mIRC Say-Echo komutları

İdentifierin Türkçe Anlamı Tanıtıcılardır.

Bu Tanıtıcıların Amacı Verdiğimiz Kriterlere Uygun Cevabı Bize Yollamaktır.

Tanıtıcıların Cevabını Almak İcin Kullandığımız Tamamen İle Alakalı Komutlar Vardır. Bunlar Say Ve Echo Olarak Tanımlanır.

Tanıtıcıların Cevabını Alabilmemiz İcin Komut Başına Çift Slash Koymamız Gerek.”//” Say Gelecek Olan Cevabı Kanala Echo Gelecek Olan Cevabı Sadece Bize Yansıtır.

ignore , $notify , $ibl , $iel , $iIl , İdentifierleri Hakkında Eğitim Başladı

$ignore Kullanımı :

$ignore Tanıtıcısı İgnore Listemiz ve Hakkında Extra Bilgileri Bize Vermek İcin Kullanılır.

Kullanabileceğimiz Özellikler : Type/Secs

Basit Bir Giriş Yapalım;

Örnek: İgnore Listemdeki 2. Kullanıcıyı Görüntelemek İstiyorum Uygulayacağım Komut Nedir.?

Cevap: //echo -a $ignore(2) Bu Komutu Uyguladığımızda İgnore Listemizde 2. Kullanıcıyı Görüntülemiş Oluruz..

Örnek: İgnore Listemde Kac Kullanıcı Var Numerik Olarak Görüntülemek İcin Kullanılması Gereken Komut Nedir?

Cevap: //echo -a $ignore(0)

Extra Bilgi : Echo’da -a Parametresi “Active Window” Yani Aktif Pencerede Göster Anlamındadır..

Şimdi Özellikleri Görelim;

Secs Ve Type :

Secs : Zamanlı (-u kullanılarak) Eklenmis Bir İgnorenin Silinmesine Ne Kadar Zaman Kaldığını Gösteren Özelliktir..

Type : İgnore Listesine Ekli Olan Bir Kullanıcının Hangi Parametreler (pcntid) İle Eklenmiş Olduğunu Görebilmemizi Sağlamaktadır.

Örnekler :

1-) Eklediğim 3. Sıradaki Zamanlı İgnorenin Silinmesine Ne Kadar Süre Kalmış Hangi Komut İle Görebilirim.?

* //echo -a $ignore(3).secs Buradaki “Secs”in Acılımı Seconds’tur.

2-) Eklediğim 1. Sıradaki İgnorenin Hangi Parametreler İle Eklendiğini Hangi Komut İle Görebilirim.?

* //echo -a $ignore(1).type

$notify Tanıtıcısı

$notify Tanıtıcısı Notify Listemiz Ve Hakkında Extra Bilgiler Alabilmemiz İcin Kullanılmaktadır.

Özellikleri : ison, note, addr,

İson : Online/Offline Durumu | $false veya $true Cevapları Gelecektir. False Türkçe Olarak Yanlış İrcdeki Anlamı Kullanıcı Hatta Değil(Offline).$true Türkçe Anlamı Doğru Yani Kullanıcı Hatta.(Online)

Note : Kullanıcıya Eklenen Notify Mesajını Gösterir

Addr : Kullanıcının Bağlantı Adresini Gösterir.Acılımı “Address” Kullanımını

Bir Kac Basit Soru Cevapla Pekiştirelim;

1-) Notify Listemde Kac Kullanıcı Ekli Numerik Olarak Görüntülemem İcin Uygulamam Gereken Komut Nedir.?

* //echo -a $notify(0) Yaptığımızda Numerik Olarak Görüntüleyebiliriz..

2-) Notify Listemdeki 2. Kullanıcıyı Görmek İcin Uygulamam Gereken Komut Nedir.?

* //echo -a $notify(2)

3-) Notify Listemde Yer Alan 3. Kullanıcının Bağlantı Adresini Nasıl Görebilirim.?

* //echo -a $notify(3).addr Kullanıcının Bağlantı Adresini Bu Şekilde Görebiliriz..

4-) Notify Listemde Yer Alan Deep Kullanıcısının Online Olup Olmadığını Nasıl Görebilirim..?

* //echo -a $notify(Deep).ison

5-) Notify Listemde Yer Alan Deep Kullanıcısına Eklemiş Olduğum Uyarı Mesajını Nasıl Görebilirim.?

* //echo -a $notify(Deep).note

$ibl/$iel/$iIl Tanıtıcıları

$ibl Genel Olarak Belirtilen Kanaldaki Banlar ve Extra Özellikler Hakkında Bilgi Almak İcin Kullanılmaktadır.

Özellikleri : By & Date

By : Banı Atan Kullanıcıyı Gösterir

Date : Banın Atıldığı Tarihi Gösterir

Bir Kac Soru Cevapla Pekiştirelim;

1-) Help Kanalında Kac Adet Ban Var Numerik Olarak Listelemek İcin Uygulanması Gereken Komut Nedir.?

* //echo -a $ibl(#Help,0) Komutu Yeterlidir..

2-) Help Kanalında Atılan 2. Banı Görüntülemek İcin Uygulanması Gereken Komut Nedir.?

* //echo -a $ibl(#Help,2) 2. Banı Görüntüleyebiliriz..

3-) Help Kanalında 3. Banı Ekleyen Kullanıcı Nasıl Görebilirim..?

* //echo -a $ibl(#Help,3).by İle Görüntüleyebiliriz..

4-) Help Kanalında 4. Banın Hangi Tarihte Atıldığını Hangi Komutla Görebilirim.?

* //echo -a $ibl(#Help,4).date

Yukarda Belirtilen Kriterler/Özelliklerin Hepsi $iel/$iIl Tanıtıcılarında da Geçerlidir.

$ibl Banlar Hakkında $iIl İnvex (Davetliler Listesi) Hakkında $iel (exceptions) Hariçler Listesi İcin Kullanılır.

Örneklendirmeler :

1-) Help Kanalında Eklenen 2. Exceptionsu Görüntülemek İcin Uygulanması Gereken Komut Nedir..?

* //echo -a $iel(#Help,2) İşimize Yarayacaktır..

2-) Help Kanalında Eklenen 3. İnvexin Ekleniş Tarihini Görmek İcin Uygulanması Gereken Komut Nedir..?

* //echo -a $iIl(#Help,3).date

$uptime Tanıtıcısı

$Uptime Tanıtıcısı Belli Kriterlere Bağlı Olduğumuz Zamanı Hesaplar .

Bu Kriterleri Görelim;

Özellikler : Mirc , System , Server

Mirc : Ne Kadar Süreden Beri Açık

System : Ne Kadar Süreden Beri Bilgisayar Acık

Server : Ne Kadar Süreden Beri Sunucuya Bağlısınız

Kullanımı : //echo -a $uptime(kriterler,1)

Bir Kaç Soru Cevap İle Pekiştirelim;

1-) Ne Kadar Süreden Beri Mircim Açık Nasıl Görebirim..?

* //echo -a $uptime(,1) Gerekli Cevaptır.

Extra Bilgi : Yukarıdaki Cevapta Verilen “1” Bazen “2-3” Olarakta Kullanılabilir..

1 : Gün Saat 2 : Sadece “Dk” Geçmişse Eğer “Saat” 3 : “Saniye” Olarak Tanımlanır.

Örnek Olarak Kaç “Saniyeden” Beri “Bilgisayar” Acık Dersek .

//echo -a $uptime(system,3) Gerekli Cevap Olacaktır

“1” – “2” – “3” Kombinasyonları Bu Şekilde Anlaşılmış Oldu.

Diğer Örneklendirmeler;

1-) Sunucuya Ne Kadar Süreden Beri Bağlıyım Nasıl Görebilirim..?

* echo -a $uptime(server,1) Gerekli Cevaptır ..

2-) Bilgisayarım Ne Kadar Zamandan Beri Calısıyor Nasıl Görebilirim ..?

* //echo -a $uptime(system,1)

$Chan Tanıtıcısı

$chan = Channel = Kanal

$chan Tanıtıcısı Adından da Anlaşılabileceği Gibi Kanal Tanıtıcısıdır..

Kullanımı : //echo -a $chan(sıra).özellikler

Özellikler : Topic , Key , Limit , Status , Stamp , Logfile , Wid

Topic : Kanal Topicini

Key : Varsa Kanal Şifresini

Limit : Varsa Kanal Limitini

Status : Kanala Bağlantı Durumunu

Stamp : Timestamp Formatını

Logfile : Log Dosyası Dizinini

Wid : Pencere Numarasını

Extra Bilgi : Bu Tanıtıcıda Sıra/ Kullanılmadığı Zamanlarda Bize Cevap Olarak Aktif Olan Kanalı Verecektir.

Bir Kaç Basit Örneklendirme İle Pekiştirelim;

1-) Toplam Kaç Kanalda Olduğumu Numerik Değerde Nasıol Görebilirim..?

* //echo -a $chan(0) Gereken Cevaptır..

2-) Girmiş Olduğum 2. Kanalı Görüntülemek İcin Uygulamam Gereken Komut Nedir..?

* //echo -a $chan(2) Gereken Cevaptır..

3-) Bulunduğum 3. Kanalın Topicini Nasıl Görüntüleyebilmek İcin uygulamam Gereken Komut Nedir..?

* //echo -a $chan(3).topic Gerekli Cevaptır

4-) Bulunduğum 4. Kanalın Timestamp Formatını Görüntülemek icin Uygulamam Gereken Komut Nedir..?

* //echo -a $chan(4).stamp

5-) Bulunduğum 5. Kanalın Limitini Görebilmek İcin Uygulamam Gereken Komut Nedir.?

* //echo -a $chan(5).limit

6-) Bulunduğum 6. Kanalın Şifresini Görüntüleyebilmem icin Uygulamam Gereken Komut Nedir..?

* //echo -a $chan(6).key

7-) 7. Kanalda Hala Bağlımıyım Görebilmek İcin Uygulamam Gereken Komut Nedir..?

* //echo -a $chan(7).status

$query Tanıtıcısı

$query Tanıtıcısı Adından Da Anlaşılabileceği Gibi Özel Pencereleri İçin Hazırlanmış Bir Tanıtıcıdır.

Kullanımı : //echo -a $query(sıra).özellikler

Özellikleri : Logfile , Stamp , Wid

Logfile : Kullanıcının Log Dosyasını

Stamp : Timestamp Formatını

Wid : Pencere Nosunu

Basit Örneklendirmeler İle Pekiştirelim;

1-) Kac Tane Özel Pencerem Bulunmaktadır,NUmerik Olarak Görüntülemek icin Uygulamam Gereken Komut Nedir..?

* //echo -a $query(0) Gereken Cevaptır.

2-) Özelimde Bulunan “2”. Kullanıcıuyı Görüntülemek İcin Uygulamam Gereken KOmut Nedir..?

* //echo -a $query(2)

3-) Özelimde BUlunan 2. Kullanıcının Timestamp Formatını Nasıl Görebilirim..?

* //echo -a $query(2).stamp Gerekli Cevaptır..

4-) Özelimde Bulunan 3. Kullanıcının Pencere Numarasını Hangi Komutla Görebilirim..?

* //echo -a $query(3).wid

5-) Özelimde Bulunan 4. Kullanıcının Log Dosyası Dizinini Hangi Komutla Görebilirim..?

* //echo -a $query(4).logfile

$calc Tanıtıcısı

$calc = Calculator = Hesap Makinası Anlamındadır. Türkçesinden de Anlaşıldığı Gibi Bu Tanıtıcı İle Hesaplama İşlemlerini Yapmaktayız.

Kullanımı : //echo -a $calc(değerler)

Bir Kaç Basit Örneklendirme İle Pekiştirelim;

1-) 4 İle 2nin Toplamınını Görüntülemek İcin Uygulanması Gereken Komut Nedir..?

* //echo -a $calc(4+2)

2-) 57 İle 49 Un Carpımını Görebilmek İcin Uygulanması Gereken Komut Nedir..?

* //echo -a $calc(57*49)

3-) 25 İle 5 in Bölümünü Görebilmem İcin Uygulamam Gereken Komut Nedir..?

* //echo -a $calc(25/5)

4-) 100 ün 50 Eksiğini Görebilmem İcin Uygulamam Gereken Komut Nedir..?

* //echo -a $calc(100-50)

$server Tanıtıcısı

Adından da Anlaşılabileceği GibiSunucu/Sunucular ( Server Listesindeki) Hakkında Bize Bilgi Vermektedir.

$server = Sunucu

Özellikleri : Desc , Port

Desc : Sunucu Acıklaması

Port : Sunucunun Kullandığı Portlar

Extra Bilgi : $server Tanıtıcısında Hiç bir Sıra Belirtilmediği Zamanlarda O Anki Aktif Sunucu Bize Cevap Olarak gelecektir.

Bir Kaç Basit Örneklendirmeler İle Pekiştirelim;

1-) Sunucu Listemde Kac Adet Sunucu Var Görünteleyebilmek İcin Uygulamam Gereken Komut Nedir..?

* //echo -a $server(0)

2-) Bağlı Bulunduğum Sunucuyu Nasıl Görüntüleyebilirim..?

* //echo -a $server Gerekli Cevaptır..

3-) Sunucu Listemdeki 2. Sunucunun Acıklamasını Nasıl Görebilirim..?

* //echo -a $server(2).desc

4-) Sunucu Listemdeki 7. Sunucunun Port/Portlarını Nasıl Görüntüleyebilirim..?

* //echo -a $server(7).port

$away Tanıtıcısı

$away = Meşgul Anlamındadır

$away : Adından da Anlaşılabileceği Gibi Away Durumumuz Hakkında Bilgi Vermektedir..

Kullanımı : //echo -a $away

Bu Durumda Karşımıza Cıkacak Olan Cevap 2 Türlüdür. Bunlar “$true” ve “$false”..

Şimdi Bunları Görelim;

$true : True Türkçede “DOĞRU” Anlamındadır.Yani Bize “TRUE” Cevabı Geliyor İse Biz “AWAY”ız Anlamındadır.

$false : FALSE türkçede “YANLIŞ” Anlamındadır.Yani Bize “FALSE” Cevabı Geliyor İse “Away” Değiliz “YANLIŞ” Anlamındadır..

$awaymsg Tanıtıcısı

$awaymsg : Awaymessage : Meşgulmesajı Anlamındadır.

Kullanımı : //echo -a $awaymsg

$awaymsg : Bize Away Mesajımızı Görüntülemek İcin Kullanılmaktadır.

$os Tanıtıcısı

$os = Operating System = İşletim Sistemi

$os Tanıtıcısı Bilgisayardaki MEvcut İşletim Sistemini Görüntülemek İcin Gereken Tanıtıcıdır.

İşletim Sistemi “XP” İse Cevap Olarak “XP” 98 İse “98” Olarak Cevap Gelecektir..

Kullanımı : //echo -a $os

$anick Tanıtıcısı

$anick (Alternative Nickname) : Alternatif Rumuz(2.RUMUZ) Anlamındadır..

$anick Tanıtıcısı Yukarıdanda Anlaşılabileceği Gibi “2”. Rumuz Hakkında Bilgi Vermektedir..

Kullanımı : //echo -a $anick

Yukardaki Komut Uygulandığında Cevap Olarak /anick nick Olarak Atanan Alternatif Rumuz Gelecektir..

Örnek Olarak /anick Deep Yaptığımız Zaman //echo -a $anick Yazarsak Cevap Olarak “Deep” Gelecektir..

$count Tanıtıcısı

$count (Counter) : Sayac Anlamındadır.

$count : Tanıtıcısı Verilen Değerin İcinden İStenen Değeri Seçer Ve O Değerden Kac Tane Olduğu Hakkında Numerik Değer Olarak Cevap Verir.

Kullanımı : //echo -a $count(değer,istenen)

Basit Bir Örneklendirme İle Pekiştirelim;

Örnek: “DEEP” Değerinin İcinde Kac Adet “E” Değeri Vardır Numerik Olarak Görüntüleyebilmek İcin Uygulanması Gereken Komut Nedir..?

Cevap: //echo -a $count(DEEP,E) Gerekli Cevaptır.

Yukarıda Verilen Komutta Bize Geri Gelen Cevap “2” Olacaktır Çünkü “DEEP” Değerinin İcinde 2 Adet “E” Vardır.

$len Tanıtıcısı

$len Tanıtıcısı Verilen Değer İcindeki Tüm Değerleri Sayıp Bize Numerik Olarak Geri Cevap Vermektedir..

Extra Bilgi : $count Tanıtıcısı İle Karıştırmayınız..$count Tanıtıcısı Seçilen Değeri $len Tanıtıcısı Tüm Değeri Numerik Olarak Görüntülemektedir..

Kullanımı : //echo -a $len(değer)

Bir Örneklendirme İle Pekiştirelim;

Örnek: “Deep” Değerinde Kac Adet Harf Vardır Görüntülemek İcin Uygulamam Gereken Komut Nedir..?

Cevap: //echo -a $len(Deep) Gerekli Cevaptır..

Bu Komutta Bize Gelecek Olan Cevap “4”dür.Çünkü Verilen “Deep” Değerinde “4 Adet” Harf Bulunmaktadır..

$str Tanıtıcısı

$str Tanıtıcısı Verilen Değer ve O Değerden İstenilen Kadar Yazdırılmasını Sağlar.

Kullanımı : //echo -a $str(değer,kacdefayazdıralacağı)

Bir Örneklendirme İle Pekiştirelim;

Örnek: 10 Defa “DEEP” Yazdırmak İcin Uygulanması Gereken Komut Nedir..?

Cevap: //echo -a $str(DEEP,10) Gerekli Cevaptır.

$timer Tanıtıcısı

$timer = Zamanlayıcı Anlamındadır.

$timer Tanıtıcısı /timer zamanlama /komut/komutlar Şekliyle Kurulmus Timer Hakkında Extra Bilgiler Vermek İcin Hazırlanmıştır.

Kullanımı : //echo -a $timer(sıra).

Özellikleri : Com , Type , Secs

Com : Calısan/Calısacak Olan Zamanlayıcıda Olan İşleyecek Komutu Gösterir

Type : Calısma Durumu

Secs : Bitmesine Kalan Zaman

Bir Kac Örneklendirme İle Pekiştirelim;

1-) Kurmus Olduğum 2. Zamanlayıcının Bitmesine Ne Kadar Süre Var Nasıl Görebilirim..?

* //echo -a $timer(2).secs Gerekli Cevaptır..

2-) Kurmus Olduğum 5. Zamanlayıcının Calısma Durumunu Nasıl Görebilirim..?

* //echo -a $timer(5).type

3-) Kurmus Olduğum 3. Zamanlayıcının Calısacak Olan Komutunu Nasıl Görebilirim.?

* //echo -a $timer(3).com

$timestampfmt Tanıtıcısı

Timestampfmt = Timestampformat = Zamaniziformatı

Timestampfmt : Bu Tanıtıcı Bize Var Olan Timestamp Formatı Hakkında Bilgi Vermektedir..

Kullanımı : //echo -a $timestampfmt

$nick Tanıtıcısı

$nick Tanıtıcısı Genel Olarak Kanal Nick Listesindeki Kullanıcılar Hakkında Bilgi Ve Kanal Op/halfop/Sop/Voice Durumlarını Görüntülemek İcin Kullanılmaktadır.

Özellikleri : Pnick , İdle , Color

Kullanımı : //echo -a $nick(#kanal,sıra).

Pnick : Kanalda Aldığı Prefix

İdle : Kanalda Konuşmadığı Süre

Color : Scripte Eklenen Kullanıcı Rengi. Gelen Cevap ColorBoX(Renkkutusu)taki Kodlarla Eş Değerdir

a : Protect

O : Operatör

h : Halfop

v : voice

Bir Kaç Örneklendirme İle Pekiştirelim;

1-) “Help” Kanalında Kac Kullanıcı Var Numerik Olarak Görüntülemem İcin uygulamam Gereken Komut Nedir..?

* //echo -a $nick(#Help,0)

2-) “Help” Kanalında Bulunan 2. Sıradaki Kullanıcıyı Görüntülemek icin Uygulamam Gereken Komut Nedir.?

* //echo -a $nick(#Help,2)

3-) “Help” Kanalında Bulunan “a” Kipine Sahip 2. Sıradaki(Protect) Kullanıcıyı Listelemem icin Kullanmam Gereken Komut Nedir.?

* //echo -a $nick(#Help,2,a)

4-) “Help” Kanalında Bulunan 3. Sıradaki Nickin Scriptimde Aldığı Rengi Görmem İcin Kullanılacak Olan Komut Nedir..?

* //echo -a $nick(#Help,1).color

5-) “Help” Kanalında Bulunan 2. Sıradaki Kullanıcının Kanalda Konuşmadığı Süreyi Görüntülemek İcin Uygulanması Gereken Komut Nedir.?

* //echo -a $nick(#Help,2).idle

6-) “Help” Kanalında Bulunan 4. Sıradaki Kullanıcının Aldığı Kip/Kipleri Hangi Komutla Görebilirim..?

* //echo -a $nick(#Help,4).pnick

$rand Tanıtıcısı

$rand = Random = Rastgele

$rand : Verilecek Olan Değerlerin Arasından Birini Rastgele Seçerek Cevap Olarak Bize Vermektedir..

Kullanımı : //echo -a $rand(değer,değer)

Bir Örneklendirme İle Pekiştirelim;

Örnek: 30 İla 50 Arası Bir Sayıyı Mircim Bana Rastgele Seçip Cevap Vermesini İstiyorum Uygulayacağım Komut Nedir.?

Cevap: //echo -a $rand(30,150) Gereken Cevaptır.

$remove Tanıtıcısı

$remove Tanıtıcısı Verilen Değerin İcinden İStenen Değeri Silmek İcin Kullanılmaktadır..

Kullanımı : //echo -a $remove(değer,silinecekdeğer)

Bir Örneklendirme İle Pekiştirelim;

Örnek: “Deep” Değerinden “P” Değerini Silip Kalacak Değeri Görüntüleyebilmem İcin Uygulamam Gereken Komut Nedir.?

Cevap: //echo -a $remove(Deep,p) Gerekli Cevaptır..

Yukarıdaki Komutu Uyguladığımızda Bize Cevap Olarak “Bura” Değeri Gelecektir.

$upper Tanıtıcısı

$upper Tanıtıcısı Verilen Değeri Büyütmek İcin Kullanılmaktadır.

Kullanımı : //echo -a $upper(değer)

Bir Örneklendirme İle Pekiştirelim;

Örnek: “help” Değerini Büyük Harflerle Görüntüleyebilmem icin Uygulamam Gereken Komut Nedir.?

Cevap: //echo -a $upper(help) Gerekli Cevaptır..

Yukarıdaki Komutu Uyguladığımızda Bize Cevap Olarak “HELP” Değeri Gelecektir.

0$lower Tanıtıcısı

$lower Tanıtıcısı Verilen Değeri Küçültmek İcin Kullanılmaktadır.

Kullanımı : //echo -a $lower(değer)

Bir Örneklendirme İle Pekiştirelim;

Örnek: “HELP” Değerini Küçültmek İcin Uygulamam Gereken Komut Nedir..?

Cevap: //echo -a $lower(HELP) Gerekli Cevaptır..

Yukarıdaki Komutu Uyguladığımızda Bize Cevap Olarak “help” Gelecektir.

0$me Tanıtıcısı

$me = Ben

$me Tanıtıcısı Adından Da Anlaşılabileceği Gibi Bizi/Beni Yani O Anki Aktif Rumuzumuzu İfade Etmektedir..

Kullanımı : //echo -a $me

Yukarıdaki Komutu Kullandığımızda Bize Cevap Olarak “O” Anki Aktif Nickimiz Gelecektir.

$serverip Tanıtıcısı

$serverip = Sunucuİp = Sunucu İnternet Protokol Adresi = Sunucu Adresi

$serverip Tanıtıcısı Yukarıdanda Anlaşılabileceği Gibi Sunucunun “İP” Adresini Görüntülemek İcin Kullanılmaktadır..

Kullanımı : //echo -a $serverip

$dccport Tanıtıcısı

$dccport Adındanda Anlaşılabileceği Gibi Direct Client Connection Portunu Görüntüleyebilmektedir..

Kullanımı : //echo -a $dccport

$active Tanıtıcısı

$active = Aktif = Aktif Pencere Anlamındadır.

Yukarıdanda Anlaşılabileceği Gibi Bu Tanıtıcı Bize Aktif pencere Hakkında Bilgi Vermektedir.

Kullanımı : //echo -a $active

Yukarıdaki Komutu Uyguladığımızda Aktif Pencere “KANAL” İse Cevap Olarak Kanal İsmi,”ÖZEL PENCERE” İse Pencere İsmi , “STATUS” İse “Status Window” Cevabı Gelecektir..

$lactive Tanıtıcısı

$lactive = Last Active = Son Aktif Pencere Anlamındadır

$lactive Tanıtıcısı “O” Anki Aktif Pencereden Bir Önceki Pencereyi Göstermek İcin Kullanılmaktadır..

Kullanımı : //echo -a $lactive

$ltimer Tanıtıcısı

$ltimer = Last Timer = Son Zamanlayıcı

$ltimer Tanıtıcısı Yukarıdan da Anlaşılabileceği Gibi Calısan/Calısacak Olan Son Zamanlayıcıyı Görüntülemeyi Sağlamaktadır..

Kullanımı : //echo -a $ltimer

$sline Tanıtıcısı

$sline /sline #kanal nick Komutu Uygulanmaş İse Bunlar Hakkında Bilgi Vermektedir..

Kullanımı : //echo -a $sline

Bir Kaç Örneklendirme İle Pekiştirelim;

1-) “Help” Kanalında Kac Adet Sline Yapılmıs (İşaretlenmiş) Nick Var Görebilmem İcin Uygulamam Gereken Komut Nedir.?

* //echo -a $sline(#Help,0)

2-) “Help” Kanalında 2. İşaretlediğim Kullanıcıyı Görebilmem İcin Uygulamam Gereken Komut Nedir.?

* //echo -a $sline(#Help,2)

$read Tanıtıcısı

$read = Oku = Okut Anlamlarındadır

$read Tanıtıcısı Dosyalarımızı Mirce Okutmamızı Sağlamaktadır.

Kullanımı : //echo -a $read(dosyaadi.uzanti,satır)

Bir Kaç Örneklendirme İle Pekiştirelim;

1-) Mirc Klasörümde Yer Alan “Deep.txt” Dosyasını Aktif Penceremde Görüntülemek İstiyorum Uygulayacağım Komut Nedir.?

* //echo -a $read(Deep.txt) Gereken Cevaptır..

2-) Mirc Klasöründe Yer Alan “Deep.txt” Dosyasının 2. Satırını Aktif Penceremde Görüntüleyebilmem İcin Uygulamam Gereken Komut Nedir.?

* //echo -a $read(Deep.txt,2) Gereken Cevaptır.

ALINTIDIR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir