mIRC Script Log sistem.

alias kayitgosterici.mo {
var %s = $$input($nopath($longfn($1-) dosyasi icinde aramak istediginizi yaziniz: ),eq,Arama)
if ($window(@LogArama)) { clear @LogArama }
window -k0z @LogArama
var %t = $ticks
kte_echo @LogArama $parantez($nopath($longfn($1-))) dosyasinda $parantez(%s) icin arama yapildi $+ ...
echo @LogArama 
filter -fwbp $1- @LogArama $+(*,%s,*)
echo @LogArama 
kte_echo @LogArama $nopath($longfn($1-)) dosyasinda arnan $+(',%s,',) ile ilgili $parantez($filtered) sonuc $round($calc(($ticks - %t) / 1000),2) saniyede bulundu.
}
alias kayitgosterici {
if ($window(@LogGosterici)) { close -@ @LogGosterici }
window -k0l16zS @LogGosterici
echo @LogGosterici $logdir icinde $parantez($nopath($findfile($logdir,*.log,0,kayit.yukle $1-))) log dosyasi bulundu.
if ($isfile($1-)) {
if ($lines($1-) > 64000) {
if ($input(Bu log mIRC $+ $chr(44) ile gosterilebilmesi icin fazla buyuk. Bu logu not defteri ile birlikte acmak ister misiniz?,wy)) { run $1- }
halt
}
set %kayitgosterici.aktifkayit $shortfn($1-)
loadbuf -pr @LogGosterici $1-
titlebar @LogGosterici - $nopath($mid($left($1-,-1),2))
}
}
alias kayitgosterici.yenile {
if ($window(@LogGosterici)) {
clear -l @LogGosterici
clear @LogGosterici
.echo -q $nopath($findfile($logdir,*.log,0,kayit.yukle $1-))
if ($1 != -c) {
if (%kayitgosterici.aktifkayit) { loadbuf -pr @LogGosterici %kayitgosterici.aktifkayit }
else { echo @LogGosterici Loglar yenilendi... }
}
}
}
alias kayitfilter {
filter -fwbp $1 @LogArama $+(*,$2-,*)
inc %kayitaaranan2
if ($filtered) {
echo @LogArama $filtered sonuc $parantez($longfn($1)) dosyasinda bulundu...
echo @LogArama 
inc %kayitabulunan $filtered
}
rline @LogArama 1 $deltok($line(@LogArama,1),-1,32) $int($calc(%kayitaaranan2 / %kayitaaranan *100)) $+ %
}
alias kayitmod.aktif { if ($dialog(lsetmode)) { did -e $ifmatch 21 } }
alias kayit.yukle {
if (#* iswm $nopath($1-)) { aline -l @LogGosterici  $+ $remove($1-,$logdir) }
else { aline -l @LogGosterici $remove($1-,$logdir) }
}
menu @LogArama {
$style(2) $+([,$active,]):x
-
Sonuclari Kaydet {
var %x = $$sfile(c:\*.log,Bu arama sonuclarini nereye kaydetmek istersiniz?,Kaydet)
write -c %x
savebuf $active %x
}
-
Kapat:close -@ $active
}
menu @LogGosterici {
dclick {
var %f = $shortfn($+($logdir,$strip($line(@LogGosterici,$1-,1))))
if ($lines(%f) > 64000) {
if ($input(Bu log mIRC $+ $chr(44) ile gosterilebilmesi icin fazla buyuk. Bu logu not defteri ile birlikte acmak ister misiniz?,wy,Log Fazla Buyuk)) { run %f }
halt
}
set %kayitgosterici.aktifkayit %f
loadbuf -pr @LogGosterici %f
titlebar @LogGosterici - $strip($line(@LogGosterici,$1-,1))
}
-
Ara
.Tum Loglarda {
set %kayitabulunan 0
set %kayitaaranan $findfile($logdir,*.log,0)
set %kayitaaranan2 0
var %s = $$input(Eger buyuk log dosyalarina sahipseniz arama islemi uzun zaman alacaktir. Devam etmek istiyorsaniz $+ $chr(44) aramak istediginizi kutuya yazin.,eq,Arama)
if ($window(@LogArama)) { clear @LogArama }
window -k0z @LogArama
var %t = $ticks
echo @LogArama $+(',%s,' icin arama yapiliyor...) 0%
echo @LogArama $findfile($logdir,*.log,0,kayitfilter $1 %s).shortfn log dosyasinda $+(',%s,' arandi.) Toplam $parantez(%kayitabulunan) sonuc $round($calc(($ticks - %t) / 1000),2) saniyede bulundu.
unset %kayitabulunan %kayitaaranan %kayitaaranan2
}
.$iif($mouse.lb,$strip($1)):kayitgosterici.mo $shortfn($+($logdir,$strip($1)))
.$iif(!$mouse.lb,$nopath(%kayitgosterici.aktifkayit)):kayitgosterici.mo %kayitgosterici.aktifkayit
$iif($mouse.lb,HTML Olustur):crlog $shortfn($+($logdir,$strip($1)))
$iif(!$mouse.lb,HTML Olustur):crlog %kayitgosterici.aktifkayit
$iif($mouse.lb,Logu Goster) {
var %f = $shortfn($+($logdir,$strip($1)))
if ($lines(%f) > 64000) {
if ($input(Bu log mIRC $+ $chr(44) ile gosterilebilmesi icin fazla buyuk. Bu logu not defteri ile birlikte acmak ister misiniz?,wy,Log Fazla Buyuk)) {
run %f
halt
}
else { halt }
}
set %kayitgosterici.aktifkayit %f
loadbuf -pr @LogGosterici %f
titlebar @LogGosterici - $strip($1-)
}
$iif(!$mouse.lb && %kayitgosterici.aktifkayit,Not Defteriyle Ac):run %kayitgosterici.aktifkayit
Log Dizinini Ac:run $+(",$logdir,")
-
Sil
.Tum Loglari {
if ($input(Butun loglarinizi silmek istediginizden emin misiniz?,wy)) {
clear @LogGosterici
clear -l @LogGosterici
echo @LogGosterici Loglar siliniyor...
.echo -q $findfile($logdir,*.log,0,.remove $1-).shortfn
clear @LogGosterici
echo @LogGosterici Butun log dosyalariniz basariyla silindi.
titlebar @LogGosterici - acik log yok
}
}
.Aktif logu {
if ($1 == $null) {
clear @LogGosterici
echo @LogGosterici Lutfen ilk once silmek istediginiz logu listeden secin.
halt
}
var %t = $sline(@LogGosterici,0)
if ($input( $+ $$1 loguni silmek istediginizden emin misiniz? Not: Log su anda kullanimdaysa silinmeyebilir.,wy)) {
unset %kayitgosterici.aktifkayit
var %i = $sline(@LogGosterici,0)
while (%i >= 1) {
if ($isfile($logdir $+ $strip($sline(@LogGosterici,%i)))) { .remove $+(",$logdir,$strip($sline(@LogGosterici,%i)),") }
dline -l @LogGosterici $sline(@LogGosterici,%i).ln
dec %i
}
clear @LogGosterici
echo @LogGosterici $parantez(%t) log dosyas(lar)i basariyla silindi.
}
titlebar @LogGosterici - acik log yok
}
-
Yenile:kayitgosterici.yenile
Kapat:close -@ @LogGosterici
}
alias crlog {
var %f = $shortfn($iif($1,$1-,$$sfile($logdir $+ *.log,Hangi log dosyasindan HTML dosyasi olusturmak istiyorsunuz?,Tamam))),%o = $shortfn($$sfile($+(c:\,$deltok($nopath(%f),-1,46),.htm),Bir cikis dosyasi secin,Olustur!)),%p = $ticks
if ($isfile(%f)) {
write -c %o
dialog -m htmlolustur htmlolustur
did -a htmlolustur 1 1 0 999
did -ra htmlolustur 2 Olusturuluyor...
did -ra htmlolustur 3 Kaynak:
did -ra htmlolustur 4 Satir:
did -ra htmlolustur 5 Biten:
did -ra htmlolustur 6 Kalan Sure:
did -ra htmlolustur 7 $nopath($longfn(%f))
did -ra htmlolustur 8,9,10 ?
window -h @htmlolustur
var %i = 4,%b = 0,%tt = $lines(%f),%u = 0
aline @htmlolustur $+(,$nopath($longfn(%f)),

savebuf -a @htmlolustur $+(",%o,") close -@ @htmlolustur dialog -c htmlolustur write -l3 $+(",%o,") -->• HTML log dosyasi tarafindan $tarih tarihinde $round($calc(($ticks - %p) / 1000),2) saniyede,
• $nopath($longfn(%f)) dosyasindan olusturuldu $parantez(Orijinal dosya %tt satir $+ $chr(44) $bytes($file(%f).size).suf),

)
if ($input(HTML log dosyasi $round($calc(($ticks - %p) / 1000),2) $+(saniye icinde basariyla olusturuldu.,$crlf,$crlf,Dosya: ,$nopath(%o) $parantez($bytes($file(%o).size).suf),$crlf,Kaynak: ,$nopath(%f) $parantez($bytes($file(%f).size).suf),$crlf,Satir: ,%tt,$crlf,$crlf,Log dizini ',$longfn(%o),'.,$crlf,Simdi calistirmak ister misiniz?),iy,HTML logu)) { url -an %o }
}
else { errdialog Dosya cikis hatasi %f $+ ! }
}
dialog htmlolustur {
size -1 -1 120 49
option dbu
text "?",2,2 3 116 8,center
text "",1,2 12 116 10
text "?",3,2 24 50 8,right
text "?",4,2 32 50 8,right
text "?",5,2 40 50 8,right
text "?",6,2 48 50 8,right
text "?",7,55 24 60 8
text "?",8,55 32 60 8
text "?",9,55 40 60 8
text "?",10,55 48 60 8
}
on *:dialog:htmlolustur:init:0:{
mdx SetMircVersion $version
mdx MarkDialog $dname $dialog($dname).hwnd
mdx SetControlMDX $dname 1 ProgressBar smooth > script\mdx\ctl_gen.mdx
mdx SetDialog $dname style dlgmodal
did -i $dname 1 1 bgcolor $rgb(hilight)
did -i $dname 1 1 barcolor $rgb(text)
}
on *:close:@LogGosterici:{ unset %kayitgosterici.aktifkayit }
alias parantez { return ( $+ $1- $+ ) }
menu channel,status {
Ne dinliyorum?:song #
-
Log Gosterici:.kayitgosterici
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir