Mirc uzerinden dosya arama addonu

Dosya Arama Addonu
; Saygılarımla
; Bu Satırdan sora yapıcağınız değişiklikler
; Addonun hatalı çalışmasına veya hiç çalışmamasına neden olabilir..

Arkadaslar Bu addon mirc uzerinden hizli bir sekilde pc’nizde bulunan bir dosyayi  google kadar hizli bi sekilde size bulur.Denenmistir.

dialog arama1 {
title “Dosya Arama Addonu”
size -1 -1 137 103
option dbu
edit “”, 4, 53 8 74 10, autohs
text “Aranacak Dosya”, 5, 6 9 42 8
box “”, 1, -8 24 217 9
text “Aranılacak Uzantı”, 2, 6 39 43 8
edit “”, 3, 54 38 63 10, read autohs
button “Seç”, 6, 119 38 14 10
box “”, 7, -8 51 217 9
text “www.turkirc.com – Araniyor..”, 8, 32 63 69 10, center
box “”, 9, -8 73 217 9
button “Aramaya Başla”, 10, -6 82 149 22
}
on *:Dialog:arama1:sclick:10: {
if ($did(4) == $null) return $input(Lütfen Aranacak Kelimeyi Giriniz,ohud,Hata!)
else set %aranacak $replace($did(4),$chr(32),*)
if ($did(3) == $null) return $input(Lütfen Aranılacak Bölümü Giriniz,ohud,Hata!)
else set %nerede $did(3)
.dialog -m arama2 arama2
ara
}
on *:Dialog:arama1:sclick:6: {
.did -ra $dname 3 $sdir($mircdir,Dosyanız Nerede Aransın ?)
}
dialog arama2 {
title “aLLStar Su an onu ariyor…”
size -1 -1 184 134
option dbu
button “Tamam / Kapat”, 10, -8 108 199 27, ok
box “”, 1, 1 1 182 105
list 2, 4 7 177 98, size
}
on *:Dialog:arama2:init:0: {
dialog -t arama2 $replace(%aranacak,*,$chr(32)) Dosyasý için $findfile(%nerede,* $+ %aranacak $+ *,0) Sonuç Çýktý !
}
on *:Dialog:arama2:sclick:2: {
.run $did(2).seltext
}
alias ara {
var %c 1
while %c <= $findfile(%nerede,* $+ %aranacak $+ *,%c) {
.did -a arama2 2 $findfile(%nerede,* $+ %aranacak $+ *,%c)
inc %c
}
}
alias arama {
.dialog -m arama1 arama1
}
on *:load:{
.echo -a 6-> 7 www.turkirc.com
.echo -a 6-> 7Addonu Açmak için /arama Yazınız
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir