mIRC Proxy korumasi [Addon]

on *:Start:$iif(!$file(pm.s),write -c pm.s) | hmake pm | hload pm pm.s

on *:sockopen:sorgu*:{

var %xs sockwrite -n $sockname

%xs GET $+(/proxy/api/sorgu.php?key=%api.key,&ip=,$regsubex($sockname,(.+)\*(.+)\*(.+),\2)) HTTP/1.1

%xs : proje.ircdepo.tk

%xs Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */*

%xs Accept-Language: tr-TR

%xs User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)

%xs Connection: Keep-Alive

%xs $crlf

}

on *:sockread:sorgu*:{

sockread &b | var %komut $bvar(&b,1,$bvar(&b,0)).text, %komut $replace($replace(%komut,$crlf,$chr(124)),||,^), %komut $gettok(%komut,2,$asc(^)), %komut $gettok(%komut,2,124)

if %komut = 1 {

gzline $regsubex($sockname,(.+)\*(.+)\*(.+),*@\2) – $sebep

$iif(!$window(@pRoXy),window -zn @pRoXy)

echo 3 -t @pRoXy *** $qt(Nick: $regsubex($sockname,(.+)\*(.+)\*(.+),\3)) Proxy korumasından atilmistir, $qt(IP: $regsubex($sockname,(.+)\*(.+)\*(.+),\2))

sockclose $sockname

}

if %komut = 0 { p.tara2 $regsubex($sockname,(.+)\*(.+)\*(.+),\2) | sockclose $sockname }

}

on *:sockopen:t.proxy*:{

var %xs sockwrite -n $sockname

%xs GET $+(/proxy/?ip=,$sock($sockname).mark) HTTP/1.1

%xs Host: proje.ircdepo.tk

%xs Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */*

%xs Accept-Language: tr-TR

%xs User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)

%xs Connection: Keep-Alive

%xs $crlf

}

on *:sockread:t.proxy*:{

gzline $+(*@,$sock($sockname).mark) – $sebep

$iif(!$window(@pRoXy),window -zn @pRoXy)

echo 4 -t @pRoXy *** $qt(IP: $sock($sockname).mark) Proxy korumasından atilmistir []

}

}

alias p.tara2 { var %s $+(t.proxy~,$1) | $iif($sock(%s),sockclose $v1) | sockopen %s proje.ircdepo.tk 80 | sockmark %s $1 }

 

#Proxy off

on $*:snotice:/\sconnecting.+[:]\s(.+)\x28.+@(.+)\x29/i:{

if $hfind(pm,$regml(2),1,W).data { p.m $regml(1) $regml(2) | return }

if $regex(s,$regml(2),\d+\.\d+\.\d+\.\d+) { p.tara $regml(2) $regml(1) }

else who +I $regml(1)

}

raw 352:*:if (!$hfind(pm,$4,1,W).data && !$regex($6,/(?:.+Serv|Global)/i)) { p.tara $4 $6 }

#Proxy end

 

alias p.m {

$iif(!$window(@pRoXy.Muaf),window -ze @pRoXy.Muaf)

echo 4 -t @pRoXy.muaf $qt(Nick: $1) $qt(IP: $2) Muaf listesinde.

}

alias p. hadd -m pm $md5($+($1,$ticks)) $1 | hsave pm pm.s | echo 3 -a *** $qt($1) Listeye eklenmiştir.

alias p.. echo 3 -a *** $qt($hget(pm,$1)) listeden silinmistir. | hdel -m pm $1 | hsave pm pm.s

alias muaf {

var %e echo 3 -a ***

if $1 = ekle {

if !$hfind(pm,$2,1,W).data { p. $2 }

else { %e Listede ekli durumda. }

}

if $1 = sil {

if $hfind(pm,$2,1,W).data { p.. $hfind(pm,$2,1,W).data }

else { %e Listede bulunmuyor }

}

if $1 = liste {

var %e2 echo 3 @pRoXy-Muaf, %s 1, %f $hget(pm,0).item

if %f = 0 { %e Liste Boş Durumda. | return }

$iif(!$window(@pRoXy-Muaf),window -ze @pRoXy-Muaf)

%e2 *** Proxy Muaf Listesi.

%e2

%e2

%e2 *** Muaf listesi sonu.

}

}

alias p.tara {

var %s $+(Sorgu*,$1,*,$2) | $iif($sock(%s),sockclose $v1)

sockopen %s proje.ircdepo.tk 80

}

menu * {

.-

.

.-

..Api Key:set %api.key $$?”Siteden aldiniz API KEY Numarasini Yaziniz. $str($crlf,2) $+ $iif(%Api.key,Mevcut keyiniz: $v1,Api Keyiniz Bulunmuyor) $+ ”

..-

..Proxy

…Durum $+($chr(40),$iif($group(#Proxy) = On,Acik,Kapali),$chr(41)):echo 3 -a *** Proxy Koruması $iif($group(#Proxy) = On,Acik,Kapali) Durumda.

…-

…Ac:.enable #Proxy | Echo 3 -a *** Proxy Koruması acilmistir.

…Kapat:.disable #Proxy | echo 3 -a *** Proxy korumasi kapatilmistir.

…-

.Proxy Muaf

..Proxy Muaf $+($chr(40),IP,$chr(32),$hget(pm,0).item,$chr(41)) :echo 3 -a *** Proxy muaf listesinde toplam $hget(pm,0).item IP adresi vardir.

..-

..Ekle:muaf ekle $$?” $+ $me Ip Adresi Giriniz. $str($crlf,2) $+ Wildcard kullanabilirsiniz. 78.21.* seklin de ekleme yapabilirsiniz.”

..Sil:Muaf sil $$?”Silmek istediginiz IP adresini yaziniz.”

..-

..Liste:Muaf liste

.-

.Proxy Tara:Who +I *

}

 

alias sebep return $me

 

Herkes botu sokmayacagi icin olarakda yazalim dedik. Addonu kullanmak icin ilk önce api key almalisiniz, elinizdeki mevcut keyide girebilirsiniz. (Sağ tik menü)'de bütün ayarlarini yapabilirsiniz koruma ilk kapali olarak yüklenecektir, ayarlari girmelisiniz apikey ayarlari ayarlayip muaf ipler vs. korumayi aktif etmelisiniz. Suanda ban sebebi $me = Yani nickiniz olarak atiyor değiştirmek icin;

 

alias sebep return $me

 

alias sebep return IRC.Bilmamne.ORG Security System

 

ALINTIDIR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir