım ; /adchat mesaj

Addmotd ; Motd sonuna yeni bir dizin eklenmesini sağlar.
Kullanım ; /addmotd yazı

Addomotd ; Opermotd sonuna yeni bir dizin eklenmesini sağlar.
Kullanım ; /addomotd yazı

Chatops ; Sadece yerel serverde bulunan IRC operatörlere mesaj gönderilmesini sağlar.
Kullanım ; /chatops mesaj

Chghost ; Güncel olarak IRC serverde, bir kullanıcının hostname kısmını değiştirmeye yarar.
Kullanım ; /chghost nick hostismi

Chgident ; Güncel olarak IRC serverde, bir kullanıcının ident kısmını değiştirmeye yarar.
Kullanım ; /chgident nick ident

Chgname ; Güncel olarak IRC Serverda, bir kullanıcının “IRC Name” veya “Real Name” kısmını değiştirmeye yarar.
Kullanım ; /chgname nick IRCname

Close ; Irc serverinden bütün bilinmeyen bağlantıların kesilmesine yarar.
Kullanım ; /close

Connect ; Bir serveri, güncel olarak üzerinde olduğu başka bir IRC servere bağlar. Uzak bağlantılarda mümkün olabilir, sadece IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /connect [server] [port] [anaserver]

Dccdeny ; Belirlenen bir dosya uzantısına, DCC engeli koyar. Uzantıyı
taşıyan dosyaların, DCC ile gönderilmesi engellenir. Sadece IRCop’lar kullanabilir.
Kullanım ; /dccdeny dosyauzantısı Sebep

Die ; IRC Serverini, belirtilen şifre ile tamamen kapatılmasını sağlar. Tüm kullanıcıların bağlantıları kesilir, sadece IRC operatörleri kullanabilir.
Kullanım ; /die şifre

Dns ; Irc serverin dns hakkında dönüş bilgisini görüntüler.
Kullanım1 ; /dns l -> Dns girişlerini gösterir.
Kullanım2 ; /dns i -> Server ismi ve yapılandırma hakkında ayrıntılı bilgi verir.
Not ; Raw ile beraber kullanılması gerekebilir.

Gline ; Bir nickin süre koyulmadığı veya engel kaldırılmadığ takdirde servere bir daha bağlanmasını engellemek için kullanılır. IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /gline [idetd@host veya nick] [süre] [sebep]
Not ; Süre belirtilmez ise uygulanan gline kalıcı hale gelir. Süre d-h-m-s cinsinden belirtilir. Örneğin ; /gline nick 1d1h1m1s Dışarı şeklinde uygulanabilir.
Uygulanan gline kaldırmak için ; /gline -identd@host şeklinde uygulanır.

Globops ; Serverde bütün IRC operatörlerine global mesaj atmak için kullanılır.
Kullanım ; /globops mesaj

Gzline ; Bir nickin süre koyulmadığı veya engel kaldırılmadığ takdirde servere bir daha bağlanmasını engellemek için kullanılır. IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /gzline [idetd@host veya nick] [süre] [sebep]
Not ; Süre belirtilmez ise uygulanan gzline kalıcı hale gelir. Süre d-h-m-s cinsinden belirtilir. Örneğin ; /gzline nick 1d1h1m1s Dışarı şeklinde uygulanabilir.
Uygulanan gzline kaldırmak için ; /gzline -identd@host şeklinde uygulanır.

Htm ; Giriş, çıkış ve trafik modu için kullanılır. Sadece IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /htm özellik
On ; Htm aktif kılar.
Off ; Htm deaktif kılar.
Noisy ; Htm ye girildiğinde ve çıkıldığında anons verir.
Quiet ; Htm ye girildiğinde ve çıkıldığında verilen anonsu kapatır.
To ; Aktif htm nin gelen derecesini ayarlar.

Kill ; Belirtilen kullanıcı veya kullanıcıların IRC serverden bağlantısını kesmek için kullanılır.
Kullanım ; /kill nick1 nick2 … Sebep

Kline ; Bir nickin süre koyulmadığı veya engel kaldırılmadığı takdirde servere bir daha bağlanmasını engellemek için kullanılır. IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /kline [idetd@host veya nick] [süre] [sebep]
Not ; Süre belirtilmez ise uygulanan kline kalıcı hale gelir. Süre d-h-m-s cinsinden belirtilir. Örneğin ; /kline nick 1d1h1m1s Dışarı şeklinde uygulanabilir.
Uygulanan kline kaldırmak için ; /kline -identd@host şeklinde uygulanır.

Lag ; Serverin lag durumunu görmeye yarar.
Kullanım ; /lag server

Locops ; Serverde bütün IRC operatörlere mesaj gönderilmesine yarar.
Kullanım; /locops mesaj

Mkpasswd ; Parolalarda veya ayar dosyalarında şifreleme methodu olarak kullanılır. Methodlar ; crypt , md5 , sha1 , ripemd160
Kullanım ; /mkpasswd metod şifre

Module ; Server modullerini listeler Normal kullanıcılar ile yetkili kullanıcıların alacağı cevaplar farklıdır. Normal kullanıcılar sadece 3. parti modülleri [3RD] görebilir.
Kullanım ; /module

Nachat ; Online olan bütün Network adminlere mesaj göndeirlmesini sağlar.
Kullanım ; /nachat mesaj

Oper ; Kullanıcın IRC operatör konumuna geçmesi için, doğru bir nick şifre ile tanınmasına yarar.
Kullanım ; /oper nick şifre

Opermotd ; IRC operatörler için hazırlanmış olan günün mesajını görmeye yarar, IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /opermotd

Rehash ; Yerel bir serverin yapılandırma dosyalarını yeniden okumasını sağlar. IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /rehash server -seçenek
-Motd Günün mesajı ve kurallar dosyasını yeniler.
-Opermotd Opermotd dosyasını yeniler.
-Botmotd Botmotd dosyasını yeniler.
-Garbage Çöp toplaması yapar.
** Kullanımda server ve seçenek belirtilmez ise ; unrealircd.conf ve k:lines dosyası tekrar kullanır.

Restart ; Serverin belirtilen şifre ile tekrardan başlatılmasını sağlar. Tüm kullanıcıların bağlantıları kesilir, IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /restart şifre sebep

Rping ; Serverlar arasındaki geçikmeyi (milisaniye) cinsinden hesaplamayı sağlar.
Kullanım ; /rping sunucu

Sajoin ; Bir kullanıcıyı, bir veya birden çok kanala girmesini sağlamak için kullanılır. Servis adminler kullanabilir.
Kullanım ; /sajoin nick #kanal1,#kanal2…

Samode ; Bir kanalın modesini değiştirmeye yarar. Servis adminler kullanabilir.
Kullanım ; /samode #kanal +-mode

Sapart ; Bir kullanıcıyı, bir veya birden çok kanaldan çıkmasını sağlamak için kullanılır.
Kullanım ; /sapart nick #kanal1,#kanal2… Sebep

Sdesc ; Restart veya squit komutlarına gerek kalmadan, serverin bilgi satırını değiştirmeye yarar. Server admin ve Co adminler kullanabilir.
Kullanım ; /sdesc yenibilgi

Sethost ; Hostumuzu değiştirmek için kullanılır. Özel karakterler kullanılabilir. IRC operatörler kullanır.
Kullanım; /sethost yenihost

Setident ; İdentimizi değiştirmek için kullanılır. IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /setident yeniident

Shun ; Admin haricindeki kullanıcının bir komutu kullanmasını ve server pinglerinden yanıt almamasını sağlar.
Kullanım ; /shun [idetd@host veya nick] [süre] [sebep]
Not ; Süre belirtilmez ise uygulanan shun kalıcı hale gelir. Süre d-h-m-s cinsinden belirtilir. Örneğin ; /shun nick 1d1h1m1s Dışarı şeklinde uygulanabilir.
Uygulanan shun kaldırmak için ; /shun -identd@host şeklinde uygulanır. Shun listesini görmek için ; /shun komutu uygulanır.

Spamfilter ; Mesaj filtrelemesine olanak sağlar. Boş mesajlardan kurtulmaya , bot ve benzeri clientleri temizlemeye yarar.
Kullanım ; /spamfilter [add|del|remove|+|-] [type] [action] [tkltime] [reason]
Type : Hedef tipini değiştirir, çeşitli hedefler belirtilebilir. Bunlar ;
Kanal mesajı (c) , Private mesaj (p) , Private notice (n) , Kanal notice (N) , Part mesajı (P) , Çıkış mesajı (q) , DCC (d) , Away (a) , Topic (t) , Kullanıcı (u)
Action : Spamfilter alınması için hareket belirtir. ( en fazla 1 hareket)
Bu hareketler ; kill , tempshun , shun , kline , gilne , zline , gzline , block ve dccblock gibi hareketler belirtilir.
Tkltime : Süre belirtilmek istenmediğinde – işaretini belirtmek zorunludur. Süre d-h-m-s formatı ile uygulanır.
Reason : Mesaj bloklanması için sebep belirtmeye yarar, – işareti kullanılırsa bu boşluklara çevirilecektir.

Squit ; Networkdan IRC serverinin bağlantısını koparmaya yarar. Genellikle serverlerin yönlendirmelerden çıkması için kullanılır. IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /squit server

Tempshun ; Geçici olarak shun ekleyip/kaldırma işleminde kullanılır. Eğer kullanıcı serverdan çıkarara shun otomotik olarak kaldırılır.
Kullanım ; /tempshun +/-nick sebep

Trace ; Trace komutu serverler veya clientler için kullanılabilir. Kullanıcı için uygulanırsa classını ve lag durumunu gösterir. Server için uygulandığında class , version ve link bilgisini gösterir. Trace komutu bazı zamanlarda karışabilir özellikler ilk defa uygulanıyorsa.
Kullanım ; /trave server/nick

Tsctl ; İleri düzey olan bu komut dahili irc saatini ayarlar. IRC operatörleri kullanabilir.
Kullanım ; /tsctl offset +|- zaman
/tsctl time : Aktif saati gösterir.
/tsctl alltime : Tüm serverin aktif saatini gösterir.
/tsctl svstime : Tüm serverin saatini ayarlar.

Undccdeny ; Belirlenen bir dosya uzantısında, DCC engeli varsa bu engeli kaldırmasını sağlar. Sadece IRCop’lar kullanabilir.
Kullanım ; /undccdeny dosyauzantısı

Wallops ; Kullanıcı modesinde +w kipi bulunan tüm kullanıcılara mesaj göndermek için kullanılır. Sadece IRC operatörler ve +w kipine sahip kullanıcılar mesajları görebilir.
Kullanım ; /wallops mesaj

Zline ; Bir nickin süre koyulmadığı veya engel kaldırılmadığı takdirde servere bir daha bağlanmasını engellemek için kullanılır. IRC operatörler kullanabilir.
Kullanım ; /zline [idetd@host veya nick] [süre] [sebep]
Not ; Süre belirtilmez ise uygulanan zline kalıcı hale gelir. Süre d-h-m-s cinsinden belirtilir. Örneğin ; /zline nick 1d1h1m1s Dışarı şeklinde uygulanabilir.
Uygulanan zline kaldırmak için ; /zline -identd@host şeklinde uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir