Mirc proxy koruması.

mirc

#proxys on
on @OpenProxy:join:#:{ .mode $chan +b $wildsite | .kick $chan $nick 6Kanaldan uzaklaştırıldınız. “Proxy” Kullanıyorsunuz. } }
alias Proxyconf if $dialog(Proxylist) == $null dialog -m Proxylist Proxylist
dialog Proxylist {
title “Proxy İp Korumasi”
size -1 -1 200 280
button “Tamam”, 1, 110 200 70 20,ok
list 2, 10 20 180 135, sort
box “Proxy Listesi”, 3, 5 5 190 145
edit “*!*@”, 4, 10 165 180 20, autohs
box “Eklenecek İp’yi Girin”, 5, 5 150 190 45
button “İp Ekle”, 6, 20 200 70 20
box “Not:”, 7, 5 225 190 45
text “İp’yi Kaldırmak İçin İp’nin Üzerine Çift Tıklayın”, 8, 25 240 140 45
}
alias Proxysetup if $dialog(Proxylist) == $null dialog -m Proxylist Proxylist
on *:dialog:Proxylist:dclick:2:{ .ruser OpenProxy $did(2).seltext | did -d Proxylist 2 $did(2).sel }
on *:dialog:Proxylist:sclick:6:{ if ($did(4) != $null) { did -a Proxylist 2 $did(4) | .auser OpenProxy $did(4) | did -fr Proxylist 4 } }
on *:dialog:Proxylist:init:*:{
if ($ulist(*,OpenProxy,0) != $null) {
set %prx.Proxy 0
while (%prx.Proxy < $ulist(*,OpenProxy,0)) {
inc %prx.Proxy 1
did -a Proxylist 2 $ulist(*,OpenProxy,%prx.Proxy)
}
unset %prx.Proxy
}
}
#proxys end

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir