mIRC Tor koruma

_ { if ($1) { inc %tor | sockopen $+(tor*%tor) www.sectoor.de 80 | sockmark $+(tor*,%tor) $1 } }
on *:sockopen:tor*:{
var %s sockwrite -n $sockname
%s GET /.php?ip= $+ $sock($sockname).mark /1.1
%s host: www.sectoor.de
%s $crlf
}
on *:sockread:tor*:{
var %> [ $+ [ $sockname ] ]
sockread %> [ $+ [ $sockname ] ]
if (*IP is LISTED* iswm %> [ $+ [ $sockname ] ]) {
gzline $+(*@$sock($sockname).mark) 2h Koruması! [ $+ $date $+ ] [ $+ $time $+ ]
sockclose $sockname
}
}
raw 352:*:{
_ $4
}
on *:snotice:* connecting*: {
.who +I $9
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.